Щоб визначити тиск крові, немає потреби розкривати артерію. Досить притиснути її зовні через шкіру гумовим балоном і по тиску повітря в балончику можна легко і безболісно дізнатися кров’яний тиск.

Але от кількість рідини, яка біжить по трубці, можна точно врахувати, не торкнувшись самого потоку. Сила електричного струму в провіднику визначається кількістю зарядів, що проходять в кожну секунду через поперечний переріз провідника. Але на відміну від струмів рідини чи газу в трубі електричний струм можна вимірювати, і не забираючись всередину провідника не розриваючи ланцюга провідника для включення амперметра. Електричний струм завжди пов’язаний з явищами і процесами не тільки всередині самого провідника, а й поза ним.

У просторі навколо провідника зі струмом завжди виникають магнітні сили і величина їх є мірою сили струму в провіднику.

Зручно вимірювати не розриваючи ланцюга, змінний струм низької частоти 50-60 гц. Навколо провідника зі змінним струмом пульсують магнітні сили. Якщо охопити провідник сталевим сердечником, то в цьому осерді виникне змінний магнітний потік.

Фіг. 3-18. Схема включення вольтметра з вимірювальним трансформатором напруги.

Фіг. 3-17. Трансформатор струму у вигляді кліщів для визначення струму в провідниках без розриву ланцюга.

Можна зробити рознімний сердечник, щоб він раздзігался, як кліщі, і міг би охоплювати необхідний провідник (фіг. 3-17). На розсувному осерді зміцнюється ще котушка – це вторинна обмотка. Вона замикається на вимірювальний прилад. Струм через цей прилад пропорційний змінному магнітному потоку в осерді, а отже, пропорційний і току в охопленому кліщами провіднику. Можна проградуювати вимірювальний прилад так, щоб на його шкалі прямо прочитувати силу струму в охоплюваному кліщами провіднику.

Сердечник – кліщі та вимірювальний прилад кріпляться на довгих держаках з ізоляційного матеріалу. Тому можна безпечно вимірювати струм в провіднику, навіть якщо цей провідник знаходиться під напругою в -кілька тисяч вольт.

Такі вимірювальні кліщі зручні для контролерів, які перевіряють навантаження окремих споживачів. Досить накласти кліщі на введення, щоб встановити споживання.

Правда, такий кліщовий вимірювач не дає такої високої точності, яку можна отримати від нероз’ємного трансформатора, що виконується зазвичай з великим перетином сталі (фіг. 3-18).

Джерело: Електрика працює Г.І.Бабат 1950-600M