Реле призначені для отримання регульованою витримки часу в схемах захисту та автоматики: РСВ-160 – для постійного оперативного струму, РСВ-260-для змінного оперативного струму.

Реле мають по три вихідні ланцюга: з перекидним контактом миттєвого спрацювання, з прослизають контактом (з регульованими часом замикання і тривалістю замкнутого стану), з “наполегливим” контактом, замикається після закінчення заданої витримки часу.

Номінальні напруги живлення реле:

• постійного струму – 24,48,110, 220 В;

• змінного струму частоти 50 Гц – 100, 110, 127, 220, 380 В.

Діапазони ступеневої регулювання витягів часу в ланцюгах з прослизають і замикає контакти – 0,1 – 1 с або 0,1 – 1 хв; 0,3 – 3 з або 0,3 – 3 хв; 1 – 10 з або 1 – 10 хв; 3 – 30 с або 3 – 30 хв.

Дискретність регулювання уставки – 10% відносно мінімальної уставки діапазону.

Час спрацювання миттєвого контакту – не більше 0,05 с.

Часові параметри прослизає контакту задаються двома уставками: 77.7 – час замикання; 77.2 – час розмикання.

При 77.7> 77.2срабативаніе не відбувається. При 77.2 = оо (нескінченності), незалежно від положення інших вилок 772, що прослизає контакт перетворюється на замикає з часом спрацьовування Т1.1. Замикання прослизає контакту при поверненні виключено.

Час спрацювання замикаючого контакту задається уставкою 72.

Час готовності реле до повторного спрацьовування – не більше 0,1 с.

Потужність, споживана реле, – не більше 6 Вт (В · А).

Максимальна комутаційна здатність контактів реле при напрузі від 24 до 250 В становить:

• у колах постійного струму при постійної часу ланцюга не більше 0,02 с – 30 Вт;

• в ланцюгах змінного струму при cos φ> 0,4 ​​- 250 В · А.

Тривало допустимий струм через контакти – 2,5 А.

В реле РСВ-160 і РСВ-260 використовується однотипний блок завдання вьщержеквремені, виконаний на окремій друкованій платі. Принципова схема блоку завдання витягів часу наведена на рис. 5.1. Генератор стабільної частоти виконаний на мікросхемі 2Ш2тіпа КР512ПС10. Після зняття сигналу “скидання” (клема плати – 4, вхід мікросхеми – R) генератор “запускається” і на його виході VI з’являються імпульси. Частота вихідних імпульсів визначається коефіцієнтом ділення мікросхеми, який встановлюється перемичками завдання коефіцієнтів Кх і К2 (Рис. 5.1 і табл. 5.1).

Імпульси від генератора надходять на виконавчі лічильники DD3.1 і DD3.2, вимкнені послідовно.

Виходи лічильників через розділові діоди підключені до перемикачів 77.7, 77.2, 72.

У перший момент часу після зникнення сигналу “скидання” на всіх виходах лічильників встановлюються рівні логічного нуля, що шунтує високий логічний рівень, що подається на S-входи тригерів мікросхеми DD4через резистори R19, R27 \\ R28. По мірі надходження імпульсів на двійкові лічильники на їх виходах з’являються високі рівні сигналів, які замикають розв’язуючи діоди перемикача уставок. Як тільки всі діоди в ланцюгах перемикачів уставок, в які вставлено перемички, замикаються, на відповідних S-входах мікросхеми DD4 короткочасно формуються потенціали високого рівня. Високий рівень сигналу на S-вході перемикає тригер, що призводить до появи на його виході (точки /, 2и 3) високого рівня сигналу, що надходить далі в схему управління вихідними реле.

Розрахунок уставок за часом спрацьовування вихідних ланцюгів реле здійснюється за формулою, з:

де К ^ ІК2 – Коефіцієнти, устанавл іваемие перемичками на перемикачі уставок з можливими значеннями: Дох = 1, 3, 10, 30; До2 = 1, 60; Ση – сума вагових коефіцієнтів позицій на пере-

Рис. 5.1. Принципова схема бл <