Вхідні каскади пристрої збору даних

На рис 229 показана типова система збору даних з використанням комутатора MAX358 У звязку з тим, що ця мікросхема працює на високоомний вхід операційного підсилювача, напруга помилки дорівнюватиме твору опору

відкритого каналу і суми значень струму витоку комутатора і вхідного струму підсилювача:

Отримана величина визначає максимальну похибку цієї схеми

Рис 229 Типова схема пристрою збору даних на базі ІС MAX358

Система збору даних з захищеним диференціальним входом

На рис 230 і 231 приведені типова схема включення і розташування висновків ІВ MAX368/69 Табл 27 та 28 являють собою таблиці істинності для ІС MAX368/69 Як видно з рис 232, аналогові комутатори із захистом по входах забезпечені тригерами-засувками, ось чому для управління цими схемами необхідні роздільні сигнали запису і скидання На рис 233 показаний варіант застосування вищеописаних ІС в схемі шинного інтерфейсу У табл 29 наведені типові значення розвязки для вимкнених каналів, в табл 210 – значення рівня придушення перехресних перешкод Дані в таблицях відповідають

Рис 230 Система збору даних з захищеним диференціальним входом

Ріс231 Розташування висновків ІСМАХ368/69, відсверху

включенню як одного, так і всіх каналів комутатора одночасно (Див «Maxim New Releases Data Book», 1992, pp 1-31, 1-37, 1-40, 1-44, 1-46,1-47)

Таблиця 27 Таблиця істинності мікросхеми MAX368

Таблиця 28 Таблиця істинності мікросхеми MAX369

A1

АТ

EN

m

fis

Замкнуте ключ

Режим роботи

без запису

x

x

0

0

1

Ні

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

2

1

0

1

0

1

3

1

1

1

0

1

4

Рис 232 Упрощенноя структурна схема ІС MAX368/69

Рис 233 Включення ІС MAX36B/69 в схему шинного інтерфейсу Табліца29 Значення розвязки для розімкнутих ключів в ІС MAX368/69

Частота

100 кГц

500 кГц

1 МГц

Включений один канал

74 дБ

72дБ

ббдБ

Включені всі канали

64 дБ

48дБ

44 дБ

Частота

100 кГц

500 кГц

1 МГц

Включений один канал

74 дБ

72 дБ

66 ДБ

Включені всі канали

64 дБ

48 дБ

44 дБ

КМОП комутатор радіо-і відеосигналів

На рис 234 показана типова схема включення мікросхеми MAX310 Це вось-и 1канальний комутатор, в якому практично відсутні втрати аналогово-п сигналу Відмітна особливість даної ІС – високий рівень розвязки між каналами на високих частотах Так, на частоті 5 МГц гарантована розвязка між входом будь-якого закритого каналу і виходом схеми становить не иенее -66 дБ При напрузі живлення ± 15 В вхідний сигнал повинен знаходитися в межах +12 .. -15 В Споживана потужність не перевищує 1,1 мВт Всі керуючі входи сумісні як з ТТЛ, так і з КМОП мікросхемами Декодування виконується в стандарті BCD (двійково-кодовані дані) Вхід дозволу використовується для каскадного зєднання мікросхем, які можуть нормально функціонувати при подачі будь-якої комбінації напруг живлення, якщо тільки його сумарний розмах не перевищує 36 В (від V + до V-), в тому числі при подачі на позитивний висновок живлення V + напруги +12, +15 або +28 В і заземленні негативного висновку живлення V- (Див «Maxim High-Relia-bility Data Воок», 1993, р 1-1)

Комутатор підвищеної надійності

На рис 235 показано, як побудувати надійну схему комутації аналогових сигналів на базі мікросхем MAX328/29 (див рис 215 і 216) Внутрішні діоди

Ріс234

Tіповая схема включення ИС MAX310/11

Рис 235

Комутатор з підвищеною надійністю на баземікросхем MAX328/29

забезпечують обмеження вхідної напруги на рівні ± 15,7 В (при напрузі живлення +15 В) При цьому підключення зовнішніх діодів не потрібно При вступі на входи схеми змінної напруги до 120 В потужність, що розсіюється на токоограничивающих резисторах, не перевищує 0,28 Вт (Див «Maxim High-Reliability Data Воок», 1993, р 1-6)

Підсилювач з програмованим коефіцієнтом підсилення

Ріс237 Розташування висновків ІС MAX334, вид зверху

На рис 236 і 237 показані типова схема включення і розташування висновків ІС MAX334, а в табл 211 – логіка роботи керуючих входів (висновки 1, 8,9 і 16) Дана ІС повністю взаємозамінна з ІС Siliconix DG271 і HI-201HS Мікросхема гарантовано забезпечує час включення не більше 100 нс, час виключення не більше 50 нс і опір відкритого каналу не більше 50 Ом На схему можна подавати однополярної (Від +5 до +30 В) або двуполярное (від +5 до ± 15 В) харчування без помітного впливу на швидкість перемикання або сумісність з ТТЛ і КМОП схемами (Див «Maxim High-Reliability Data Воок», 1993, р 1-17)

Рис 236 Застосування ІС MAX334 в схемі підсилювача з програмованим посиленням

Таблиця 211 Таблиця істинності для керуючих входів ІС MAX334

Логічне значення

Ключ

0

Замкнутий

1

Розімкнуть

Ослаблення впливу ємнісний навантаження

На рис 238 показана буферна схема, що забезпечує роботу комутатора на велику ємнісне навантаження (Див «Maxim High-Reliability Data Воок», 1993, р 1-46)

Ріс238

Буферна схема для комутатора, що працює на велику ємнісне навантаження

Компенсація фазових спотворень

На рис 239 наведена схема компенсації фазових спотворень на виході кому-Гатор (Див «Maxim High-Reliability Data Воок», 1993, р 1-46)

Ємність, відзначена зірочкою, підбирається при регулюванні по мінімуму фазових спотворень

Ріс239

Схема компенсації фазових спотворень на виході комутатора

Восьмиканальна схема комутації диференціальних сигналів з послідовним перемиканням каналів

Ріє 241 Розташування висновків ІС MAX7501/02/03 (корпус DIP), вид зверху

На рис 240 і 241 показані типова схема включення і розташування висновків ІВ MAX7501/02/03 Тут ІС виступає як комутатора (8×1) або перемикача (lx8) залежно від варіанту використання аналогових входів і виходів Перемикання каналів здійснюється послідовно за сигналами, що надходять від ІС DM7493, яка працює під управлінням зовнішнього тактового генератора (Див «Maxim High-Reliability Data Воок », 1993, р 1-47)

Рис 240 Застосування ІС MAX7501 / 03 в типовою схемою восьмиканального двонаправленого комутатора сігнолов з послідовним перемиканням каналів

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)