Гнучкі радіочастотні кабелі промислового виготовлення РК – найбільш часто вживані види ліній, застосовуваних при виготовленні телевізійних антен Ці кабелі використовуються як знижень для зєднання антен з телевізійними приймачами, виготовлення узгоджувальних трансформаторів, согласующе-симетрувальних пристроїв, міжповерхових сполук у складних синфазних антенах і т д

Кабель (рис 8) складається з внутрішнього провідника (центральної жили) 1, ізоляції 2, що розділяє внутрішній і зовнішній провідники, зовнішнього провідника (екрана) 3, захисної оболонки 4 Умовне позначення кабелю складається з букв РК (радіочастоний кабель) і розділених тире цифр, що позначають номінальну хвильовий опір в Омасі, діаметр по ізоляції в міліметрах і порядковий номер заводської розробки Наприклад, кабель РК 75-9-12 являє собою радіочастотний кабель з номінальним хвильовим опором 75 Ом, діаметром по ізоляції 9 мм та порядковим номером заводської розробки 12

Залежно від діаметра по ізоляції кабелі поділяються на субмініатюрние з діаметром по ізоляції менше 1 мм (наприклад, РК 50-0, 6-21), мініатюрні з діаметром по ізоляції 1 .. 2 мм включно (наприклад, РК 75-1-11, РК 50-2-12), средньогабаритні з діаметром по ізоляції 2 .. 9 мм включно (наприклад, РК 75-3-31, РК 75-9-13) і великогабаритні з діаметром по ізоляції більше 9 мм (наприклад, РК 75-17-31) Для виготовлення

телевізійних антен використовуються переважно средньогабаритні кабелі (РК 75-3-31, РК 75-4-12, РК 75-4-15, РК 75-9-12), а в деяких випадках – мініатюрні (РК 75-1, 5 – 12, РК 75-2-12 і т д)

Промисловістю випускаються радіочастотні кабелі в основному з хвильовими опорами 75 і 50 Ом

Різні варіанти конструкцій промислових радіочастотних кабелів представлені на рис 9 Найбільш поширеною конструкцією є конструкція, показана на рис 9, а, в якій внутрішній провідник 1 виготовлений з одиночної мідного дроту, ізоляція 2 – суцільна з поліетилену низької щільності, зовнішній провідник 3 являє собою обплетення з мідних дротів діаметром 0,12 .. 0,2 мм, захисна оболонка 4 виконана з светостабілізірованного поліетилену або поліхлорвінілового пластикату У конструкціях, представлених на рис 9, б-г, внутрішній провідник пліток з семи мідних дротів, що робить кабель більш надійним при багаторазових вигинах Іноді за умовами роботи приймальної апаратури потрібні кабелі з підвищеним ступенем екранування Такі кабелі (рис 9, в) мають зовнішній провідник з двох накладених один на одного оплеток Деякі марки кабелів з метою зниження погонного загасання виконуються з використанням полувоздушная ізоляції Конструкція кабелю з такою ізоляцією показана на рис 9, м На внутрішній провідник кабелю надіта поліетиленова трубка, поверх якої навитими кордель – поліетиленова нитка діаметром 0,5 .. 0,6 мм На кордель надіта друге поліетиленова трубка Таким чином, ізоляція цього кабелю утворена двома поліетиленовими трубками, розділеними Корделія Існують кабелі, призначені для використання при високих температурах (до 200 ° С) У цих кабелях в якості ізоляції між внутрішнім і зовнішнім провідниками застосована плівка з жароміцного матеріалу – фторопласта, а в якості захисної оболонки – плівка з фторопласту, поверх якої надіта оплетка з стеклонитей, просочена лаком У мініатюрних кабелях з діаметром по ізоляції 1 і 1,5, мм тонкий внутрішній провідник з метою підвищення його міцності виготовляється зі сталі з гальванічним покриттям – Меднением

Електричні параметри і конструктивні дані радіочастотних кабелів промислового виготовлення наведено в табл 3, значення погонного загасання – в табл 4

У радіоаматорського практиці при виготовленні телевізійних антен іноді виникає · завдання визначення Хвильового опору і коефіцієнта укорочення довжини хвилі радіочастотного кабелю невідомої марки Якщо кабель вітчизняного виробництва і має суцільну однорідну ізоляцію (не з плівки), то матеріалом ізоляції є поліетилен з діелектричної постійної ε = 2,3 Вимірявши за допомогою штангенциркуля або мікрометра діаметр внутрішнього провідника di і діаметр по ізоляції d2 (Див рис 9, а)> хвильовий опір zB можна розрахувати за формулою

Якщо d2/ Di = 6,7, то zB = 75 Ом, а якщо d2/ Di = 3,6, то zB = 50 Ом

Коефіцієнт укорочення довжини хвилі

У всіх інших випадках (кабель невідомого походження, полувоздушная або суцільна ізоляція з стрічковим повиві) хвильовий опір ζ «і коефіцієнт укорочення довжини хвилі η визначаються виміром в такій послідовності

1 За допомогою приладу для вимірювання ємностей визначити в пікофарад ємність Ci між внутрішнім і зовнішнім провідниками відрізка кабелю (на протилежному кінці кабель повинен бути розімкнути) Довжина відрізка кабелю 1 не повинна перевищувати 0,05 λ, де λ – довжина хвилі, відповідна частоті, на якій проводиться вимірювання ємності Наприклад, якщо вимірювання проводяться на частоті 20 МГц, то λ = 15 м і довжина відрізка кабелю не повинна бути більше 0,75 м Дуже короткі відрізки кабелю (менше 20 .. 30 см) використовувати не слід, так як при цьому знижується точність вимірювань

2 Вимірявши за допомогою штангенциркуля або мікрометра діаметр внутрішнього провідника di і діаметр по ізоляції d2 (Рис 9, а), обчислити в пікофарад ємність С2 повітряного циліндричного конденсатора, що має довжину 1, рівну довжині відрізка кабелю, і діаметри обкладок di і d2 Обчислення ємності С2, ПФ, здійснюється за формулою

де 1 – довжина відрізка кабелю, см

3 Ефективна діелектрична постійна еЕф кабелю

4 Хвильовий опір zB кабелю

5 Коефіцієнт укорочення довжини хвилі

При монтажі кабельних зєднань антени необхідно дотримуватися ряду правил, які забезпечать надійну і тривалу роботу антени

1 Пайку кабелю слід виробляти легкоплавкими припоями і по можливості швидко, так як при перегріві оплавляется поліетиленова ізоляція, що призводить до місцевого зміщення внутрішнього провідника і порушення однорідності кабелю

2 Кабель має властивість витягатися під дією власної ваги При вертикальній прокладці його слід кріпити через кожні 2 .. 3 м

3 При обробленні кабелю потрібно стежити за тим, щоб не надрізати ножем внутрішній провідник, а також щоб дроту зовнішнього провідника не торкнулися внутрішнього провідника

4 Кожен кабель в залежності від його діаметра має певний мінімальний радіус вигину, який вказується в довідкових даних (див табл 3) Згинати кабель під меншим радіусом не можна

Спосіб зрощування відрізків коаксіального кабелю, що забезпечує достатню однорідність хвильового опору, показаний на рис 10

Рис 10

Конструкції та застосування жорстких ліній

Жорсткі лінії передач з різною формою поперечного перерізу знаходять широке застосування в якості дільників потужності, трансформаторів опорів, підстроєних шлейфів, согласующе-симетрувальних пристроїв і т д Основною перевагою цих ліній є можливість отримання широкого діапазону хвильових опорів – від декількох десятків до декількох сотень ом

Поперечні перерізи найбільш поширених конструктивних варіантів жорстких ліній наведено на рис 11 Хвильові опору цих ліній підраховуються за формулами:

концентрична (коаксіальна) лінія (рис 11, а)

стрічка в трубі циліндричного перетину (рис 11,6)

циліндричний провідник у трубі квадратного перетину (рис І, в)

циліндричні провідники в трубі циліндричного перетину (ріе 11, г)

паралельні циліндричні провідники (рис 11, д)

паралельні стрічки (рис 11, е)

паралельні стрічки в загальній площині (рис 11, ж)

Рис 11

Приклад 1 Визначити діаметр d внутрішнього провідника концентрической лінії (рис 11, а), якщо внутрішній діаметр D зовнішньої труби дорівнює 20 ммг в необхідне хвильовий опір zB становить 100 Ом

1 Виходячи з заданого хвильового опору визначаємо відношення D / d

2 Діаметр внутрішнього провідника

Приклад 2 Визначити відстань між осями циліндричних провідників двухпроводной повітряної лінії (рис 11, д), якщо діаметр провідників дорівнює 6 мм, а необхідне хвильовий опір становить 300 Ом

1 Виходячи з заданого хвильового опору визначаємо відношення 2A / d

2 Відстань між осями провідників

Джерело: Капчинский JI М, Конструювання і виготовлення телевізійних антен – 2-е вид, Стереотип – М: Радіо і звязок, 1995 – 00 с: Ил – (Масова радіобібліотека Вип 1216)