На рис 322 показана схема організації типовий мережі обміну даними за стандартом RS-485/422 c застосуванням ІС MAX1480A / B На рис 323 і 324 приведені схема включення і топологія відповідного фрагмента друкованої плати для

MAX1480 (зірочкою позначені додаткові захисні елементи) Для зменшення відображень необхідна согласующая навантаження на обох кінцях лінії передачі, що дорівнює її хвильовому опору, причому лінія повинна бути короткою ІС MAX1480B з обмеженням швидкості наростання вихідної напруги менш чутлива до дефектів погодження та неоднородностям основної лінії (Див «Maxim New Releases Data Book», 1995, pp 2-19, 2-21)

Ріє 322 Схема організації типовий мережі обміну даними за стандартом RS-485/422

Приймачіпередавачі із зовнішніми конденсаторами з напругою живлення 5 В

На рис 325-348 наведені типові схеми та розташування висновків ІС MAX200-211/213 У табл 37 вказані відмінності між перерахованими мікросхемами, в табл 38-310 – стан приймачів і передавачів при різних значеннях керуючих сигналів для ІС MAX200, MAX205/06/ll і MAX213 У табл 311 перераховані значення деяких параметрів інтерфейсу відповідно до стандартів ElA/TIA-232E і V28 У табл 312 представлена ​​розводка кабелю DB9, застосовуваного зазвичай в асинхронних інтерфейсах за стандартами

Рі 323 Схема включення ІС МАХ 1480

РісЗ24 Фрогменттопологіі друкованої плотидля ІСМАХ1480

EIA ^ TIA-232E і V24 Всі ці мікросхеми розроблені для застосування в інтерфейсах RS-232 і V28 при відсутності зовнішніх напруг живлення ± 12 В На рис 349 зображений внутрішній перетворювач напруги живлення +5 В в напругу ± 10 В, що забезпечує отримання рівнів вихідних сигналів, що відповідають стандарту RS-232 Мікросхеми MAX201 і MAX209, для яких необхідні напруги живлення +5 І +12 В, ІМЕДЕТ Ь ^ ^ шта ^ ^ шшш> чшржкішя VYi ^ в -12 В Передавачі та приймачі цих мікросхем відповідають усім вимогам стандартів EIA ^ TIA-232E і V28 при швидкостях передачтл даних до 20 Кбіт / с Передавачі всіх мікросхем (За винятком MAX202/203), навантажені відповідно до стандарту, забезпечують вихідні сигнали по EIA ^ IA-232E на рівні ± 5 В при швидкостях передачі даних не менше 120 Кбіт / с

Для економії енергії мікросхеми MAX200/205/206/211 мають режим відключення зі споживанням потужності всього 5 мкВт У ІС MAX213 використовується активний низький рівень сигналу відключення і активний високий рівень сигналу дозволу роботи приймача У цій ІС два приймача завжди активні, що дозволяє відслідковувати надходження сигналу виклику дзвінка (RI) при споживанні потужності всього 75 мкВт (Див «Maxim New Releases Data Book», 1995, pp 2-23,2-28..2-40)

Ріє 325 Розташування висновків ІС MAX200 (корпус DIP / SO), вид зверху

Рис 326 Типова схема включення ИС MAX200

Рис 327 Розташування висновків ІС MAX201, вид зверху

Рис 328 Тіповоя схема включення ИС MAX201 (номери в скобкох для корпуса SO)

Рис 330 Типова схема включення ІСМАХ202

Рис 329 Розташування висновків ІС MAX202 (корпус DIP / SO / WIDE SO), вид зверху

Рис ЗЗТ Розташування висновків ІС MAX203 (корпус DIP / SO), вид зверху

Ріє 332 Типова схема включення ИС MAX203 (номери в дужках для корпусу SQ)

Рис 333 Распопоженіе висновків ІС MAX204 (корпус DIP / SO), вид зверху

Рис 334 Типова схема включення ІСМАХ204

Рис 338 Типова схема включення ИС MAX206

Таблиця 37 Основні параметри ІС MAX200-209/211 / 213

Тип

Нвпряже-

ня

харчування

Кількість

передат

чиков

RS-232

Кількість приймачів RS-232

Кількість активних приймачів в режимі від-ключення

Кількість зовнішніх ємностей (0,1 ^ F)

Режим низького споживання енергії при отключенііДТЛ з трьома станами

MAX200

+5 В

5

0

0

4

так / ні

MAX201

+5 В і від +9 до +13,2 B

2

2

0

2

ні / ні

MAX202~

+5 В

2

2

0

4

ні / ні

MAX203

+5 В

2

2

0

немає

ні / ні

MAX204

+5 В_____

4

0

0

4

ні / ні

MAX205

+5 В

5

5

0

немає

так / так

MAX206__________

+5 В _____

         4

3______

 0______

__ 4__

_______________ Так / так _____________

MAX207

+5 В

5

3

0

4

ні / ні

MAX208

+5 В______

_4___

4

_ 0______

4 _

ні / ні __

MAX209

+5 В і від +9 до +13,2 B _

3

5

0

2

ні / так

_____

MAX211

+5 В

4

5

Про

4

так / так

MAX213

+5 В______

4

5

2

4

___ Так / да_______

Рис 340 Типова схема включення ИС MAX207

Таблиця 38 Стан приймачів і передавачів при різних значеннях керуючих сигналів для ІСМАХ200

Вимкнути (SHDN)

Режим роботи

Передавачі T1 – T5

Про

Робочий

Всі активні

1

Відключення

Все в стані високого вихідного опору

Таблиця 39 Стан приймачів і передавачів при різних значеннях керуючих сигналів для ІС MAX205/206/211

Вимкнути Дозвіл Режим (SHDN) (ER) роботи

Передавачі T1 – TS

Приймачі R1 – R5

Про 0

Норма

Всі вктівни

Всі активні

О 1

Нормв

вихідного

Всі активні опору

Все в стані високого

1 0

Відключений

Все в стані високого вихідного опору

Все в стані високого вихідного опору

Таблиця 310 Стан приймачів і передавачів при різних значеннях управпяющіх сигналів для ІСМАХ213

Вимкнути

Дозвіл

Режим

Передавачі

Приймачі

Приймачі

(SHDN)

(EN)

роботи

T1 -T4

R1 – R3

R4, R5

0

0

Відключений

Все в стані високого вихідного опору

Висока вхідний опір

Висока вхідний опір

0

1

Відключений

Все в стані високого вихідного опору

Висока вхідний опір

Активні

1

0

Робочий

Всі активні

Висока вхідний опір

Висока вхідний опір

1

___ 1_____

Робочий

Всі актівни_____

Актівни_______

Актівни_______

ТабліцаЗ11 Порівняння параметрів інтерфейсів за стандартами Е1АД1А-232Е, V28

Параметр

Умови вимірювання

Стандарти Е1АДМ-232Е,

MKKTT V28

___________ L_______

Вихідна напруга передавача:

рівень 0

Навантаження 3-7 кОм

Від +5 до +15 В

рівень 1

Навантаження 3-7 кОм

От-5до-15В

Максимальний вихідний рівень

Без навантаження

± 25 В

Швидкість передачі даних

R = від 3 до 7 кОм, Сн < 2500 пФ

До 20 Кбіт / с

Вхідна напруга приймача:

рівень 0

Від +3 до +15 В

рівень 1

От-Здо -15 В

Максимальний вхідний рівень

± 25 В

Максимальна миттєва

RK = Від 3 до 7 кОм, Сн < 2500 пФ

30 В / мкс

швидкість наростання напруги

Максимальний струм короткого

100 мА

замикання передавача

Час перемикання

MKKTTV28

1 мс, або 3% тривалості періоду

Е1ДД1А-232Е

4% тривалості періоду

Вихідний опір

-2 В < VBbK< +2 В

300 Ом

передавача

Рис 345 Розташування висновків ІС MAX211 (корпус SO / SSOP], вид зверху

Таблиця 312 Розведення кабелю DB9 з подвійною опліткою, застосовуваного зазвичай в асинхронних інтерфейсах за стандартами EIA/TIA-232E, V28

Висновок

Зєднання

1

Сигнал виявлення даних на лінії, Сигнал від DCE іноді званий сигналом виявлення несучої (DCD)

2

Прийом даних (RD)

Дані від комунікаційного устаткування (DCE)

3

Передача даних (TD)

Дані від термінального обладнання (DTE)

4

Готовність до прийому даних (DTR)

Подтвержденіеот DTE

5

Сигнальна «земля»

Загальний висновок

6

Готовність до передачі даних (DSR)

Підтвердження від DCE

7

Запит на передачу даних (RTS)

Запит від DTE

8

Готовність до передача даних (CTS)

Підтвердження від DCE

9

Індикатор виклику (дзвінка)

Сигнал від DCE

Рис 348 Типова схема включення ІСМАХ213

Рис 347 Розташування висновків ІС MAX213 (корлус SO / SSOP), вид зверху

Ріє 349 Внутрішній преоброзовотель напруги живлення +5 В в ± 10 В для отримання рівнів вихідних сигналів, що відповідають стандарту RS-232

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)