На рис 411 показано застосування терморезистора в одному з плечей моста Регулюванням протилежного плеча значення вихідної напруги моста встановлюється-івается рівним 0 В при температурі 0 ° С Підсилювачі A1 і A2 дають можливість

Ріс411Схема з терморезисторним мостом і лінійним виходом (T1 – типу YELLOWSPRINGS # 44201)

додаткової корекції коефіцієнта підсилення для остаточної калібрування виходу Вона проводиться таким же чином, як і для схеми платинового резистивного температурного датчика – рис 49 і 410 (Див «Linear Technology», Application Note 43, p 17)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)