Оскільки нейтральний атом водню має лише один електрон, то, природно, вважати, що він може володіти тільки однієї хімічної звязком Однак відомо, що за деяких умов атом водню може бути повязаний значними силами тяжіння одночасно з двома атомами, утворюючи тим самим так звану водневу звязок між ними Енергія такого звязку порядку 01 еВ Водневий звязок має електростатичну природу Вона виникає за участю атома водню лише між найбільш електронегативними атомами, зокрема між атомами F, O і N Розглянемо освіту цього звязку Атом водню може утворити полярну ковалентний звязок з одним із сусідніх атомів, що володіють великою електронегативністю (див нижче) При цьому атом водню набуває позитивний заряд і здатний утворити електростатичну звязок з іншим сусіднім атомом, що володіє неподіленої електронної парою У граничному випадку при формуванні цієї звязку атом водню втрачає свій єдиний електрон, віддаючи його одному з двох сусідніх атомів, і перетворюється на протон, який і здійснює звязок між атомами Малі розміри протона не дозволяють йому мати найближчими сусідами більш ніж два атома Таким чином, воднева звязок здійснюється тільки між двома атомами

Водневий звязок є основною формою взаємодії (поряд

з електростатичним притяганням дипольних моментів) між молі

куламі H2O при утворенні кристалів льоду вона визначає розміри і геометричну структуру білкових молекул відіграє важливу роль в молекулярній генетиці (спарювання двох спіралей молекули ДНК) істотна для пояснення властивостей деяких сегнетоелектричних кристалів (наприклад, KDP)

Джерело: І А Случинський, Основи матеріалознавства і технології напівпровідників, Москва – 2002