У 1984 році Ю.Стасюкінас розробив блок логічного аналізатора Я4С-110 “Світло-44”, призначений для логічного аналізу цифрових схем.

Блок також серійно випускався на Вільнюському заводі.

В рамках теми “Стробоскоп-1″ в 1981 році Б.Н.Левітас і В.С.Ройзенток розробили блок широкосмугової затримки

Я4С-102. Блок мав два канали зі смугою пропускання 2,3 ГГц, забезпечував затримку 70 нс і використовувався для компенсації початкової затримки стробоскопічних осцилографів С1-91 / 3 і С1-91 / 4.

Блок серійно випускався на Мінському заводі.

                                                         

Блок універсального вольтметра Я4С-97. 1978

Блок цифрової затримки Я4С-98. 1979

Нижче наведена повна номенклатура осцилографа С1-91 і виконувані ним функції залежно від використовуваних змінних блоків.

С1-91, базовий блок осцилографа

Смуга пропускання 100 МГц

Я4С-90, двоканальний підсилювач Смуга пропускання 100 МГц

Я4С-96, двоканальний стробоскопічний перетворювач Я4С-100, двоканальний стробоскопічний перетворювач Я4С-122, аналізатор сигналів (для С1-122)

Смуга пропускання 12 ГГц Смуга пропускання 18 ГГц

Смуга пропускання 10 МГц, частота дискретизації 20 МГц

Я4С-91, блок розгортки 5 нс / справ – 50 мс / справ

Я4С-95, блок стробоскопической розгортки

Я4С-101, блок стробоскопической розгортки

Я4С-89, блок генератора перепаду напруги

Смуга синхронізації до 5 ГГц. 20 пс / дел50 мс / справ Смуга синхронізації до 10 ГГц. 10 пс / справ – 10 мкс / справ

Тривалість фронту перепаду напруги 50 пс

Я4С-92, блок Характеріограф Вимірювання статичних

характеристик напівпровідникових приладів

Я4С-97, блок вольтметра універсального

Я4С-98, блок цифрової затримки

Вимірювання напруги та струму, опору, температури Цифрова затримка запуску, вимірювання часових інтервалів

Я4С-102, блок затримки Затримка двох імпульсних сигналів на 70 нс в смузі частот до 2,3 ГГц

Я4С-105, блок вимірювань Вимірювання параметрів сигналів

Я4С-110, блок логічного аналізатора

Логічний аналіз цифрових схем

                                                    

Блок вимірювань Я4С-105. 1981 Блок затримки Я4С-102. 1981

Нижче наведена структура варіантів поставок осцилографа С1-91 з різними змінними блоками:

Осцилограф Змінні блоки

С1-91 / 1 Я4С-90 (2 шт), Я4С-91

С1-91 / 2 Я4С-90, Я4С-91, Я4С-97

С1-91 / 3 Я4С-95, Я4С-96, Я4С-89

С1-91 / 4 Я4С-89, Я4С-100, Я4С-101, Я4С-102

С1-91 / 5 Я4С-90, Я4С-91, Я4С-98

С1-91 / 6 Я4С-90, Я4С-91, Я4С-92

С1-91 / 7 Я4С-90, Я4С-91, Я4С-105

С1-91 / 8 Я4С-90, Я4С-91, Я4С-97, Я4С-98, Я4С-105

С1-91 / 9 Я4С-90 (2 шт), Я4С-91, Я4С-105

С1-91 / 10 Я4С-90, Я4С-91, Я4С-98, Я4С-105

Блок логічного аналізатора Я4С-110. 1984

У 1984 році оптова ціна осцилографа С1-91 / 1 з двома блоками підсилювача Я4С-90 і блоком розгортки Я4С-91 (чотирьохканальний осцилограф) становила 3600 рублів.

Дані серійного випуску осцилографа С1-91 / 1 на Вільнюському заводі:

в 1984 р – 700 штук, 1985 – 1301 штука, 1986 р – 2475 штук, 1987 – 5107 штук, 1988 – 2681 штука, 1989 – 16 штук, в 1990 р

– Знятий з виробництва.

Дані серійного випуску осцилографа С1-91 / 1 на Мінському заводі: в 1984 р – 450 штук, 1985 – 515 штук, 1986 р – 814 штук, 1987 – 414 штук, 1988 -13 штук, в 1989 – знятий з виробництва.

Колектив розробників осцилографів зі змінними блоками.

Зліва направо: Тюрін. Вас.Б.Дворецкій, Г.І.Андреев, Ю.Стасюкінас, А.Ф.Денісов, О.А.Бойцов, А.Г.Косаковскій, Р.В.Боднар.

Фото середини 1980-х років

У 1984 році оптова ціна осцилографа С1-91 / 2 з блоком підсилювача Я4С-90, блоком розгортки Я4С-91 і блоком універсального вольтметра Я4С-97 становила 3700 рублів.

Дані серійного випуску осцилографа С1-91 / 2 на Вільнюському заводі: в 1986 р – 359 штук, 1987 – 1010 штук, 1988 – 1185 штук.

Дані серійного випуску осцилографа С1-91 / 2 на Мінському заводі: в 1984 р – 230 штук, 1985 – 428 штук, в 1986 р – знятий з виробництва.

У 1984 році оптова ціна осцилографа С1-91 / 5 з блоком підсилювача Я4С-90, блоком розгортки Я4С-91 і блоком цифрової затримки Я4С-98 становила 3800 рублів.

Дані серійного випуску осцилографа С1-91 / 5 на Вільнюському заводі: у 1986 р – 105 штук, 1987 р – 408 штук, 1988 р – 374 штуки.

Співробітники лабораторного сектора ЛС221 – розробники унііверсальних осцилографів зі змінними блоками. Зліва направо, сидять: В.Беланова, А.В.Міхалев, Е.Дагіліте, Вас.Б.Дворецкій; стоять: В.Часовскіх, Е.М.Бубінас, В.Г.Чаіркін, Р.Навіцкас, А.Скейріс, прізвище не встановлена, А.А.Плаксій. Фото середини 1980-х років

У 1984 році оптова ціна осцилографа С1-91 / 6 з блоком підсилювача Я4С-90, блоком розгортки Я4С-91 і блоком Характеріограф Я4С-92 становила 3480 рублів.

Дані серійного випуску осцилографа С1-91 / 6 на Вільнюському заводі: в 1986 р – 168 штук, 1987 – 400 штук, 1988 – 390 штук.

У 1984 році оптова ціна осцилографа С1-91 / 7 з блоком підсилювача Я4С-90, блоком розгортки Я4С-91 і блоком вимірювання Я4С-105 становила 3908 рублів.

Дані серійного випуску осцилографа С1-91 / 7 на Вільнюському заводі: в 1984 р – 15 штук, 1985 – 154 штуки, 1986 р – 240 штук, 1987 – 257 штук, 1988 – 359 штук.

Варіанти осцилографа С1-91 зі стробоскопическими блоками випускалися на Мінському заводі (див. Розділ 3.6).

А.Ф. Денисов, Я.М. Россоскій, Люди. Роки. Осцилографи, Вільнюс 2012