В. Скрипник UY5DJ

У доповненні описані зміни в принциповій схемі приладу, які спрямовані на поліпшення його характеристик, наведені додаткові дані для настройки приладу, малюнки друкованих плат, а також зазначені помилки в принциповій схемі ГКЧ.

Спочатку про виправлення в принциповій схемі (див. Збірник «Кращі конструкції 22-й і 30-й виставок творчості радіоаматорів», рис. 1, с. 19) [2]: середнє положення перемикача S12.2 відповідає положенню «Викл» (а не «Вих»), При цьому відповідний контакт цього перемикача повинен бути відключений від усіх ланцюгів приладу (зокрема від L21). Конденсатор С34 має ємність 1 мкФ (МБМ, К73-17 і т. П.). Неправильно підключений транзистор V24, його правильне включення показано на рис. 2. Лівий за схемою висновок резистора R57 повинен бути підключений до ланцюга – 22 В. Діод V26 має буквений індекс «Д». Необхідно поміняти полярність діода V2 у схемі детектора, вхід детектора праворуч за схемою, вихід – зліва. Діод 1/26 – типу Д814Д.

У принципову схему ГКЧ внесено наступні зміни: номінали резисторів RI і R8 зменшені до 30 кОм. Це забезпечило стійку роботу генератора у всьому робочому діапазоні.

Зі схеми виключений каскад на транзисторі VII, який вносив нелінійні спотворення в ланцюг вимірювання резонансної кривої. Схема підключення гнізд Х2 і ХЗ показана на рис. 1. При цьому необхідно змінити полярність діодів VI, V2 у схемі виносного детектора. Змінена схема генератора пилкоподібної напруги показана на рис. 2. У схему включений інвертор на транзисторі V38, в результаті високочастотна частина характеристики на екрані осцилографа буде знаходитися праворуч, а не ліворуч, як було до переробки.

Рис. 1. Схема підключення гнізд Х2 і ХЗ

Друковані плати розроблені з урахуванням змін у принциповій схемі. На рис. 3 показана плата, на якій збирають високочастотну частину приладу. Формувач міток збирають по рис. 4, а генератор пилкоподібної напруги і джерела живлення по рис. 5. Режими транзисторів наведені в таблиці.

Регулювання генераторів високої частоти полягає в установці частотних кордонів перебудови на кожному діапазоні. Для цього до гнізда XI

Рис. 2. Принципова схема генератора пилкоподібної напруги

Таблиця

Режими транзисторів генератора що хитається частоти

Транзистор

Емітер

База

Колектор

VI

0

— 1

V4

0

— 1

V7

-0.5

—0,8

—6

V8

— 1,1

— 1

—8,5

V9

—0.3

0

— 12

V10

0

—0.3

— 1,3

VI4

0

0

—8,5

VI6

—9.8

—8

0

V18

0

0

—8,5

VI9

— 1,0

— 1.3

—3.4

V20

—8,2

—8,4

—9,8

V23

— 1,4

— 1,6

— 13

V24

— 13

Б 1 = 0, Б2 = -21,8

V25

— 14.2

— 13,5

0

V27

— 14.5

—0,6

— 12,6

V28

— 12,6

— 13

-0,6

V3I

+8.4

+8.2

0

V32

— 16,2

— 15,5

+8,2

V38

—0,3

—0,5

— 10

Рис. 3. Плата ВЧ

Рис. 4. Плата формувача міток

Рис. 5. Плата генератора пилкоподібної напруги і блоку живлення на всіх п’яти діапазонах. Межі діапазонів підлаштовують сердечниками котушок. Роботу фільтрів в каналі міток перевіряють наступним чином: сигнал звукового генератора напругою 0,5 В через конденсатор ємністю 5 … 10 мкФ подають на базу транзистора V9. До гнізда Х2 підключають осцилограф або мілівольтметр. Перемикач SI1 встановлюють в положення «Ш». При цьому спад частотної характеристики каналу повинен бути на частотах 10 … 12 кГц, а положення «У» перемикача S11 відповідає приблизно 0,5 … 1 кГц. Роботу генератора пилкоподібної напруги контролюють на емітер транзистора V25. Обертаючи движок резистора R49, змінюють частоту генератора в межах від 4 до 80 Гц. Розмах амплітуди пилоподібного напруги у зазначеній точці повинен становити 9 В. Правильно зібраний формувач міток регулювання не вимагає. Мітки контролюють на екрані осцилографа, підключеного до роз’єму Х2. При цьому перемикач S12 послідовно встановлюють в положення 1 і 0,1 МГц. Наявність мітки 465 кГц перевіряють тільки на другому поддіапазоне.подключают частотомер. Движок змінного резне- Література тора R32 встановлюють у крайнє праве по схемі становище. Підлаштовуючи R7, встановлюють на1. Приховав нік В. Генератор хитається частоти. Кращі чільного напруга зсуву на варикапи, при конструкції 29-й і 30-й виставок творчості радіолюбіте-

якому кожен генератор стійко генерує лей. Збірник.- М .: ДОСААФ, 1984, с. 18-20.

Кращі конструкції 31-й і 32-й виставок творчості радіоаматорів / Упоряд. В. М. Бондаренко М .: ДОСААФ, 1989, – 112 с., Іл.