Бувають вимірювальні прилади, в яких не тільки не ставлять ніяких гальм на рухому систему, але ще скільки можна зменшують затухання її коливань. Це необхідно для вимірювання поштовхів, ударів. Такі прилади називаються балістичними. У парках відпочинку виставляються силоміри. Бажають вдаряють сразмаху важким молотом по шпеньков, який через важіль підкидає покажчик вгору за шкалою. Цей силомір – Досить неточний балістичний вимірювач. Для визначення живої сили бистролетящій снаряда застосовують балістичний маятник. Важкий вантаж кріпиться на довгому підвісі. Б’ючи про цей вантаж, снаряд перетворює енергію свого руху в запас енергії піднятого маятника. По куту відхилення маятника і судять про запасі енергії в снаряді.

Часто вживаний електричний балістичний прилад – це флюксметр – вимірювач магнітного потоку (потік по-латині – Флюксій).

Якщо рухома система гальванометра не заспокоївся і має досить великий момент інерції, то при короткочасному впливі на такий прилад поштовху струму відхилення приладу буде пропорційно НЕ силі струму, а кількістю пройшов через прилад заряду. Балістичний гальванометр підсумовує дію мінливого по будь-якому закону струму за весь час проходження струму, якщо тільки це час досить мало в порівнянні з власним часом коливання рухомої системи балістичного гальванометра.

Щоб виміряти напруженість магнітного потоку, що розвивається яким-небудь магнітом, між полюсами цього магніту поміщають маленьку плоску вимірювальну котушку, замкнуту на балістичний гальванометр.

При висмикуванні вимірювальної котушки з простору між полюсами магніту магнітний потік, що охоплюється котушкою, змінюється від свого найбільшого значення до нуля. У ланцюзі котушки виникає струм, сила якого залежить від швидкості зміни магнітного потоку, т. е. від швидкості руху котушки. Чим швидше котушка рухається, тим сильніше струм в її ланцюга, але тим більш короткий час триває цей струм.

Повний електричний заряд, який пройде в ланцюзі котушки при її висмикуванні з полюсів магніту, не буде залежати від швидкості руху котушки, а буде визначатися тільки величиною магнітного потоку, який спочатку був охоплений котушкою, і провідникові ланцюга котушки. Це як виливати воду з чашки. Повільно чи її нахиляти, чи швидко, а вилити можна рівно стільки, скільки в чашці було.

Відхилення балістичного гальванометра пропорційні Запобігати через нього заряду і, отже, магнітному потоку, який був спочатку охоплений вимірювальної котушкою.

Так як розміри вимірювальної котушки і опір її іепі відомі, то шкалу балістичного гальванометра можна проградуювати не в одиницях заряду, а прямо в одиницях напруженості магнітного потоку – В ерстедах.

Балістичним гальванометром можна також вимірювати ємність конденсатора. Конденсатор заряджають до певної напруги, а потім розряджають через балістичний прилад. Відхилення приладу пропорційно заряду. А заряд дорівнює добутку ємності конденсатора на його напругу.

Джерело: Електрика працює Г.І.Бабат 1950-600M