Останнім часом в енергозберігаючих пристроях широкого поширення набули контролери зі зворотним зв’язком по струму (Current mode) [19, 22], типова структура якого представлена ​​на рис. 3.24.

У таких мікросхемах при регулюванні з додатковою зворотним зв’язком по струму (Docj) Силовий ключ вимикається при досягненні струмом первинної обмотки трансформатора деякого порогового значення, яке задається вихідним сигналом підсилювача помилки. При високому рівні сигналу помилки Uom на виході тригера Q встановлюється низький рівень сигналу і MOSFET закривається. При низькому рівні Uoui на виході Q встановлюється високий рівень сигналу, MOSFET відкривається і буде відкритий стільки тактів, скільки буде потрібно для встановлення необхідного значення £ /их.

Частотно-імпульсна модуляція (ЧІМ) також використовується в імпульсних джерелах живлення. Реалізується шляхом зменшення частоти (вирізуванням) кожного другого, третього імпульсу ШІМ-модулятора. Як правило, це робиться у випадку зменшення струму навантаження, для зниження власного струму споживання мікросхеми (так званий «зелений» режим роботи ІМС).

Зазвичай запуск роботи мікросхеми ШІМ-контролера забезпечується випрямленою напругою високовольтного моста через високоомний (від 40 до 100 кОм) резистор. Подальше харчування мікросхеми відбувається випрямленою напругою з вторинної обмотки імпульсного трансформатора (рис. 3.25а, б). Однак резистор R3, який забезпечує запуск роботи ІМС, залишається підключеним до мікросхеми і через нього триває текти ток в робочому режимі. Існують класичні ІМС ШІМ-контролерів (рис. 3.25а) і ІМС ШІМ-контролерів з використанням додаткового зворотного зв’язку за струмом (рис. 3.256) [23].

Рис. 3.24. Типова структура мікросхеми імпульсного джерела живлення з використанням Ш ІМ-контролера з додатковою зворотним зв’язком по струму

Рис. 3.25. Електричні схеми джерел живлення ІМС ШІМ-контролерів: класичного (а); з додатковою зворотним зв’язком по струму (б); з використанням запускає високовольтного блоку (в)

Більш досконалі ІМС управління імпульсними джерелами живлення мають високовольтний блок, що підключається до високої напруги (рис. 3.25в). Він забезпечує запуск роботи мікросхеми і відключається після запуску. Таким чином, на ньому не розсіюється потужність під час роботи джерела живлення.

Джерело: Білоус О.І., Єфименко С.А., Турцевич А.С., Напівпровідникова силова електроніка, Москва: Техносфера, 2013. – 216 с. + 12 с. кол. вкл.