У 1984 році лауреатом премії Ради Міністрів СРСР разом з головним інженером ВНІІРІПа А.П.Черним став начальник осцилографічного відділу к.т.н. А.Ф.Денісов.

У 1991 році лауреатом премії Ради Міністрів СРСР

(Останнього уряду країни) став Я.М.Россоскій.

Зміцнилася науково-виробнича база осциллографии, і, як наслідок, у Вільнюсі кожні 2-3 роки, починаючи з 1973-го по 1986 рік, стали проводитися науково-технічні конференції з осцилографічних методам вимірювань.

Інформаційне повідомлення в газеті “Радянська Литва”

“Про присудження Республіканських премій Литовської РСР 1977 року в галузі науки, техніки, літератури і мистецтва”

Фотографія диплома лауреата Республіканської премії Литовської РСР в галузі науки за 1977 А.І.Федоренчіка

Публікувалися матеріали конференцій, що містять теоретичні та прикладні матеріали. В цілому сформувався великий колектив фахівців з досвідом та молоді з амбіціями. І це послужило базою для розробки оригінальних, принципово нових осцилографів.

Співробітники осцилографічного відділу – автори винаходів.Зліва направо, нижній ряд: М.Н.Дворецкій, А.С.Мінін, Б.Н.Левітас, О.М.Зайцев; верхній ряд: Я.М.Россоскій, В. В. Іванов, А.Г.Косаковскій, М.І.Ефімчік, Р.В.Боднар. Фото середини 1980-х років

Враховуючи значний науково-практичний потенціал новоствореного в 1986 році осцилографічного відділу – наявність великої кількості кандидатів технічних наук, наукових публікацій, авторських свідоцтв і монографій за тематикою відділу (А.Ф.Денісов, М.І.Ефімчік, А.І.Найденов, З.Вайноріс, В.А.Новопольскій), для підготовки інженерних і наукових кадрів з радіовимірювальній техніці під ВНІІРІПе в 1987 році була створена філія кафедри радіотехніки Каунаського політехнічного інституту (керівник кафедри – професор д.т.н. Р.Жілінскас).

Завідувачем філії кафедри став в.о. професора д.т.н. А.Ф.Денісов. Секретарем кафедри була призначена Р.С.Каплінская.

У 1991 році А.Ф.Денісов був обраний іноземним членом Російської метрологічної Академії наук (Нижній Новгород).

Необхідно відзначити, що за кордоном постійно проявлявся інтерес до технічного рівня радянської осциллографии. Провідні зарубіжні фірми уважно відстежували рівень розроблених нових приладів. Так, Маршалл Лі (Marshall M. Lee) у своєму знаменитому бестселері “Winning with People: 40 years of Tektronix”, що розповідає про 40-річної історії фірми Tektronix, Дуже жваво описує збори акціонерів компанії 1971 року. Серед іншого він повідомляє, що Говард Воллюм щойно обраний головою правління компанії після смерті Мелвіна Джека Мердока, підготував трактат про технічний рівень останніх радянських осцилографів. Копія цього трактату постійно відображалася протягом усього зібрання. Подібний аналіз на фірмі проводився періодично.

Безумовний інтерес викликає розсекречений звіт про технічний рівень радянських осцилографів на трубках біжучої хвилі, підготовлений для ЦРУ Джоном Бойчоком (John K. Boiciock) І датується 1975 роком [16]. Нижче наводиться копія оригіналу і переклад цього меморандуму, а також деякі коментарі.

з

Текст меморандуму про технічний рівень радянських осцилографів на трубках біжучої хвилі, підготовленого для ЦРУ в 1975 році

А.Ф. Денисов, Я.М. Россоскій, Люди. Роки. Осцилографи, Вільнюс 2012