На рис 8110 наведена схема включешш ІС підвищуючого стабілізатора MAX752 яка виробляє вихідна напруга +5 В при вхідній напрузі від -6 до

-15 В (використовується 6-9 гальванічних елементів) Струм спокою дорівнює 1,5 мА при UBX e -6 В, максимальний струм навантаження – 500 мА при тому ж вхідній напрузі На рис 8111 показана залежність ККД від струму навантаження Схема працює тільки за умови, що негативний висновок батареї не зєднаний з «землею» (у тих системах, де не потрібно отримання від батареї декількох вихідних напруг) (Див «Maxim Battery Management Circuit Collection», 1994, p 33)

Рис 8110 Підвищуючий стабілізатор на ІС MAX752

Рис 8111 Залежність ККД схеми від струму навантаження

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)