А. Першин UA9CKV

Трансивер призначений для проведення радіоаматорських радіозв’язків в діапазоні коротких хвиль 1,8 … 29 МГц. Вид роботи – телефон (SSB) і телеграф (CW). Трансивер повністю виконаний на напівпровідникових приладах і мікросхемах, має вбудовану цифрову шкалу (за схемою радіоаматора В. Криницького (RA9CJL), опубліковану в цьому збірнику), вбудований блок живлення. У трансивері передбачено підключення зовнішнього ГПД, що дозволяє проводити радіозв’язку на рознесених частотах.

При розробці трансивера основна увага приділялася отриманню високих динамічних параметрів приймального тракту і хороших ергонометріческіх характеристик трансивера в цілому.

Відсутність підсилювача ВЧ на вході приймача, застосування високорівневого балансного змішувача, малошумящего та лінійного тракту ПЧ дозволило здійснити першу задачу. Друга задача була вирішена застосуванням неперебудовувані смугових фільтрів на вході приймача, електронної комутацією діапазонів і режиму «передачіпріема».

Трансивер (рис. 1) виконаний за схемою з одним перетворенням частоти. Вибір проміжної частоти 9100 кГц визначається наявністю саморобного кварцового фільтру, виготовленого за методикою, викладеною в журналі «Радіо» № 1, 2 за 1982 г. (можливе застосування промислового

Основні технічні дані трансивера

Чутливість приймального тракту при співвідношенні сигнал / шум 10 дБ, мкВ, не гірше 0,5

Динамічний діапазон по «еабітію», дБ … 120

Двухсігнальная вибірковість (при розладі сигналів 20 кГц), дБ 96

Смуга пропускання перемикається:

в режимі SSB, кГц ………………………………. 2,4 в режимі CW, кГц …………. 0,8

Діапазон регулювання АРУ (при зміні вихідної напруги не більше ніж на 6 дБ), дБ, не менш. 100

Догляд частоти генератора плавного діапазону на найвищій частоті за 20 хв після півгодинного «прогріву», Гц, не більше 100

Вихідна потужність передавального тракту, виміряна на еквіваленті антени (/?А = 75 Ом), Вт, не менше … 25

Придушення несучої і неробочий бічної смуги частот, дБ, не менше 60

Імпеданс антенного входу, Ом ……………………………………… .. 75

Рис. 1. Функціональна схема трансивера «Урал-84» кварцового фільтру типу ФП2П-410-8,815 з незначними змінами в принциповій схемі). Спільними вузлами трансивера в режимі пріемапередачі є: фільтри нижніх частот Ζ1, смугові фільтри Ζ2, змішувач UI, оборотний узгоджувальний каскад At, генератор плавного діапазону G1, кварцовий фільтр Ζ3.

Підключення вузлів на прийом або передачу проводиться контактами реле ΚΙ, К2, а також комутатором St. На схемі вузли показані в режимі прийому. Сигнал з антенного входу через фільтри нижніх частот ΖΙ, ступінчастий атенюатор ATT і трьохконтурні смугові фільтри Z2 надходить на балансний змішувач U1. На цей же змішувач подається напруга від плавного гетеродина G1. Перетворений сигнал проходить через узгоджувальний каскад оборотного типу At і далі на кварцовий фільтр Z3, посилюється вузлом А2 і надходить на змішувач U2, де змішується з напругою з опорного кварцового генератора G2. Низькочастотний сигнал з виходу змішувача надходить на підсилювач низької частоти АЗ і з нього на гучномовець Ва1.

При переході з прийому на передачу відбувається відповідне переключення функціональних вузлів. Це робиться або вручну, або системою голосового управління. Сигнал з мікрофону BF1, посилений вузлом А4, надходить на пристрій голосового управління А8, яке в свою чергу управляє комутатором 5 /, а також на змішувач U3, на якому присутня напруга з опорного генератора. Сформований сигнал DSB посилюється вузлом А5, проходить кварцовий фільтр Z3, де виділяється напруга проміжної частоти 9100 кГц з верхньої бічною смугою частот і надходить через вузол At на змішувач U1, на інший вхід якого подано напругу плавного гетеродина. Виділений смуговими фільтрами Z2 сигнал робочої частоти з виходу змішувача U2 надходить на підсилювач А6 і далі, посилюючись по потужності у вузлі А7, через ФНЧ Z1 надходить на антену WA1.

Формування телеграфного сигналу в трансивері проводиться за допомогою маніпулюють генератора G3, який підключається до вузла А5, замість пристрою формування однополосного сигналу.

Трансивер виконаний за блоковим принципом. На схемі нумерація елементів в кожному блоці своя.

На основній платі (вузол А6, рис. 2) розташовані оборотний змішувач, узгоджувальний каскад, тракт УПЧ приймача, кварцові фільтри, змішувальний детектор, підсилювач низької частоти приймача, схема АРУ, широкосмуговий підсилювач напруги плавного гетеродина.

Високорівнева пасивний змішувач VD1 – VD8, Т2, ТЗ зібраний за подвійною балансної схемою. Його особливість – застосування широкосмугових трансформаторів з об’ємним короткозамкненим витком (конструкція описана в журналі «Радіо» № 1 за 1983 г.). У разі використання в змішувачі сучасних високочастотних діодів типу КД514А (а ще краще діодів з бар’єром Шотки типу АА112) втрати сигналу в ньому складуть близько

4 .. .5 дБ. Сигнал при прийомі надходить на первинну обмотку L3 трансформатора Т2. Перетворений сигнал знімається з середньою точки обмотки L4. Напруга плавного гетеродина посилюється широкосмуговим підсилювачем на транзисторі VT1 і подається на вхідну обмотку L7 трансформатора ТЗ. На потужному польовому транзисторі VT2 зібраний каскад узгодження змішувача з кварцовим фільтром. Транзистор типу К.П905 обраний завдяки його хорошим шумовим параметрами і лінійності. При прийомі каскад працює підсилювачем із загальним затвором і коефіцієнтом посилення близько 12 дБ, вхідний опір його має активний характер і постійно в широкому діапазоні частот. Узгодження з восьмікрістальним SSB кварцовим фільтром на частоту 9100 кГц забезпечується за допомогою автотрансформатора L12.

Схеми кварцових фільтрів ZQ1 і ZQ2 зображені на рис. 3 і 4. Фільтр ZQI має наступні параметри:

Якщо у фільтрі ZQ1 будуть використані кварцові резонатори від радіостанції «Граніт» з частотами 9000 … 9150 кГц, то значення ємностей в ςχεΜβ фільтра можуть залишитися без змін.

У фільтрі ZQ2 смуга пропускання може змінюватися. У режимі SSB вона дорівнює 2,3 кГц, а в режимі CW, коли паралельно кварцовим резонаторам включені конденсатори величиною 68 пФ, смуга пропускання звужується до 800 Гц.

При передачі каскад на транзисторі VT2 є істоковий повторителем. Реверсування режиму роботи цього каскаду здійснюється коммутирующими напруженнями з шин управління. При прийомі +15 В в шині Rx 0 В в шині Тх. При передачі 0 В в шині Rz, +15 В в шині Тх. Діодні ключі VD9 і VD10 підключають «гарячий» кінець автотрансформатора L12 до стоку транзистора при прийомі або до його затвору при переході на передачу. Заземлення «холодного» кінця автотрансформатора LI2 по високій частоті при прийомі відбувається через діодний ключ VD10 і конденсатор С5, при передачі – через діодний ключ VD9 і конденсатор С4.

На транзисторах VT5, VT6 зібраний перший каскад УПЧ, що має посилення близько 20 дБ. П-контур L17C29C30 дозволяє узгодити транзистори каскодной схеми і здійснити додаткову фільтрацію корисного сигналу. Навантаженням каскаду є контур L16C26. Узгодження з другим кварцовим фільтром ZQ2 здійснюється за допомогою котушки зв’язку LCB. Цей фільтр зібраний по сходовій схемою на 4 кварцах, має смугу пропускання по рівню 3 дБ, рівну 2,6 кГц. У режимі прийому телеграфних сигналів він переключається з допомогою реле типу РЕЗ-49 на вузьку смугу близько 0,7 кГц шляхом підключення паралельно кварців фільтра ємностей, рівних приблизно 68 пФ. Застосування двох кварцових фільтрів ZQ1 з смугою пропускання 2,4 кГц і ZQ2 значно поліпшило придушення сигналів поза смугою «прозорості» фільтрів, яке досягло 100 дБ. Основне посилення сигналу проводиться каскадом на мікросхемі DA1 К224УР4 (К2УС248 – старе позначення). Змішувальний детектор на транзисторах VT8, VT9 особливостей не має. Між детектором і входом попереднього підсилювача низької частоти на мікросхемі DA2 включений ФНЧ ZQ3 типу

Д3,4 (від радіостанцій «Граніт»), який покращує шумові та виборчі параметри приймального тракту. Вихідний каскад УНЧ зібраний за звичайною схемою на транзисторах VT15, VT16, VT17. На транзисторі VT14 зібраний електронний ключ, за допомогою якого шунтируется вхід УНЧ в режимі передачі. У телеграфному режимі цей ключ закритий, що дозволяє прослуховувати сигнал самоконтролю при передачі.

Схема АРУ ​​складається з попереднього підсилювача АРУ ​​DA3, VT13, емітерногоповторювача VT12, детекторів АРУ VD18, VD19 і VD24. На транзисторі VT11 і діод VD17 зібрана допоміжна ланцюг «швидкого розряду» з часом розряду близько 0,2 с.

При прийомі корисного сигналу час розряду АРУ визначається основний ланцюжком R36C53. При зникненні сигналу відбувається швидкий розряд С53 через діод VD17 і транзистор VT11. З истокового повторювача VT10 позитивне напруга АРУ, яке збільшується з ростом сили сигналу, подається на регулюючі транзистори VT4 і VT7, керуючі посиленням каскадів ПЧ. Для здійснення затримки АРУ витік транзистора VT6 підключається до джерела опорного напруги, зібраного на стабілітроні VD11 і резистори R25. У режимі передачі на транзистори VT4, VT7 подається комутуюче напруга + 15 ВТХ – 0 BRX, яке практично закриває тракт ПЧ приймача. На транзисторі VT3 зібраний регульований підсилювач, що працює в режимі передачі SSB або CW сигналу. Регулювання посилення каскаду проводиться зміною напруги на другому затворі VT3 і досягає глибини більше -40 дБ. При бажанні на другий затвор цього транзистора можна завести напруга ALC.

При передачі маніпульований телеграфний сигнал посилюється транзистором VT3, проходить через контури L15C22 і паразитні ємності закритого тракту ПЧ приймача, змішується в детекторі з сигналом опорного гетеродина і надходить у УНЧ для самоконтролю. З цього ж контура сигнал SSB або CW проходить через кварцовий фільтр ZQ1, надходить на узгоджувальний каскад VT2, що працює в даному випадку істоковий повторителем, і далі в змішувач VD1 – VD8, здійснює перенесення сигналу на робочу частоту. Перетворений сигнал знімається з обмотки L3 на смуговий фільтр вузла А2.

У вузлі А2 (рис. 5) розташовані: ступінчастий аттенюатор приймача, комутуюче реле К17, смугові діапазонні фільтри, попередні каскади передавача. У режимі прийому сигнал з вузла ΑΙ надходить на атенюатор, виконаний на двох резисторних П-ланках: R1R2R3, що забезпечують затухання 10 дБ і R4R5R6 – 20 дБ. Управління аттенюатором здійснюється перемикачем на передній панелі приймача S7 «АТТ», що має положення «0», «10 дБ», «20 дБ», «30 дБ». П-ланки коммутируются контактами реле К13 – К16 типу РЕЗ-49 (РЕЗ-79). Після атенюатора сигнал про-

ходить через нормально замкнуті контакти реле К17 (РЕЗ-55А) і надходить на трьохконтурні смугові діапазонні фільтри, вибір яких проводиться шістьма кнопковими перемикачами «Діапазон» (S1 – З залежною фіксацією. Комутація діапазонних фільтрів здійснюється за допомогою реле ΚΙ – К12 типу РЕЗ-49 (РЕЗ-79). Смугові фільтри пригнічують дзеркальний канал більш ніж на 80 дБ.

Застосування реле для комутації смугових фільтрів і атенюатора обумовлено прагненням досягти максимального високого динамічного діапазону, перемикання ж за допомогою діодних ключів (pin діоди і т. п.) невиправдано через значне зменшення динамічного діапазону і збільшення шуму приймального тракту.

Після смугових фільтрів сигнал надходить у вузол А6, розглянутий раніше. У режим передачі напруга SSB або CW сигналу, що надходить з вузла А6, проходить через смугові фільтри у зворотному напрямку і через контакти реле

К17 надходить на широкосмуговий підсилювач, виконаний на СВЧ транзисторах VT2, VT3, VT4, де посилюється до рівня 5 … 7 В еф. з нерівномірністю в діапазоні від 1,8 … 35 МГц не більше 2 дБ.

Навантаженням попереднього підсилювача служить широкосмуговий трансформатор 77 з об’ємним короткозамкненим витком, аналогічний трансформаторам змішувача у вузлі А6. Широкосмуговий трансформатор Т2 виконаний з 16 феритових кілець, надягнутих на мідну трубку (конструкція описана в журналі «Радіо» № 12 за 1984 г.). Ланцюжки R10R11C6 і R23C14 здійснюють частотну корекцію АЧХ попереднього підсилювача. Резистори RI3, R24 підбираються за мінімальної нерівномірності вихідної напруги у всьому діапазоні підсилюються частот. Каскад на транзисторі VT1 – електронний ключ із затримкою, необхідної для комутації антеною ланцюга у вузлі At.

Рис. 3. Принципова схема кварцового фільтру ZQ1

Рис. 4. Принципова схема кварцового фільтру ZQ2

Вузол А1 – підсилювач потужності передавача 1А 20мкГн

Рис. 5. Принципова схема попереднього підсилювача потужності і смугових фільтрів (вузол А2)

(Рис. 6) виконаний на потужному польовому транзисторі VT1 типу КП904А. Тут же знаходяться діапазонні фільтри нижніх частот (П-контур), комутовані реле типу РЕЗ-10.

Напруга сигналу з робочою частотою від попереднього підсилювача надходить на затвор транзистора VT1 і посилюється до вихідної потужності близько 30 Вт. Навантаження каскаду – широкосмуговий трансформатор, виконаний на феритових кільцях проникністю 300НН діаметром 32 мм за відомою методикою. Максимальний струм стоку транзистора досягає 2 А. Через контакти реле ΚΙ3, замкнуті під час передачі, посиленіше сигнал проходить через фільтр нижніх частот і надходить в антену (роз’єм XI). Резистор R5 служить для установки початкового струму транзистора. Через ланцюжок R7C3I здійснюється частотно-залежна ООС. Підсилювач потужності має досить гарною лінійністю. При правильному підборі струму спокою позасмугових випромінювання придушені до -50 дБ.

У режимі прийому з гнізда XI сигнал проходить діапазонні ФНЧ і через нормально ‘замкнуті контакти реле ΚΙ3 (типу РЕЗ-55А) надходить на діапазонні смугові фільтри (вузол А2).

Як показала практика (на трансивері проведено більше 6000 зв’язків), побоювання, що порівняно малопотужні реле в підсилювачі потужності будуть часто виходити з ладу, необґрунтовані, оскільки всі їхні контакти перемикаються у відсутності сигналу.

Генератор плавного діапазону – вузол АЗ (рис. 7) являє собою шість окремих діапазонних генераторів, комутованих з харчування другим напрямом (перше – для комутації смугових фільтрів) кнопкових перемикачів SI – S6. На польовому транзисторі VTI зібраний безпосередньо генератор за схемою індуктивної трехточкі. Транзистор VT2 – емітерний повторювач. Навантаженням всіх шести емітерний повторювачів служить резистор R6. Падіння напруги на ньому, рівне близько +5 В, закриває емітерний переходи непрацюючих повторителей, тим самим виключаючи вплив на частоту работающег.о генератора інших діапазонних генераторів.

Розподіл частот ГІД по діапазонах і дані контурів наведено в табл. 1. Частоти ГПД обрані таким чином, що при зміні діапазону відбувається автоматичний вибір потрібної бічної смуги. За допомогою реле ΚΙ, К2 (РЕЗ-55А) до трансивер може бути підключений зовнішній ГПД. Відсутність механічних перемикань, а також наявність окремих контурів для кожного діапазону при їх ретельної термокомпенсации дозволило досягти хорошої стабільності, не вдаючись до множення частоти. Така побудова гетеродина дозволяє оптимізувати рівні вихідних напруг, створити перекриття по частоті, зробити величину расстройки незалежною для кожного діапазону.

Формувач напруги SSB і CW сигналу – вузол А4 показаний на рис. 8. На транзисторі VTI зібраний опорний кварцовий генератор з часто-Таблиця I

Рис. 7. Принципова схема генератора плавного діапазону (вузол АЗ)

Рис. 8. Принципова схема формувача SSB і CW (вузол А4)

Рис. 9. Принципова схема комутатора RX – ТХ, стабілізатора напруги +9 В і підсилювача S-метра (вузол А7)

тієї 9100 кГц. Транзистор VT2 – буферний каскад з якого сигнал опорного генератора надходить на балансний модулятор на варикапах VD1, VD2 і трансформаторі 77. Модулятор має високу лінійність і дозволяє придушити несучу частоту не менше ніж на 50 дБ. Каскад на мікросхемі DAI являє собою мікрофонний УНЧ, з виходу якого посилене напруга низької частоти надходить на середню точку обмотки L3 балансного модулятора і через емітерний повторювач VT6 в систему голосового управління (VOX). Каскад на транзисторі VT5 – маніпульований телеграфний гетеродин, стабілізований кварцом ZQ2. Його частота на 800 … 900 Гц вище частоти опорного гетеродина, т. е. збігається зі смугою «прозорості» кварцового фільтру ZQ1.

Залежно від виду роботи, телефон або телеграф, на емітерний повторювач VT4 подається через контакти реле К1 напруга або від балансного модулятора (SSB), або від телеграфного гетеродина (CW). З виходу транзистора VT4 сигнал надходить для подальшого перетворення в вузол А6 (основна плата). За допомогою підлаштування резистора R21 встановлюється необхідне посилення мікрофонного УНЧ, за допомогою резисторів R18, R15 проводиться балансування несучої частоти опорного гетеродина. Індуктивність LI служить для точної установки частоти опорного гетеродина на нижньому схилі характеристики кварцового фільтру ZQI.

Роботою трансивера в режимі «прийом» або «передача» управляє комутатор – вузол А7 (рис. 9). Власне комутатор виконаний на потужних транзисторах VT5-VT9. Транзистори VT1, VT3, VT4 входять в систему VOX, VT7 – Anti-VOX. За допомогою підлаштування резистора R1 встановлюється затримка спрацьовування системи голосового управління, a R10-поріг спрацьовування системи VOX. Резистори R14 встановлює поріг спрацьовування системи Anti-VOX. На транзисторах VTI0-VT12 виконаний стабілізатор напруги плавного гетеродина +9 В. На транзисторі VT13 зібраний підсилювач S-метра. У режимі прийому на його вхід через діод VD7 подається напруга АРУ ​​з основної плати, а через діод VD8 напругу з вузла А1, пропорційне току стоку потужного транзистора VT1. За допомогою підлаштування резистора R19 встановлюється нуль S-метра, a R20 служить для калібрування. Управління комутатором може походити від педалі, яка підключена до контакту 9 роз’єму XI як в режимі SSB, так і в CW. У режимі CW позитивні імпульси, які подаються на контакт 7 роз’єму XI від електронного автоматичного телеграфного ключа, впливають на систему голосового управління, т. Е. Може здійснюватися напівдуплексна робота трансивера. Напруги +15 В ТХ – 0 В RX знімаються з контактів 1,3 роз’єму XI і надходять у вузли трансивера.

Стабілізатори +40 В і +15 В в блоці живлення (рис. 10) виконані за відомими схемами і захищені по струму.

Схема з’єднань вузлів трансивера наведена на рис. 11. Каркас виготовлений з дюралюмінієвих листів товщиною 5 мм, з’єднаних за допомогою гвинтів М2,5 в торець. Передня і задня панель мають розміри 3> 5X130 мм і скріплені між собою двома боковинами розміром 270Х 130 мм.

Боковини встановлені на відстані 40 мм від кромок передній і задній панелі, утворюючи підвали, в яких розміщені друковані плати: зліва – плата вузла А2, справа – вузлів А7, А5 (електронний телеграфний ключ). Між боковинами на висоті 40 мм від нижньої кромки передньої і задньої панелей закріплено субшассі розміром 225Х 150 мм. На ньому зверху встановлені плати гетеродина А2 і формувача А4. Знизу в підвалі розміщені основна плата А6, а між боковинами на висоті 25 мм від нижніх крайок передній і задній панелі знаходиться друге субшассі розміром 225X80 мм. На ньому встановлені зверху справа трансформатор блоку живлення, знизу, в підвалі ,, плата стабілізаторів +40 В і +15 В. На рис. 12, 13 і 14 наведені розміри передньої, лицьової і задньої панелей трансивера.

Вузол підсилювача потужності знаходиться в екранованої коробці розмірами 115X90X50 мм, яка прикріплена разом з потужним транзистором вихідного каскаду зліва над другим субшассі до задньої панелі трансивера. На задній же панелі встановлений радіатор з 29 ребрами висотою 15 мм для потужних транзисторів вихідного каскаду і стабілізаторів напруги. Розміри радіатора 315 X 90 мм.

Плати вузлів А2, А4, А5, А6, А7 знімні. З монтажним джгутом вони з’єднуються за допомогою роз’ємів типу ГРППЗ- (46) 24ШП-В. Плата плавного гетеродина розміщена в екранованої коробці.

Основна плата А6 виконана з двостороннього склотекстоліти товщиною 1,5 … 2 мм розмірами 210X 137,5 мм. Шар фольги з боку деталей не знімається. Висновки деталей, з’єднаних з корпусом, припаиваются до фольги з обох сторін плати, утворюючи загальну «землю». Решта отвори з боку деталей раззенковиваются для виключення замикання на загальний провід.

Рис. 11. Схема з’єднань («Урал-84»)

Рис. 12. Передня панель трансивера

Рис. 13. Лицьова панель трансивера

Рис. 14. Задня панель трансивера

Друкована плата вузла А6 наведена на рис. 15.

Кварцові фільтри виконані в окремих екранованих і добре пропаяв латунних коробках на резонаторах типу Б1 від радіостанцій «Граніт».

На рис. 16, 17 наведені друковані плати вузлів А4 і А7 і розміщення елементів на них.

Конденсатор змінної ємності – шестисекційний від радіостанції Р-123. Контури гетеродинов розміщені безпосередньо в розділених перегородками секціях конденсатора. Можливе застосування змінних конденсаторів від радіостанцій Р-108. У цьому випадку беруться два конденсатора, і за допомогою наявної шестерні синхронно з’єднуються між собою, дозволяючи створити восьмідіапазонний ГІД.

У трансивері використані постійні резистори типу МЛТ-0,125 (МЛТ-0,25), підлаштування – типу СП4-1. Реле – РЕЗ-55А (РС4.569.601), РЕЗ-10 (РС4.524.302), РЕЗ-49 (РС4.569.421-07). Змінні резистори типу СПЗ-12а. Конденсатори типу КМ, КЛС. К50-6.

Високочастотні дроселі 50 мкГн намотані на феритових кільцях Ф-1000НН К7Х 4X2 і мають по 30 витків ПЕЛШО 0,16, а дроселі 100 мкГн – близько 50 витків.

Дані контурів смугових фільтрів наведено в табл. 2. Діаметр всіх котушок тут 5 мм, сердечник СЦР типу СБ12А. Контури смугових

Рис. 15. Вузол А6

G.7

Таблиця 2

Таблиця 3

Рис, 16. Вузол А4

фільтрів розміщені в алюмінієвих екранах розмірами 20X20 мм і висотою 25 мм.

У табл. 3 наведені дані намотування інших елементів.

Трансформатор блоку живлення з габаритної потужністю близько 70 Вт намотаний на стрічковому кільцевому магнітопроводі ОЛ50 / 80-40. Первинна обмотка намотана дротом ПЕВ-2 0,41 і містить 1600 витків. Вторинна обмотка намотана дротом ПЕВ-2 1,5 і містить 260 витків.

Транзистор КП905 у вузлі А6 може бути замінений на КП903А. Налаштування трансивера. Перед установкою елементів на плати необхідно перевірити їх справність. Спочатку кожна плата настроюється окремо. Для цього використовуються окреме джерело живлення і необхідні прилади. Настройку доцільно проводити в такій послідовності:

Вузол А7. Колектор транзистора VT! з’єднують із загальним проводом і підбирають резистор R7 так, щоб на колекторі транзистора VT6 залишкове напруга була не більше +0,3 В. Сполуки відновлюють. Підбором резисторів R8, R9 встановлюють на колекторі VT9 напруга, близьке до нуля, але не більше +0,3 В. Висновки /, 3 на роз’ємі XI повинні бути навантажені при налаштуванні на резистори опором близько 30 Ом і потужністю розсіювання не менше 5 Вт

Вузол АЗ. Налагодження діапазонних генераторів полягає в установці генеруючої частоти, зазначеної в табл. 2, за допомогою конденсаторів С2, СЗ і числа витків індуктивності L1 (відвід від котушки береться від 1 / 4-1 / 5 частини витків). Конденсатор С4 підбирають мінімальним, контролюючи стійкість генерації. Підбором С5 встановлюється необхідна расстройка частоти. На закінчення проводиться ретельна термокомпенсация контуру за допомогою конденсатора СЗ, складеного з груп з різним ТКЕ. Коробка ГПД при проведенні термокомпенсации нагрівається до 35 … 40 ° С. Вихідна напруга на резисторі R6 має становити 0,15 … 0,2 ВЕФФ.

Вузол А4. Напруга ВЧ на стоці транзистора VT3, що подається на модулятор, має бути близько 2 В> ФФ. Напруга НЧ на виході мікросхеми DA1 має становити 1 … 1,5 А, при подачі на мікрофонний вхід напруги від звукового генератора частотою 1000 Гц і амплітудою 3 … 5 мВ. Модулятор налаштовується наступним чином: спочатку, підключивши до емітером VT4 ВЧ-мілівольтметр, за допомогою С26 налаштовують в резонанс контур L3C26VD1VD2 по максимуму сигналу. Потім закора-

Рис. 18. Принципова схема пристрою для вимірювань і настройки кварцових фільтрів ZQ1 і ZQ2 чивают вхід мікрофонного підсилювача та послідовної регулюванням резисторами RI8, R15 балансують модулятор на максимальне придушення несучої частоти по мінімуму ВЧ напруги на емітер VT4.

Налаштування маніпульованого генератора полягає в установці частоти кварцового генератора ZQ2. Вона повинна бути вище частоти опорного генератора на 800 … 900 Гц (контролюється частотоміром на контактах 5, 28 роз’єму XI). Величина вихідної напруги в цій точці повинна бути близько 0,3 ВЕфф як у телеграфному, так і в телефонному режимі (при проголошенні голосного «а … а»). На виході емітерного повторювача VT2 напруга опорного генератора повинна складати 1,5 … 1,8 В.ф.

Вузол А6. Настройку плати починають з УНЧ приймача. Його чутливість повинна бути

5 .. .10 мВ при нормальній гучності на виході. Детектор VT8, VT9 балансується при поданій напрузі опорного гетеродина і закороченому вході регулюванням резистора R31 по мінімуму шумів на виході ППЧ. Налаштування ППЧ особливостей не має і полягає в налагодженні контурів на середню частоту кварцового фільтру (при відключеній системі АРУ висновок II роз’єму XI закоротити на «землю»). На виході системи АРУ (контакт 13 роз’єму XI) постійна напруга має сягати позитивного значення близько +5 В при подачі на її вхід (конденсатор С75) напруги близько 30 … 40 мВ від звукового генератора.

Напруга ГІД, що подається на балансний модулятор (на обмотці L7), має бути 1,3 …

1,5 В … При передачі напруга сигналу SSB або CW на витоку транзистора VT2 не повинно перевищувати 0,3 Веф. Постійні напруги на колекторах транзисторів VT4 і VT7 мають величину +9 В і +2,6 В відповідно. На змішувач в цьому випадку має бути подана напруга ГПД. При подачі вхідного сигналу на обмотку L3 від ВЧ генератора величиною близько 1 мВ напруги на колекторах зазначених транзисторів зменшуються до +0,4 В і +0,3 В відповідно. Система АРУ ​​при цьому включена. Після встановлення основної плати її чутливість зі входу повинна становити 0,2 … 0,3 мкв.

Особливу увагу необхідно приділити погодженням кварцових фільтрів з каскадами ПЧ. При налаштуванні кварцових фільтрів слід враховувати, що їх параметри в сильному ступені залежать від ємностей вимірювальної схеми, включеної паралельно входів і виходів фільтрів. З цієї причини рекомендується робити настроювання фільтрів за допомогою вимірювальної схеми, зображеної на рис. 18. При цьому ємності С12 в восьмікрістальном і С4 в четирехкрістальном фільтрах необхідно тимчасово отпаять.

Вузол А2. Смугові діапазонні фільтри налаштовуються по загальновідомою методикою, але при цьому необхідно навантажити їх входи і виходи резисторами величиною 75 Ом. Широкосмуговий підсилювач на транзисторах V72, VT3, VT4 налаштовується спочатку по постійному струму. Постійна напруга на колекторі VT3 +15 … +20 В, струм спокою транзистора при цьому повинен бути близько

70 .. .80 мА. Потім перевіряється і підбирається за допомогою резисторів RI3, R24 нерівномірність вихідної напруги при подачі на вхід смугового фільтра від ГСС сигналу величиною 100 … 150 мВ в діапазоні 1,8 … 30 МГц. При цьому до резистори R24 паралельно підключається ємність близько 270 пФ (імітується вхідна ємність КП904А). Напруга ВЧ на виході має становити 5-7 Веф.

Вузол А1. До виходу каскаду підключається еквівалент антени 75 Ом потужністю не менше 30 Вт і перевіряється величина вихідної потужності. Діапазонні фільтри нижніх частот попередньо повинні бути налаштовані за методом «холодної» настройки. Струм «спокою» транзистора КП904А повинен бути близько 200 мА. Його установка проводиться потенціометром R5.

Після ретельної наладки окремих вузлів проводиться комплексна настройка трансивера у всіх режимах роботи – «прийом», «передача», «тон».

Кращі конструкції 31-й і 32-й виставок творчості радіоаматорів / Упоряд. В. М. Бондаренко М .: ДОСААФ, 1989, – 112 с., Іл.