Прецизійні амплітудні обмежувачі рівня сигналів – це пристрої, які призначені для симетричного або асиметричного обмеження рівня вихідного сигналу по амплітуді з високою точністю. Такі обмежувачі використовують в лініях зв’язку, техніці радіозв’язку, для перетворення аналогового сигналу в цифровий вигляд і т. П.

У той же час будь-яке обмеження гармонійного чи іншого сигналу суттєво погіршує його якісні показники, помітно спотворює його, погіршує розбірливість мовних сигналів, унеможливлює сприйняття музичних програм.

Для обмеження рівня сигналів використовують амплітудні обмежувачі, схема одного з яких представлена ​​на рис. 17.1 [17.1].

Напруга живлення пристрою (рис. 17.1) становить ± 15 В. В ланцюг навантаження ОУ на мікросхемі DA1 приєднаний діодний міст, в діагональ якого включений стабілітрон з напругою стабілізації 8,2 В.

Примітка.

Потенціометром R4 можна плавно регулювати амплітуду вихідного обмеженого за амплітудою сигналу. У схемі необхідно використовувати високочастотні діоди з мінімальною місткістю п-р- переходів.

Рис. 77.7. Схема прецизійного амплітудного обмежувача

Таке включення (з використанням діодного моста) дозволяє отримати симетричний вид ограничиваемого сигналу з однаковою перехідною характеристикою в тієї й іншої полярності вхідної напруги.

Для формування симетричного двополярного сигналу регульованої ширини може бути використаний ОУ, в ланцюг негативного зворотного зв’язку якого включений діодний міст, рис. 17.2

Рис. 17.2. Схема мостового формувача двополярного імпульсів

[17.2]. Починаючи з деякого рівня вхідного сигналу діоди моста переводяться в провідний стан.

Відомо, що величина опору відкритого діода залежить від рівня прикладеної напруги.

В результаті змінюється і коефіцієнт передачі підсилювача.

Зміна виду вихідного сигналу Umx мостового формирователя

двополярного імпульсів, рис. 17.2, залежно від рівня вхідного UaxТаблиця 17. /

У табл. 17.1 приведений вид рівня вихідного сигналу при варіюванні величини вхідного. Відзначимо, що тривалість позитивного (негативного) напівперіодів вихідного сигналу може регулюватися незалежно шляхом підбору номіналів резисторів R3 і R4.

Рівень обмеження в схемах широкосмугових неінвертуючий двосторонніх обмежувачів рівня сигналів на мікросхемі DA1 AD8036, рис. 17.3 і 17.4, задають вибором (регулюванням) рівнів керуючих (опорних) сигналів UH (UHigh) І UL (ULow). Причому ці рівні можуть приймати і негативне значення.

Раду.

В обмежувачі напруги, рис. 17.3, між ніжками 2 і б мікросхеми рекомендується встановити вирівнюючий резистор номіналом 135-274 0м.

Шустов М. А., Схемотехніка. 500 пристроїв на аналогових мікросхемах. – СПб .: Наука і Техніка, 2013. -352 с.