Багатовхідних суматор-вичітатель являє собою Багатовходові прилад, який дозволяє отримати вихідний сигнал, прямо пропорційний комбінації вхідних сигналів, узятих зі знаком плюс чи мінус в залежності від входу, на який подається кожен із сигналів.

Схема многовходового сумматора-вичітателя представлена ​​на рис. 12.1 [12.1]. Недоліком такого пристрою, є порівняно невисока вхідний опір. Окремим випадком сумматора- вичітателя, рис. 12.1, є суматор, представлений на рис. 12.2.

Вихідний сигнал цього суматора при R2 – »оо визначається виразом:. Для стабільної роботи схеми рекомен

дметься вибрати номінал резистора RCT з умови:

т. е. рівним за номіналом паралельно включеним резисторам Rqc, ···> Rn*

Приклад практичного виконання сумматора сигналів на операційному підсилювачі показаний на рис. 12.3. На його входи можуть бути подані сигнали з мікрофону, радіоприймача, програвача грамплатівок, магнітофона і т. п. Для забезпечення плавного регулювання чутливості по кожному з входів резистори R1-R4 можуть бути замінені на потенціометри відповідних номіналів.

Рис. 12.5. Схема прецизійного підсумовує підсилювача на мікросхемі SSM2141

Рис. 12.4. Схема прецизійного інвертора напруги на мікросхемі SSM2141

На основі, наприклад, мікросхеми SSM2141 можуть бути зібрані прецизійні активні елементи радіоелектронних схем, наприклад:

інвертор напруги, рис. 12.4;

♦ підсумовує підсилювач, рис. 12.5;

♦ підсумовує підсилювач з коефіцієнтом передачі,

рис. 12.6.

У порядку зіставлення наведемо нижче приклад побудови підсумовує підсилювача на мікросхемі AD830, рис. 12.7 і рис. 12.8.

Рис. 12.6. Варіант схеми прецизійного підсумовує підсилювача на мікросхемі SSM2141

Рис. 12.7. Схема будови і цоколевка мікросхеми диференціального підсилювача AD830

Рис. 12.8. Схема безрезісторного підсумовує підсилювача на мікросхемі AD830

Вихідний сигнал диференціального підсилювача на мікросхемі AD830 визначається як Um=(U^+U„.,).

Шустов М. А., Схемотехніка. 500 пристроїв на аналогових мікросхемах. – СПб .: Наука і Техніка, 2013. -352 с.