В. Кріннцкій RA9CJL

Описується пристрій призначений для роботи в трансивері або радіоприймачі з першим плавним гетеродином і будь-яким значенням ПЧ, а також може застосовуватися як частотомір для настройки радіоапаратури.

Цифрова шкала (див. Рис.) Виконана на КМОП-мікросхемах серій К176 і К164 за винятком першого лічильника К155ІЕ2.

Технічні дані

Завдяки застосуванню КМОП-мікросхем і раціональної конструкції цифрова шкала, на відміну від інших опублікованих конструкцій, практично не створює перешкод, що дозволило розмістити її в трансивері без екранування, а також зовсім не нагрівається, на відміну від шкал, виконаних на мікросхемах серії ТТЛ.

Пристрій і робота блоку. Цифрова шкала вимірює частоту першого гетеродина з початком такту рахунки, поки йде рахунок перших 10 імпульсів мікросхемою DD1, відбувається занесення в лічильник значення проміжної частоти. Використання дешифраторів К176ІД2 з пам’яттю дозволило виключити мерехтіння індикаторів під час роботи.

Роботу пристрою зручно розглядати з моменту подачі напруги живлення, при цьому ланцюжком C7R11 на входах R мікросхем DD3 – DD7 формується позитивний імпульс, який встановлює дані мікросхеми в «О» – початковий стан.

Принципова схема цифрової шкали-частотоміра

Імпульси з кварцового генератора DD2.2, DD2.3, пройшовши ланцюжок дільників DD3 – DD6, подаються на вхід + / формувача інтервалів часу DD7. Після закінчення дев’ятого імпульсу на виході перенесення 10 DD7 з’являється рівень Лог «О». Лог «О» присутній також і на виході 16, при цьому на виході DD8.4 з’являється рівень Лог «1», що встановлює лічильники DD9 – DD14 по входах R в «О». Після закінчення десятого імпульсу на виході DD8.4 встановлюється рівень Лог «О», разре-

шує роботу лічильників, а на виході 16 DD7 рівень Лог «1», дозволяючий рахунок імпульсів вимірюваної частоти. В цей же час диференціюються ланцюг формує на виході DD2.4 короткий імпульс попередньо встановити, який через мультиплексор на мікросхемах DD2.1, DD8.1, DD8.2 подається на шини попередньо встановити «-fm»Або« + /пч (Залежно від положення перемикача діапазонів) і встановлює код числа «А».

Напруга з генератора плавного діапазону трансивера надходить на формувач імпульсів, виконаний на транзисторі VT1, а потім на декадний дільник частоти DD1. Так як паспортне значення максимальної частоти рахунки для КМОП мікросхем серії К164ІЕ2 не перевищує 2,5 МГц, то для збільшення частоти рахунки цифрової шкали до 25 МГц в якості DD1 застосована ТТЛ мікросхема К155ІЕ2. На транзисторі VT3 виконаний каскад, що погодить за рівнями вихід мікросхем ТТЛ із входом основного дільника частоти DD9 – DD14.

Якщо частота першого плавного гетеродина вище приймається частоти, то до надходження першого рахункового імпульсу на мікросхему DD9 в лічильник необхідно записати число: А = 100000,0 кГц-f on. ген. (КГц). В цьому випадку при подачі сигналу з гетеродина відбувається переповнення лічильника і на індикаторах буде відображена частота настройки. Якщо частота гетеродина нижче приймається частоти, то необхідно записати число X = f и з точністю 0,1 кГц.

Розглянемо приклад кодування для трансивера «Урал-84» з проміжною частотою 9100 кГц: fonген=9100 кГц, на діапазонах 1,8; 3,5; 7 МГц отже, Х = 100000,0 – 9100 = = 90900,0, а на діапазонах 14, 21, 28 МГц fnj< пч».

Установка числа 09100,0 проводиться по входах SI, S4, DD13 і SI DD12. Ці входи з’єднуються з шиною попередньо встановити «+ £,” »· Оскільки вхід повинен встановлюватися від обох шин, його необхідно підключити до шин через схему «АБО». Решта входів 5 мікросхем DD9 – DD14 з’єднуються з корпусних шиною. Якщо кодування проведена правильно, а сигнал /гет на вході «Цифрова шкала» відсутній, то в положенні перемикача діапазонів, відповідному НЧ діапазонами

1.8 .. .7.0 МГц, на індикаторах буде показана число 90900,0, а в положенні ВЧ діапазонів

14 .. .26 МГц – 09100,0.

Після обчислення числа X кодувати зручно, користуючись таблицею:

Задіяні входи лічильника

Записувана цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

Θ

9

S1

+

+

+

‘+

+

S2

+

+

+

+

S3

+

+

+

+

S4

+

+

Всі незадіяні входи лічильників повинні бути з’єднані з корпусних шиною.

Якщо один і той же вхід лічильника в процесі кодування повинен бути з’єднаний з шинами «- | – /пч»І« – ^пч», То в цьому випадку з корпусних шиною його необхідно з’єднати через резистор 30 кОм, а з шинами« + /пч»І« – /пч»Через діоди, як показано на схемі.

Управління кодом здійснюється перемикачем діапазонів. Він встановлюється в положення Лог «0» на діапазонах 14 … 28 МГц і Лог «1» на

1.8 .. .7 МГц. Після закінчення двадцятого імпульсу на вході + /, на виході 15 DD7 з’являється рівень Лог «0», що забороняє рахунок імпульсів з входу F. З виходу же DD8.3 формується імпульс, який дозволяє перепис інформації з лічильника DD9 – DD14 в дешифратори DD15 – DD20. Після закінчення імпульсу перепису інформація на виходах дешифраторів зберігається незалежно від зміни інформації на входах. Одночасно з імпульсом перепису за допомогою диференціальної ланцюга C8R16 на входах SI, S4, DD7 формується імпульс, встановлює DD7 в стан «9». Це дозволяє скоротити час зміни інформації на індикаторах, а також періодичність виміру частоти з 200 до 110 мкс. Для роботи в режимі прямого відліку частоти (частотоміра) включенням перемикача S1 ​​виробляється заборона проходження імпульсу попередньо встановити на вхід мультиплексора, предустановка значення ПЧ блокується, відлік частоти вхідного сигналу починається з нуля.

Конструктивно шкала виконана на двох друкованих платах з двостороннього фольгованого склотекстоліти товщиною 1,5 мм. На лицьовій стороні плати індикації розміром 95X40 мм розпаяні 6 індикаторів ІВ-ЗА (ІВ-3, ІВ-8), а на внутрішній – дешифратори DD15 – DD20 К176ІД2 (К176ІДЗ).

Основна плата розміром 95X90 мм має виріз в передній частині під дешифратори і припаивается встик під кутом 90 ° до внутрішньої частини плати індикації. У цьому випадку виходи лічильників DD9 – DD14 знаходяться проти входів відповідних їм дешифраторів і з’єднуються перемичками.

Налагодження шкали зводиться до встановлення частоти кварцового генератора DD2.3, DD2.2, рівної 1000 кГц, і записи на шинах кодування значення частоти опорного генератора. При роботі на граничних частотах може знадобитися підбір резисторів, позначених на схемі “*”. Шкала випробувана в лабораторних умовах, а також при тривалій роботі в трансиверах.

Кращі конструкції 31-й і 32-й виставок творчості радіоаматорів / Упоряд. В. М. Бондаренко М .: ДОСААФ, 1989, – 112 с., Іл.