Волков в В

Одеський обласний радіомовний центр вул Фонтанська дорога, м Одеса, 365063, Україна тел 8-0482-68-57-91 Гюнтер В Я

ТОВ «НВФ« Микран »вул Вершиніна 47, м Томськ, 634034, Росія тел 8-3822-41-34-03 Наритник Т Н

Інститут електроніки та звязку УАН Пр 50-річчя Жовтня, 2-Б, м Київ, 03148, Україна тел 407-65-47, e-mail: iec@naverexkievua

Анотація – Розглянуто нова цифрова мікрохвильова система радіозвязку «Еврика МІК-РЛ8С» синхронної цифрової ієрархії в діапазоні частот 7,9-8,4 ГГц для швидкостей передачі 155,52 Мбіт / с Описано структурна схема, особливості конструкції і результати експлуатації даної системи при організації реальної радіорелейної лінії Підтверджено її висока ефективність Показано, що використовувані досконалі методи обробки сигналу покращують характеристики системи і істотно підвищують ймовірність готовності

I                                       Введення

Як відомо [1-7], радіорелейні системи звязку є конкурентоспроможними рішеннями в ряді областей застосування:

• мережі зєднувальних ліній

• Стільникової мережі

• Абонентська радіозвязок

• Мережі мовлення

• Волоконно-оптичні кільцеві мережі як радіовставкі

У звязку з тим, що в даний час є порівняно багато зарубіжних розробок і кількість сімейства цифрових мікрохвильових систем радіозвязку синхронної цифрової ієрархії для швидкості передачі 155,52 Мбіт / с і кратної їй постійно зростає, актуальним є розробка рентабельною і конкурентоспроможної вітчизняної цифрової системи радіозвязку

У даному докпаде представлені результати розробки, випробувань і дослідної експлуатації цифрової радіорелейної станції «Еврика МІК-РЛ8С» в діапазоні частот 7,9-8,4 ГГц синхронної ієрархії для швидкостей передачі 155 Мбіт / с

II                              Основна частина

РРС забезпечує побудову цифрових радіорелейних ліній звязку з конфігураціями 1 +0, 1 + 1, 2 +0, 2 +1, 3 +1 при швидкості цифрового потоку 15552 Мбіт / с

Станції «Еврика« МІК-РЛ8С »представляють собою функціонально закінчені системи передачі, що дозволяють будувати синхронні мережі звязку довільної топології До складу РРС входять: радіорелейний апаратура, мультиплексори рівня STM-1 і система управління мережею У станціях, розроблених відповідно до рекомендацій ITU-T, ITU-R і ETSI, забезпечується повна сумісність з цифровою ієрархією SDH

Структурна схема станції показана на рис 1 Станція в конфігурації 1 + 1 складається з двох виносних приемопередатчиков і приймачів каналу просторового рознесення, які встановлюються безпосередньо на антенах, і устаткування внутрішнього виконання – модуля доступу МДС1-6С (рис2)

У цьому модулі відбувається мультиплексування компонентних цифрових потоків і сервісних каналів, а також формується спектр радіосигналу на проміжній частоті Приймач здійснює перенесення сигналу в необхідний діапазон частот У РРС використовується коаксіальний кабель зниження довжиною до 300 м

При побудові радіотехнічного обладнання застосована 64 QAM, 128 QAM і 256 QAM модуляція Клас радіовипромінювання РЕЗ: для 64QAM – 40 M0D7WET, для 128QAM – 30 M0D7WET, для 256QAM – 28 M0D7WET

Модуляція здійснюється на ПЧ-350/140МГц Тип перебудови частоти – дискретний Крок мережі частот – 280 МГц, 40 МГц (для 64QAM) Частота передачі і прийому перебудовується за допомогою синтезатора програмним способом

Відносний рівень побічних випромінювань: на гармоніках – 60 дБ, інші види побічних випромінювань – 60 дБ, рівень шумових випромінювань – 50 дБ

Потужність випромінювання виду СР, дБВт

min max

64QAM -23* -3

128QAM -29* -9

256QAM -26* -6

* Регулювання потужності – дискретна

Тип приймача – супергетеродинний Значення порогової чутливості приймача в залежності від швидкості передачі інформації наведено в Таблиці 1 і дані при коефіцієнті помилок BER = 10 ®

Таблиця 1 Table 1

Вид модуляції

Чутливість приймача, дБ

порогова

64QAM

-108

128QAM

-99

256QAM

-97

Одним з найважливіших завдань при проектуванні РРЛ є мінімізація використовуваної смуги частот Основний засіб підвищення ефективності використання частотного ресурсу – це прийми-ня в РРС сучасних методів модуляції QAM64 ОАМ128і QAM256, а використання крос-поляризаційного пригнічувача перешкод – роботу основного і резервного стовбурів на одних частотах при фітогональной поляризації

Розроблена ЦРРС «Еврика« МІК-РЛ8С »у повному обсязі використовує всі сучасні досягнення мікрохвильових технологій: цифрові методи передачі, ефективне використання частотного ресурсу, компактне виконання, частково зарубіжну елементну базу, виготовляється на підприємствах Російської Федерації і України з належним контролем якості Порівняльний аналіз розробленої ЦРРС «Еврика« МІК-РЛ8С »з кращими зарубіжними аналогами продемонстрував її конкурентоспроможність, а за показником якість / ціна вона перевершує їх

Також вирішено завдання створення антеною системи АС-8, що задовольняє вимогам за коефіцієнтом посилення і захисної дії з урахуванням впливу сигналів, що заважають зворотного напрямку при певній висоті її підвісу для виконання вимог до якісних показників передачі цифрових сигналів на многоінтервальной радіорелейної лінії

III                                  Висновок

Описані в докпаде нові цифрові радіорелейні станції «Еврика МІК-РЛ8С» (технічні умови У322-19123337-016: 2005) діапазону частот 8 ГГц сертифіковані в Україні і можуть бути використані для організації внутрішньозонових, місцевих та відомчих (технологічних) ліній звязку при створенні різних мереж передачі даних синхронної цифрової ієрархії SDH (STM-1) Такі системи були розроблені з метою виконання зростаючих вимог бездротових провайдерів обслуговування і доступні в широкому частотному діапазоні від 4ГГц до 60 ГГц За рахунок використання кросової інтерференційної компенсації користувачі даних систем можуть удвічі збільшити ємність смуги пропускання для окремої мікрохвильової пари частот

Реалізована в системі модуляція 128QAM + тим з круглим сузірям (треллис-кодування з мяким рішенням, в сузірї 256 точок) за рахунок меншого ніж у квадратного сузіря на 1,5 дБ пік-фактора і досягнутий високий рівень фазових шумів генераторного обладнання дозволили знизити вимоги до нелінійних спотворень підсилювача потужності передавача і досягти залишковий BER на рівні 10е-13

Програмне забезпечення плат модему, STM мультиплексора, блоку контролю і резервування, блоку управління, контролю і сигналізації дозволили реалізувати технологію «пасток» з реєстрацією часу виникнення аварійного стану, що підвищило ефективність управління

Розроблені та сертифіковані в Україні цифрові радіорелейні станції «Еврика« МІК-РЛ8С »задовольняють високим міжнародним стандартам і самим жорстким вимогам до якості продукції, передбачуваної до використання на мережах різного призначення

IV                                      Література

[1] гштер В Я, Баранов Я В Застосування супутникових дуплексних модемів Глобалстар в РРЛ: віддалене телеуправління і резервування / / Електросвязь-2004 – № 4-С60-61

[2] Поборчій Є Д, Плотніков А А Підсумки і перспективи розвитку техніки для внутрізонового та сільської радіозвязку / / Електросвязь-2002 – № 12-е17-23

[3] Т Н Наритник Радіорелейні і тропосферні системи передачі / / Навчальний посібник-К: Концерн «Видав-нічій Д1м» 1н Юре », 2003 р-393с

[4] Наритник Т Н, Войтенко А Г, Казимиренко В Я, Сватьєв В І Система передачі багатопрограмного транспортного потоку по каналах аналогової радіорелейної лінії Евріка-КАМ ЧС» Патент України на корисну модель № 11635 від 16012006 з пріоритетом від 23032005р

В В Волков, Т Н Наритник, В Я Казимиренко Використання формувача пакетів ТВ програм для передачі інформації по аналогових каналах радіорелейної лінії звязку / / Матеріали 15-ї Міжнародної Кримської конференції КриМіКо2005 «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 1216 вересня, 2005, м Севастополь, Крим, Україна

Я І Брусиловський Досвід будівництва вітчизняних радіорелейних систем звязку / / Електросвязь-2004 № 12-С116-116

В Я Архіпкін, К А Мєшковських Радіорелейна лінія з шумоподібним сигналами на основі ортогонального кодового поділу / / Електрозвязок – 2004 – № 12с 117-121

DIGITAL MICROWAVE COMMUNICATION SYSTEM «EVRIKA MIC-RL8C»

Volkov V V

Odessa Regional Radio-Broadcasting Center 3 Fontanskaya Road, Odessa, 65063, Ukraine Gyunter V Ya

Close Corporation «NPF Mikran»

47 Vershinina St, Tomsk 634034, Russia Narytnik T N

UASNP

2-                     b, 50 Let Oktyabrya Ave, Kiev, Ukraine e-mail: iec@naverexkievua

Abstract – Considered in this paper is advanced digital microwave communication system «Evrika MIC-RL8C» with synchronous digital hierarchy within 7,9                                                         –    8,4 GHz    for

155,52 Mbit/s transmission rate Structure flowchart, design peculiarities and results of the system operation are described The system is high-efficient It is shown that perfect techniques for signal processing improve the system characteristics

Рис 1 Структурна схема РРЛ на два прогону в конфігурації (1 +1)

Fig 1 RRI- for two runs in configuration (1+1) Structure flowchart

Puc 2 Зовнішній вигляд (фото) модуля доступу МДС1-6С Fig 2 Proxy MDS1-6C appearance

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р