При аналізі електричних схем, що містять MK, як правило, легко здогадатися, яку функцію виконує кожна лінія порту Зокрема, якщо до неї підключається база або затвор транзистора, то це вихід, а якщо колектор, то вхід Складніше йде справа, коли лінія поперемінно служить те входом, то виходом Вдобавок електричні ланцюги можуть «хитро» переплітатися і містити зворотні звязки Отже, функціонування MK треба розглядати в комплексі Добре, коли до схеми додається докладний текстовий опис, лістинг програми і малюнок алгоритму, а якщо ні

Виручити розробника може його інтуїція, теоретичний кругозір, а також знання стандартних схемотехнических прийомів Нехай, наприклад, лінія MK підключається до цифрового двонаправленим буферу Логічно припустити, що і порт MK в такому випадку доведеться синхронно перемикати то на вхід, то на вихід

Перше знайомство з багатофункціональністю ліній портів MK вже відбулося при розгляді «вихідних» схем, де замість високого / низького рівня іноді використовувалося Z-стан по входу Пропонується продовжити тему ще однієї добіркою схем Ставиться завдання – навчитися конфігурувати лінії портів так, щоб вони не конфліктували один з одним і з іншими радіоелементами пристрої (Мал 33, а .. д)

а) резистор R1 додається у вже існуючий тракт між логічними елементами DD11 і DD12 MK в режимі входу «прослуховує» сигнали, що надходять з виходу елемента DD1 1 У потрібний момент часу MK переводиться в режим виходу і «вклинюється» в тракт Оскільки вихідний опір лінії низьке, то сигнал, що приходить від DD17, блокується і підміняється сигналом з виходу MK

б) аналогічно Рис 33, а, але з КМОП-елементами DD11, DD12 і ширшими функціональними можливостями (Табл 31) Для нормальної роботи пристрою опір резистора 7 2должно бути приблизно на порядок менше, ніж опір резистора 7 7

Таблиця 31 Режими роботи схеми, наведеної на Рис 33, б

Лінія MK (ліворуч)

Лінія MK (праворуч)

Функціональні можливості

Цифровий вхід без «pull-up» резистора

Цифровий вхід без «pull-up» резистора

«Прослуховування» сигналів, що надходять з виходу елемента DD11 на вхід елемента DD12

Вхід АЦП без «pull-up» резистора

ВиходсНІЗКІМ або ВИСОКИМ рівнем

Установка постійного рівня на виході DD12 з одночасним «прослуховуванням» сигналів з виходу DD11 через канал АЦП

Вихід з логічним рівнем

Цифровий вхід без «pull-up» резистора

Блокування сигналу, що приходить від DD11, і заміна його своїм сигналом від MK

в) визначення ступеня розрядженого акумулятора GB1 за методикою Г Райзінгера У режимі очікування вимірювальна частина схеми не споживає енергії, транзистор VT1 закритий, струм через резистор R1 відсутня (Двонаправлена ​​лінія MK настроюється як вхід) В активному режимі двунаправленная лінія перебудовується як виходс найнижчими рівнем, при етомАЦП MK вимірює напругу акумулятора без навантаження КАКК[В] = КАЦП[В] + ІурДВ] Потім на короткий час включається транзистор VT1 і виробляється повторний замерАЦП, тобто вимірюється напруга акумулятора під навантаженням RH Оскільки напруга KVD1 в обох випадках одно 25 В, то за величиною «осідання» УАЦП можна судити, наскільки розряджений акумулятор Як навантаження RH може використовуватися як потужний низькоомним резистор, так і електролітичний конденсатор ємністю 33 .. 100 МК Ф

Рис 33 Схеми, що використовують багатофункціональність вхідних і виходнихліній портів

MK (закінчення):

г) через лінію M К в режимі виходу можна генерувати звуковий сигнал в УНЧ (2) Через ту ж лінію MK, але в режимі входу АЦП, можна «прослуховувати» сигнал з виходу УНЧ (1)

д) навантаженням віддаленого охоронного шлейфу служить резистор R1 із заздалегідь відомим опором Спочатку лінія MK налаштовується як вихід з ВИСОКИМ рівнем, потім через час, достатній для заряду конденсатора С /, переводиться в режим входу За таймером вимірює час розряду конденсатора C1 до моменту переходу ВИСОКОГО рівня в НИЗЬКИЙ або до певного порогу через АЦП MK Для підвищення точності вимірювань ємність конденсатора C1 вибирається значно більше, ніж ємність проводів шлейфу

Джерело: Рюмік, С М, 1000 і одна мікроконтролерна схема Вип 2 / С М Рюмік – М: ЛР Додека-ХХ1, 2011 – 400 с: Ил + CD – (Серія «Програмовані системи»)