М. ШВЕСТКА, І. ЗУБК (ЧССР)

З усіх відомих методів вимірювань найбільш точним вважають метод, заснований на вимірюванні часу, частоти * або періоду. Це пояснюється тим, що набагато легше отримати досить точні зразки (еталони) частоти, ніж зразки інших величин, а також тим, що методика вимірювань виявляється дуже простий, особливо при використанні сучасної електроніки. Прикладом цьому служить описуваний нижче прилад – універсальний лічильник, ~ яка може знайти широке застосування при різних вимірах електричних і неелектричних величин. Його технічні характеристики:

Прилад живиться від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц н споживає потужність близько 20 Вт. Розміри приладу 390 х 280 X 70 мм.

Універсальний лічильник дозволяє вимірювати частоту, період, відношення двох частот, часовий інтервал (двома каналами), підраховувати імпульси. Він може бути використаний також як джерело зразкових частот 1 МГц, 100 ‘кГц, 10 кГц, 1 кГц, 100 Гц, 10 Гц, 1 Гц ,, 0Д Гц при шпаруватості 2 або як дільник частоти зовнішнього сигналу (коефіцієнти розподілу 10, 100 ·, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000) при шпаруватості 2.

Конструкція приладу допускає подальше його у вдосконалення з метою поліпшення деяких параметрів.

Розвиток електроніки, в першу чергу розширення масштабів виробництва інтегральних мікросхем, призвело до того, що вельми висока точність вимірювань, що була у минулому привілеєм професійних лабораторій, стала доступною і в радіоаматорського практиці. У переважній більшості випадків при таких вимірах використовують універсальні лічильники – прилади, в яких частота (період, тривалість імпульсу і т. д.) вимірюваного сигналу порівнюється із зразковою частотою. Точність вимірювання залежить насамперед від точності і стабільності зразкової частоти. У сучасних універсальних лічильниках застосовують зразкові кварцові генератори з тимчасовою стабільністю приблизно КГ6 і краще. Короткочасна стабільність (протягом декількох секунд або хвилин) буває ще краще в сто разів і більше.

Вимірюваний сигнал спочатку перетворять (структурна схема на рис. 1) в сигнал прямокутної форми з рівнем, зручним для його подальшої обробки цифровим пристроєм. Для ТТЛ мікросхем це буде ‘відповідати для логічного 0: 0-0,8 В

Рис. 1. Структурна схема вимірювача частоти.

Рис. 2. Структурна, схема вимірювача періоду.

Рис. 3. Структурна схема вимірювача тимчасового інтервалу.

для входів і 0 – 0,4 В для виходів вузлів; для логічної 1: 2-5 В для входів і 2,4-5 В для виходів.

Потім сигнал упродовж певного інтервалу часу надходить на вхід, декадного лічильника, який вважає в десятковому коді число імпульсів. Якщо, час рахунку (вимірювальний інтервал) дорівнює 1 с, то число врахованих імпульсів одно частоті, вираженої в герцах. Вимірювальний інтервал задається періодом сигналу внутрішньої зразкової частоти.

Принцип вимірювання відношення частот схожий з принципом вимірювання частоти, а структурна схема аналогічна показаної на рис. 1. Замість зразкової частоти /обр на вхід дільника Л подають зовнішній сигнал /у, З частотою якого порівнюють частоту сигналу fx.

При вимірюванні періоду сигналу, посилений і сформований сигнал (якщо необхідно, його частоту ділять на т) подають на вхід комутатора (рис. 2). Комутатор протягом усього часу t включення – цей час кратно періоду Тх вхідного сігаала – пропустить до декадно лічильнику сигнал з частотою /,бр/«.

При вимірюванні часового інтервалу використовуються два вхідних ‘каналу (рис. 3) для сигналів, один з яких запускає вимірювач, а інший зупиняє. Можна подавати на обидва входи один сигнал, а підсилювачіформувачі відрегулювати таким чином, що один буде включати комутатор фронтом вхідного імпульсу, а інший вимикати його спадом імпульсу. Таким чином можна виміряти тривалість одного імпульсу. Тимчасової одиницею є період Т = пто6р = «// Обр сигналу зразкового генератора.

Пристрій управління універсальним лічильником, що забезпечує правильне чергування окремих етапів циклу вимірювання (власне вимір, відображення результатів і підготовка до подальшого вимірюванню) складається з декількох вузлів (рис. 4). Якщо приладом вимірюється, наприклад, частота, то перетворений у вхідних ланцюгах сигнал fx надходить на вхід елемента збігу Л / С. (Тимчасового селектора). Протягом часу вимірювання, коли до другого входу цього елемента докладено напруга логічної 1, вхідні імпульси fx проходять на декадний лічильник. Час вимірювання, т. Е. Відрізок

часу, протягом якого відкрито елемент МС4§, визначається; періодом сигналу на вході С D-трштера МСjg.

Роботу -Пристрої простежимо від початку фази власне вимірювання. На прямому виході тригера МС \ § рівень 0. Тому і на верхньому по схемі вході елемента збігу. МС4& також буде низький рівень, а на вході D-тригера МС – Рівень 1., На вхід С тригера подають імпульси, які визначають початок і кінець часового інтервалу, в якому вимірюється частота. Кінець фази власне вимірювання збігається з позитивним; пе · *

репадом напруги на вході З тригера. При цьому тригер МС ^ переключиться і елемент МС зариється, а на вході чекає мультивібратора ЖМ рівень 0 зміниться на 1.

Це призведе до спрацьовування чекає мультивібратора і появі на його виході (на вході елемента МС36) Низького рівня. Через деякий час, що залежить від. постійної RC мультивибратора, він повернеться в початковий стан. Тривалість імпульсу мультивібратора визначає тривалість проміжку між .двумя фазами вимірювання. Після кожної фази вимірювання на дисплеї відображається нова інформація. Тривалість імпульсу можна встановити в межах від часток секунди до декількох десятків секунд.

. ^ S’-тригер, утворений * елементами МС, МСзб, Протягом вимірювального інтервалу знаходиться в стані, коли на виході елемента МС рівень 1, На виході елемента МСзб – Рівень 0. Тому D-тригери МС і МС блоковані в нульовому стані (на прямих виходах – рівень 0} і трехвходовий елемент МСТретій закритий.

Спрацювання чекає мультивібратора викличе перемикання JRS’-тригера, поява на середньому вході елемента МС рівня 1 і зняття блокування з D-тригерів. Елемент МС залишається забутим.

Зворотне перемикання чекає мультивібратора призведе до появи на нижньому вході. елемента МС рівня 1. Керований ‘автоколебательний мультивибратор AM запускається, і його імпульси проходять через елемент МС на вхід тригера МС. Перший же позитивний перепад на вході З цього тригера перемкне його, і на інверсному виході з’явиться рівень 0. Наступний імпульс перемкне тригер МС6& знову в нульовий стан, одночасно з цим тригер МС перейде в стан 1. На його інверсному виході рівень 1 зміниться на 0, що викличе перемикання jRS-тригера, закривання елемента МС і блокування мультивибратора AM (по верхньому входу елемента МС). Одночасно елемент МС сформує сигнал з рівнем 1, обнуляє декадний лічильник, а сигнал з рівнем 0 з виходу інвертора МС встановить тригер MCi6 в одиничний стан, готуючи його до наступної фази вимірювання.

Вихідний сигнал чекає мультивібратора управляє також запам’ятовуючим пристроєм, який зберігає стан лічильника (відлічене значення) від попереднього вимірювання.

Верхній вхід елемента МС через резистор RI6 постійно підключений до плюсового висновку джерела живлення. Натисканням на кнопку Кп4 рівень на цьому вході можна зменшити до 0, припиняючи • цим процес вимірювання. Одночасно обнуляються декади лічильника, а після зворотного перемикання чекає мультивібратора все пристрій буде готово до чергового циклу вимірювання. Пристрій складено таким чином, щоб їм можна було керувати тільки кнопками. При натисканні на кнопки Кн3 або Кі2 незалежно від стану елементів пристрою управління тригер МС ^ переключиться в нульове або одиничний стан відповідно, і відкриється (або, навпаки, закриється) елемент збігу МС. Управління цими кнопками виробляють в режимі роботи пристрою в якості лічильника, при ручній установці вимірювального тимчасового інтервалу.

Вихідним сигналом інвертора МС управляється також і індикатор переповнення лічильника. Щоб при натисканні на кнопку Кн2 Не перевантажуйте вихід інвертора і не відбувалося зворотного управління індикатором переповнення, введений розв’язують діод Ду (германієвого діод з можливо меншим прямим падінням напруги) для того, щоб напруга на S’-вході тригера МС при рівні. 0 було не більше 0,8 В. Поки контакти вимикача В3 замкнуті, цикли вимірювання та індикації періодично повторюються.

Індикатор представляє собою простий пристрій на двох інвертора МС, MC-jq і светодиоде

Власне чекає мультивибратор складається з чотирьох елементів MC2d – МС і вузла на транзисторі Т \. При прояві рівня О на вході елемента МС на виході елемента МС буде також низький рівень. Відкритий транзистор Τι закриється, і напруга на його колекторі збільшиться до рівня 1. Конденсатор С2 буде повільно розряджатися через резистори Я5 і R6. Тривалість розрядки залежить в основному від опору змінного резистора Я $ і знаходиться в межах 0,3 – 6 с. В кінці цього інтервалу напруга на колекторі транзистора Τι поступово зменшується до моменту спрацьовування тригера Шмітта, зібраного на елементах МС2′> МС. Цей тригер необхідний для того, щоб вихідний імпульс чекає мультивібратора мав круті фронт і спад.

Змінний резистор R5 повинен бути групи А (з вимикачем Я {). Він включений таким чином, що в положенні, коли контакти вимикача розімкнуті, введене опір мінімально. Тривалість імпульсу чекає мультивібратора в цьому випадку дуже мала (десяті частки секунди). Якщо розімкнути контакти вимикача Вь пристрій управління залишиться в стані, відповідному останньому стовпцю таблиці. При подальшому короткочасному натисканні на кнопку Кі3 пристрій перейде в режим, зазначений у таблиці в стовпці «Після другого імпульсу», і може знову почати фазу власне вимірювання. Таким чином, можна вручну керувати окремими фазами вимірювання.

Для того щоб забезпечити достатній час між зворотним перемиканням чекає мультивібратора і закінченням підготовки до наступного вимірюванню (блокуванням тригерів мікросхеми МС $), перед чекають мультивібратором включений D-тригер MCia, Який в процесі власне вимірювання знаходиться в одиничному стані. Закінчення фази власне вимірювання викликає зміна рівня на його вході з 0 на 1, а на виході – з 1 на б. Як тільки відкриється елемент МС2п, Перший же пройшов через нього імпульс знову перемкне тригер МС \а і конденсатор С2 зможе зарядитися.

Для підвищення завадостійкості чекає мультивібратора до входу тригера МСja підключена ланцюг C \ RXR2, Що забезпечує напругу 2,5 В на вході S при рівні 1. На початку кожної фази власне вимірювання, коли рівень на вході З тригера змінюється з 1 на 0, на вхід S проходить негативний імпульс, «підстраховує» установку тригера в разі збою в роботі пристрою (діод Дх перешкоджає проходженню цього імпульсу на вхід тригера МС <5а).

Тривалість періоду автоколебательного мультивибратора AM обрано рівної сотих часток секунди, це забезпечує достатній час для підготовки чекає мультивібратора. Автоколебательний мультивибратор повинен почати працювати відразу після зворотного перемикання чекає мультивібратора, а після проходження через елемент МС другого імпульсу (т. е. після перемикання тригера МС6С>) Повинен вимкнутися. В іншому випадку при ручному включенні вимірювання, коли розімкнуті контакти Вь тригери МС і МС(& Безперервно б переключалися. При розімкнутих контактах вимикача В2 в процесі власне вимірювання на виході елемента МСЛ,ь буде постійно рівень 0, а при замкнутих – 1.

Схема пристрою пам’яті, декадного лічильника і шестизначного дисплея показано на рис. 5. Шість четирехбітових перетворювачів

Рис. 5. Схема блоку декадного лічильника, запам’ятовує, дисплея з дешифратором і індикатором переповнення лічильника.

Μ€η – МСп управляються вихідними сигналами двох чотиривходових елементів збігу МСШ, MCi95. Після спрацьовування чекає мультивібратора в пристрої управління на вході 4 (рис. 5) з’явиться рівень 0, а значить, на всіх входах З перетворювачів – рівень 1; На виходах перетворювачів будуть рівні, відповідні рівням на 2) -вхід. Після зворотного перемикання чекає мультивібратора вихідні рівні вже не «копіюють» вхідні, але запам’ятовують стану С-входів, колишні перед зміною рівня з 1 на 0. Таким чином зберігається стан декадних лічильників МС \ – МС6 і після їх блокування, або під час подальшого власне вимірювання. Дешифратори МСп — MCi8~ Це Закладене в пам’ять стан, виражене в коді BCD 8421, перетворять в десятковий код і управляють роботою цифрових індикаторів Лу – Лв.

Якщо контакти перемикача В2 Пам’ять (див. Рис. 4) замкнуті, то на дисплеї відображається кінцевий стан декадних лічильників аж до закінчення подальшого вимірювання. При розмиканні контактів перетворювачі сприймають стан лічильника не тільки при перемиканнях чекає мультивібратора, але й протягом усього часового інтервалу. Таким чином, у процесі власне вимірювання .можна спостерігати, як змінюється стан декадного лічильника з швидкістю, пропорційною миттєвої частоті імпульсів, що надходять на його вхід. Такий режим зручний, наприклад, при вимірюванні часового інтервалу.

Ланцюг З3Я15 (Див. Рис. 4) і конденсатор Су (див. Рис. 5) включені для того, щоб після включення приладу на відповідних входах елементів протягом деякого відрізка часу, поки заряджаються конденсатори до напруги 1,5 В, був рівень 0. Цим фіксується Стан декад лічильника, а перетворювачі запам’ятовують рівні 0, і на дисплеї з’являться нулі. Вихідний сигнал лічильника несиметричний і має шпаруватість 4.

Схема і принцип дії декадного лічильника з пам’яттю, дешифратором і дисплеєм вже багаторазово були висвітлені в літературі, тому тут їх опис скорочено. **

Лічильник доповнений індикатором переповнення, т. Е. Такого стану, коли декади шестизначного лічильника перейшли хоч один раз через показання 999999 в 000 000 і продовжують вважати далі. Якщо замкнуті контакти перемикача В2> індикатор – світлодіод Ду (див. рис. 5) – запалиться в момент, коли цифри на дисплеї зміняться з 9 на 0, і буде горіти до початку чергової фази вимірювання. Якщо контакти В2 розімкнуті ^ світлодіод запалиться в момент появи нових даних (зрозуміло, у випадку, коли в процесі власне вимірювання декадний лічильник заповнений).

При зміні стану декадного лічильника з 999 999 на 000 000 на його виході рівень 1 зміниться на 0, що викличе перемикання ^ -тригер МС20 і поява на його прямому виході рівня 1. Якщо тепер рівень 1 буде і на об’єднаному виході елементів, JWCi9a, МСт, Рівень входу Dy тригера МС2\ З’явиться на його прямому виході, на інверсному ж виході буде низький рівень і світлодіод запалиться. При зупинці декадних лічильників рівні на виходах тригера МС2у не змінюються.

Наведене вище опис роботи лічильника стосувалося тільки вимірювання частоти. Щоб використовувати його для вимірювання та інших величин, пристрій необхідно доповнити комутатором видів

Вимірювань, схема якого зображена на рис. б. Вид вимірювання вибирають перемикачем В і який комутує вхідні сигнали ‘(вимірюваний сигнал, внутрішній і зовнішній порівнювані сигнали), що підводиться до виходів. На тому ж малюнку зображена структурна схема з’єднання вхідних вузлів приладу. При вимірюванні частоти сигнал з виходу дільника I є сигналом · fx. З виходу дільника II знімається сигнал зразкової частоти, період якого визначає тривалість вимірювального інтервалу.

Рис. б. Схема вхідних вузлів і коммутаторідов вимірювань.

При вимірюванні періоду вхідного сигналу, що знімається ‘з виходу дільника I, протягом цього періоду йде рахунок імпульсів зразкової частоти, що надходять з виходу дільника II.

У положенні Час перемикача Βχ вимірюють тимчасової інтервалу Сигнал зразкової частоти, як зазвичай, знімають із виходу дільника II, На вихід Вимірювальний інтервал тепер приходять сигнали поперемінно з виходів підсилювачів-формувачів I і II. Сигнал з виходу підсилювача-формувача I почне вимірювальний, інтервал, а сигнал з виходу підсилювача-формувача II його закінчить.

При ‘роботі приладу в якості лічильника початок часового інтервалу, протягом якого йде рахунок імпульсів вхідного сигналу, визначається натисканням на кнопку Старт, а його кінець – натисканням: на кнопку Стоп. У цьому режимі сигнал з виходу дільника I проходить * на вихід fx. Вихід лічильника II заблокований. На. другий вихід Вимірювальний інтервал буде постійно рівень 1. ·

При всіх однокаіальних вимірах для обробки вимірюваного! сигналу завжди використовується перший канал. Вихід підсилювача-формувача II підключений до вхідного перемикача, який підводить X входу, подільника II або сигнал з підсилювача-формувача //, або сигнал джерела зразковою, частоти (кварцового генератора, що працює на частоті 1 МГц).

Схема декадного подільника I частоти зображена на рис. 7. Дільник зібраний на трьох декадних лічильниках МС \ – МС3, Що працюють в коді BCD 8421. Всі три лічильника спочатку, встановлюються в стан, · відповідне числу 9, імпульсом низького рівня, що подаються: на дільник з пристрою керування. Ця автоматична установка зручна, наприклад, при вимірюванні величин, кратних періоду вхідного сигналу, коли тимчасової вимірювальний інтервал відносно великий (десятки і більше секунд). Без такої установки потрібно було б чекати * початку наступної фази власне вимірювання протягом відрізка часу, рівного тривалості власне вимірювання.

Найкраще це показати на наступному прикладі. При вимірюванні ,; наприклад, * тривалості періоду частоти ‘мережі · з -максимально * можливою точністю потрібно вважати імпульси внутрішнього або зовнішнього генератора зразкової частоти за час тисячі періодів частоти мережі, т. е. близько 20 с. Якщо при цьому чекає мультивибратор встановлений так, що подальше власне вимір може початися, наприклад, i через 1 с після закінчення попереднього вимірювання [через 1 з розблокується тригер МС]б, (Див. На рис. 4), а світлодіод індикації фази вимірювального циклу слабо засвітиться], власне вимірювань почнеться лише через наступні 19 с. При автоматичної же Установці подільника по закінченні підготовки. власне вимірювання вже перший імпульс Зі входу може перевести його в стан. 000.

Необхідний коефіцієнт розподілу частоти вибирають перемикачем В \. Перемикач вводить в дію той чи інший елемент, збіги мікросхеми МС4 з відкритим колектором; ці елементи власне і комутують сигнал. Така схема перемикача Допускає -велике видалення самого перемикача Βχ від елементів дільника.

На рис. 8 показана схема дільника II частоти, кварцового образцевого генератора і вхідного перемикача. Дільник II складений: з семи декадних лічильників, включених як симетричні некеровані подільники на десять. З виходу дільника знімається сигнал симетричної форми. Необхідний коефіцієнт поділу встановлюють перемикачем Βχ. Вхідний комутатор зібраний на елементах МСТ,1 МС \ ia. Від положення перемикача В2 залежить, який сигнал надійде

на вхід дільника: внутрішній – з кварцового генератора або зовнішній – ‘з виходу підсилювача-формувача II. Коли контакти В2 розімкнуті, на верхньому по схемі вході елемента МС11а буде рівень 1, і через елемент пройдуть імпульси з кварцового генератора (при цьому на третьому зверху вході буде рівень 0, тому зовнішній сигнал через елемент не пройде). Коли ж контакти В2 замкнуті, режим роботи вхідного комутатора буде залежати от’вибора виду вимірювання.

У положенні 3 Час перемикача В \ (див. Рис. 6) незалежно від положення контактів перемикача В2 (Рис. 8) до входу дільника завжди підключений вихід кварцового генератора. В інших положеннях перемикача вибору виду вимірювання за допомогою перемикача В2 можна підводити до входу дільника або сигнал від внутрішнього зразкового ‘генератора, або зовнішній сигнал.

До виходу подільника II через розділовий інвертор МСюв підключений роз’єм f0QP, Розташований на передній панелі приладу. З цього роз’єму можна знімати сигнал основної зразкової частоти, її часткою чи часткою частоти з іншого каналу.

Зразковий генератор приладу зібраний на микросборке транзисторів МС \2 і кварцовому резонаторі Κβγ на частоту 1 МГц. Генератор за схемою Клаппа · зібраний на транзисторі Τγ мікросхеми. Решта два транзистора і елемент МСю& тільки формують прямокутний сигнал. “Стабільність частоти генератора залежить насамперед від якості кварцу. Слід вибирати кварц з малим температурним коефіцієнтом і хорошою довготривалої стабільністю частоти. Власна частота кварцу має бути дещо ‘нижче номінальної, щоб можна було точно встановити частоту генератора подстроєчнимі елементами. (С2 – Грубо і Ci – точно). Підбіркою конденсаторів С3 і С * встановлюють оптимальну позитивний зворотний зв’язок з тим, щоб усунути спотворення генерується сигналу. Якщо в генераторі буде використаний кварцовий резонатор на 100 кГц, ємність конденсаторів З3 і С4 повинна бути більше приблизно в 10 разів. Генератор потрібно живити добре відфільтрованим напругою.

Для забезпечення універсальності приладу необхідно, щоб він був здатний обробити сигнали самих різних рівнів при різних вихідних опорах джерел. Ці функції покладені на ‘вхідні підсилювачіформувачі. Обидва вони абсолютно однакові (див. Схему на рис. 9).

Ряс. 8. Схема кварцового генератора вхідного перемикачі і дільника II частоти. –

Основним елементом підсилювача є диференційний компаратор МСКомерсант на вході якого включені дві перехідні ступені на нульової транзисторах 7i і Т2. Їх завдання – зберегти високий опір всього приладу в цілому, оскільки використаний компаратор, має низькоомні входи. Частиною опору навантаження вхідних транзисторів служить підлаштування резистор R8, Яким вирівнюють струми транзисторів. Затвор транзистора Т * (його істоковий перехід захищена від пробою діодом Д {) підключений через захисний струмообмежувальні резистор R6 до частотно-компенсованого вхідному дільнику, що має два положення перемикача В2. У верхньому по схемі положенні його контактів сигнал проходить від вхідного роз’єму Гщ до підсилювача практично без ослаблення, а в нижньому сигнал послаблюється приблизно д 100 разів. Це необхідно при роботі з сигналами, що мають амплітуду, більшу 1 В. Конденсатор С1 комутується вимикачем В \. При замиканні його контактів прилад може обробляти сигнали постійної напруги.

До затвору транзистора Т2 з движка змінного резистора R3 підводиться регульоване постійна напруга. Таким чином можна змінювати пусковий рівень вхідного сигналу в інтервалі ± 0,5 В, що в деяких випадках сприяє ослабленню впливу перешкод на правильність показань лічильника.

З виходу компаратора сигнал надходить на вхід пристрою, що дозволяє вибрати початкову полярність імпульсу сигналу. Це особливо зручно при двохканальних вимірах тимчасових інтервалів.

Пристрій утворено двома двухвходових елементами збіги Л / С і AfC36 з відкритим колектором, що мають загальний навантажувальний резистор R13. Перемикачем В3 можна ввести в дію будь-який з цих елементів (подати на їх керуючий вхід рівень 1). Інші входи підключені до виходу компаратора, але один з них – через інвертор МС.

Харчування всіх ланцюгів універсального лічильника забезпечується одним блоком живлення, схема якого зображена на рис. 10. Блок складається з чотирьох джерел, об’єднаних загальним проводом. Три з них – стабілізовані. Експериментально встановлено, що ступінь стабілізації напруги живлення вхідних підсилювачів може бути такою ж, як і для живлення цифрових мікросхем, т. Е. Нестабільність повинна бути не гірше ± 5%. Всі три стабілізованих джерела захищені від перевантажень електронними запобіжниками. Ці джерела аналогічні за схемного рішенням і відрізняються тільки номіналами деталей · і вихідними напругами.

Враховуючи великий струм, споживаний від пятівольтового джерела, змінна напруга з обмотки III необхідно випрямляти двухполуперіодним випрямлячем. Принцип роботи стабілізатора докладно описаний в .літературе, тому слід нагадати тільки про необхідність точної підгонки резисторів в емітерний ланцюгах транзисторів Tj, і Т5 таким чином, щоб обмеження струму навантаження наступало при значеннях на третину більших, ніж номінальні .. Опору резисторів, вказані на схемі, відповідають коефіцієнту передачі струму регулюють транзисторів, приблизно рівному 75.

08Опісанний універсальний лічильник розміщують в кожусі розмірами 390 х 280 х 70 мм. У ньому залишається достатньо місця для монтажу різних пристроїв, що розширюють можливості лічильника. Дуже важливо ретельне «Заземлення» як окремих вузлів, так і всього приладу. Ланцюги живлення цифрових мікросхем слід прокладати проводом досить великого перерізу. Крім того, необхідно встановити достатню кількість блокувальних конденсаторів (ємністю від 0,01 до ОД мкФ, вони на схемах не вказані).

Джерело: Конструкцій радянських і чехословацьких радіоаматорів: Зб. статей.-Кн. 2.-М .: Енергоіздат, 1981, – 1.92 с., Іл. – (Масова радиобиблиотека; Вип. 1032).