На рис 85 наведена схема включення ИС MAX667, яка забезпечує вихідна напруга від +1,3 до +16 В У схемі також передбачена функція контролю

P*c85

Стабілізатор на ІС MAX667 зі зниженим струмом спокою

розряду батареї Якщо прийняти, що опір Rl = 1 МОм, то необхідне значення вихідної напруги задається резистором R2, величина якого визначається за формулою: R2 – Rl (UBbIX/ VSET – 1), де VSET = 1,225 В При величині опору резистора R4, рівний 2,4 МОм, вибір необхідного порогового значення розряду батареї проводиться підбором величини опору R3 відповідно з виразом: R3 – R4 (VBATT / VLBI – 1), де VBATT – Порогове значення детектора рівня розряду батареї, а R3 і R4 – резистори вхідного дільника LB1 Наприклад, при величині вихідної напруги UBbIX = 5 В порогове значення напруги розряду батареї, рівне 5,5 В, можна встановити, використовуючи опір 8,2 МОм для резистора R3 і 2,4 МОм для резистора R4 (Див «Maxim New Releases Data Book», 1992, p 4-137)

Зменшення струму спокою MAX667

Схема, наведена на рис 86, показує, яким чином в режимі холостого ходу (відсутності навантаження) струм спокою інтегральної мікросхеми MAX667 (див рис 84 та 85) можна знизити приблизно до 160 мкА Потрібно мати на увазі, що ця схема збільшує падіння напруги приблизно на 0,1 В (Див «Maxim New Releases Data Book», 1992, p 4-138)

Схема регульованого стабілізатора на ІСМАХ667

Ріс86

Зниження мінімального струму спокою

Схема на рис 87 показує, як додатково зменшити струм спокою в режимі відсутності навантаження для інтегральної мікросхеми MAX667 (див рис 84 та 85) порівняно зі схемою, наведеною на рис 86 (Див «Maxim New Releases Data Book», 1992, p 4-138)

Ріс87

Стабілізатор із зменшеним струмом спокою

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)