У 1985-1986 роках у відділі №41 була завершена розробка сімейства реєстраторів, цифрових і обчислювальних осцилографів зі змінними блоками, шифр “Супутниця”. В рамках сімейства за темами “Сніп”, “Сніп-Черника” і “Софія” розроблялися також стробоскопические осцилографи.

Замовником “Супутниці” був ВНІІТРАНСМАШ – головний інститут по бронетанкового озброєння техніки, комплексний науковий дослідний, конструкторський, виробничий і випробувальний центр транспортного машинобудування, утворений в 1949 році на базі дослідного заводу, який створював в роки Другої світової війни танки і самохідні артилерійські установки [20].

Прилади й блоки, що входять в сімейство цифрових і стробоскопічних осцилографів “Супутниця” / “Сніп” / “Софія”

З боку замовника роботу курирував Віталій Васильович Гаюн, старший науковий співробітник ВНІІТРАНСМАШа. У пам’яті розробників він залишився як інженер, який наполіг на створенні чотириканального змінного блоку мультиплексора з вбудованими перемикаючимися фільтрами.

Основою побудови системи цифрових осцилографів були 8-розрядні змінні блоки перетворювачів.

Структура сімейства реєстраторів, цифрових і стробоскопічних осцилографів зі змінними блоками “Супутниця” / “Сніп”

Змінні блоки

Я4С-117

Блок базовий

Я9С-41

Блок індикації

Я9С-42

Блок процесора

Я4С-112

Синхронізатор

Реєстратори

Осцилографи

Обчислювальні осцилографи

Я4С-113

Я4С-118

С9-24

С9-20

100 МГц

преобра-

зователь

Я4С-114 40 МГц перетворювач

Я4С-119

С9-21

Я4С-115 5 МГц адаптивний перетворювач

Я4С-120

С9-25

С9-22

Я4С-116 500 кГц мультиплексор

Я4С-121

С9-26

С9-23

Я4С-123, Я4С-124 18, 10 і 1 ГГц стробоскопические

Я4С-125

С7-21

С7-20

Я4С-123/4 Я4С-124/4 30 ГГц стробоскопические

С7-20 / 4

                                          

Змінні блоки до осцилографа сімейства “Супутниця”.

Зліва направо: блок синхронізатора Я4С-112, блок перетворювача Я4С-113, блок адаптації Я4С-115 і блок мультиплексора Я4С-116

Блок перетворювача Я4С-113 містив два канали зі смугою пропускання 50 МГц і максимальною частотою дискретизації 50 МГц. В одноканальному режимі забезпечувалася частота дискретизації 100 МГц.

Блок перетворювача Я4С-114 містив один канал із смугою пропускання 5 МГц і максимальною частотою дискретизації 40 МГц.

Блок перетворення Я4С-119 з частотою дискретизації 40 МГц.

До його складу входили чотири змінних блоку Я4С-114 і блок синхронізатора Я4С-112. У подібній конфігурації були розроблені блоки перетворення Я4С-118, Я4С-120 і Я4С-121. 1986

Блок адаптації Я4С-115 містив один канал із смугою пропускання 1 МГц і максимальною частотою дискретизації 5 МГц. Розрядність змінювалася від 8 до 12 біт.

На попередній сторінці – співробітники ЛС213 – розробники цифрових запам’ятовуючих осцилографів. Зліва направо, сидять: В.Глущенко, О.В.Кремнев, Л.Я.Костенко, А.В.Кожухов, С.І.Педан, В.А.Селіванов; стоять: Н.Н.Калев, А.Артамонов, прізвище не встановлена, М.Н.Дворецкій, М.Ю.Перишкіна (Гершпін), І.Трофімова, Н.Г.Малахова, М.Кожухова, Л.Готовская, М.І .Ефімчік Л.В.Вол-кова. Фото початку 1980-х років

У блоці використовувався принцип економії пам’яті сигналу за умови, що вимірюваний сигнал не змінював свого градієнта.

Блок мультиплексора Я4С-116 містив чотири канали зі смугою пропускання 0,25 МГц і максимальною частотою дискретизації 250 кГц. У двоканальному режимі забезпечувалася частота дискретизації 500 кГц. Блок містив перемикані низькочастотні 4-х полюсні фільтри з частотою зрізу від 10 кГц до 250 кГц, які забезпечували неспотворену реєстрацію сигналу, викликану недостатньо високою частотою дискретизації.

Михайло Іванович Ефімчік. Фото середини 1980-х років

На попередній сторінці – співробітники ЛС212 – розробники процесорних пристроїв цифрових запам’ятовуючих і стробоскопічних осцилографів. Зліва направо, сидять: І.В.Карпіхіна, Т.Н.Суруда, Л.С.Петруніна (Щава), А.І.Якімова, М.І.Ефімчік, прізвище не встановлена, Н.Н.Дворецкая, О.І.Шагойко; стоять: Е.Д.Калева, С.В.Флорчук, Л.Я.Костенко, Н.В.Радіонов, В.А.Герман, С.А.Карпіхін, Ю.Т.Щава, С.І.Педан, Н .Яковлева, С.А.Шагойко, Л.Готовская, М.Б.Меріін. Фото початку 1980-х років

А.Ф. Денисов, Я.М. Россоскій, Люди. Роки. Осцилографи, Вільнюс 2012