Важливим елементом радіосигнали пристрою є опорний генератор частоти 27 … 300 МГц. Однак часто для налаштування таких пристроїв потрібно зовнішній генератор високої частоти і стабільності. Причому зовсім не обов’язково, щоб це був кварцовий генератор, оскільки в якості «перевірочного» може бути використаний опорний генератор необхідної високої частоти, зібраний з простої, але ефективної схемою.

Як показала практика розробки пристроїв різного призначення, найшвидкодіючі генератори імпульсів краще створювати на мікросхемах серії ТТЛШ (транзистор-транзисторна логіка з діодами Шотткі) і менш популярної серії мікросхем ЕСЛ (еміт- -Терно-пов’язаної логіки). Приклади відповідно можна знайти в мікросхемах серій КР531 і К1500.

Мікросхеми серії КР531, і зокрема мікросхема ΚΡ531ΓΠ, просто незамінні в тих випадках, коли потрібна висока точність вимірювань, тобто стабільність частоти кварцового опорного генератора (ОГ).

Вона включає два незалежних генератора імпульсів. Частота коливань кожного з них визначається електричними параметрами, в тому числі ємністю конденсатора, включеного між висновками С \ і С2 відповідного генератора. Вихідну частоту ОГ можна регулювати в невеликих межах, змінюючи рівень напруги на двох керуючих входах, один з яких (Vd) – Діапазонний, а інший (Vf) – вхід управління частотою.

При збільшенні напруги на вході Ff частота вихідного сигналу ОГ збільшується, а при збільшенні напруги на вході Kd зменшується. Рекомендований інтервал регулювання напруги на вході Vd складає 2.0 … 4.5 В. В залежності від напруги на вході Vj змінюється і діапазон регулювання частоти при зміні напруги на вході Vf.

Залежність зміни частоти ОГ від величини напруги на вході Vf при Pd = Const показана на Рис. 2.6, а залежність частоти від

Рис. 2.6. Залежність частоти від напруги

Рис. 2.7. Залежність частоти від ємності ємності конденсатора, що підключається до висновків С \ і С2, – На Рис. 2.7.

Рис. 2.8. Електрична схема опорного генератора на мікросхемі КР531ГГ1

Як випливає з графіків на Рис. 2.6 і 2.7, незначно змінюючи опору резисторів R2 і i?3, Можна регулювати частоту ОГ в широких межах. На Рис. 2.8 представлена ​​електрична схема генератора з мікросхемою КР531ГГ1.

Елементи схеми і їх призначення

У силу конструктивних особливостей мікросхеми КР531ГГ1 вихідний сигнал на виході F мікросхеми DD1 з’являється при низькому (нульовому) рівні на вході Е мікросхеми DD1. Тому на схемі вивід 6 DD1 підключений до загального проводу. У даному випадку використовується тільки частина мікросхеми, тобто один генератор.

Струм споживання ОГ – 120 мА. Пристрій живиться від стабілізованого джерела живлення із знижуючим трансформатором. В якості стабілізатора застосована мікросхема КР142ЕН5В.

Конденсатор С1 типу КМ.

Постійні резистори типу С2-13 з допуском відхилення опору не більше 5%.

Елементи збірки

Елементи схеми розташовуються компактно на будь монтажній платі. Їх висновки повинні мати мінімальну довжину, а джерело живлення – високий коефіцієнт стабілізації постійної напруги.

Стабільний і простий ОГ на мікросхемі КР531ГГ1 може бути використаний і в інших випадках, коли потрібно настроювальний генератор ВЧС високими параметрами стабілізації частоти.

Джерело: Кяшкаров А. П., Збери сам: Електронні конструкції за один вечір. – М .: Видавничий дім «Додека-ХХ1», 2007. – 224 с .: іл. (Серія «Збери сам»).