Є. Гореліков, О. Строганов

Малогабаритний генератор телевізійних випробувальних сигналів призначений для перевірки і регулювання чорно-білих і кольорових телевізорів, а також відеоконтрольних пристроїв (ВК.У), використовуваних для відображення інформації обчислювальних машин.

Прилад виробляє сигнали, що формують на екрані телевізора або ВК.У зображення горизонтальних або вертикальних ліній, сітчастого і точкового поля, що чергуються чорно-білих горизонтальних, вертикальних смуг, шахового поля, вертикальних смуг з градаціями яскравості.

За допомогою цього приладу перевіряють (і проводять) настройку статичного і динамічного відомості променів, чистоту кольору і баланс білого в кольорових телевізорах, шукають несправності в підсилювачах ПЧ зображення, відеопідсилювачах, які задають генераторах і вихідних каскадах рядкової розгортки, оцінюють геометричні спотворення відхиляють систем, контролюють чіткість зображення в кольорових, чорно-білих телевізорах і відеоконтрольних пристроях.

Прилад відрізняється високою стабільністю в роботі, так як формування синхросигналов і відеосигналів в цілому здійснюється одним кварцовим генератором. Габарити приладу 100X Х60Х44 мм, маса 220 г, він зібраний на десяти мікросхемах КМОП-структури серії 164. Харчується прилад (струм споживання 11 … 14 мА) від батареї «Крона». При зниженні напруги живлення до 7,8 В його працездатність зберігається.

Функціональна схема приладу показана на рис. 1. Імпульси кварцового генератора GI надходять на дільник частоти DI, де виробляється набір сигналів, необхідних для роботи інших вузлів схеми. Вузол D2 формує кадрові, а вузол D4 рядкові синхроімпульси. Вузли D3 і D6 формують сигнали вертикальних ліній, сітчастого і точкового полів. Сигнали вертикальних і горизонтальних смуг, а також шахового поля фор-

Рис. I. Функціональна схема приладу МГ’ТІС

міруются вузлом D5, а сигнали вертикальних смуг з градаціями яскравості – вузлом D7. Повний телевізійний сигнал формується у вузлі D8.

Позначення блоків на принциповій схемі, обведених штрихпунктирной лінією, відповідає позначенню цих блоків на функціональній схемі рис. 1. Принципова схема приладу показана на рис. 2.

Задає генератор G1 зібраний на трьох логічних елементах мікросхеми DDI, його частота (1МГц) стабілізована кварцовим резонатором ZQI.

В якості подільника частоти задає генератора застосований 18-розрядний двійковий лічильник, зібраний на мікросхемах DD2 – DD4. В роботі пристрою використані розряди лічильника з 1-го по 15-й. Сигнали цих розрядів надходять на логічні елементи, що формують необхідні компоненти телевізійного сигналу.

Вузол формування вертикальних ліній виконаний на логічному елементі DD7.1 (тимчасова діаграма на рис. 3), на один вхід якого надходять імпульси з частотою 1 МГц, Продифференцировав ланцюжком R3C4, а на іншій – імпульси з частотою проходження 500 кГц. Вихідний сигнал цього елемента інвертується елементом DD10.1. Конденсатор С4 і резистор R3 визначають тривалість імпульсів вертикальних ліній і задають товщину ліній на екрані. Ланцюжок C3R2 призначена для установки лічильника подільника при включенні живлення приладу.

Рис. 2. Принципова електрична схема приладу МГТІС

Схема формування горизонтальних ліній виконана на логічному елементі DD8.1 (тимчасова діаграма на рис. 4), на входи якого поступають прямокутні імпульси подільника частоти (7812,5 Гц, 3906,25 Гц, 1953,125 Гц, 976,56 Гц). Сигнал горизонтальних ліній інвертується елементом DD10.2.

На елементі DD7.2 виконаний формувач сигналів сітчастого поля. На його входи надходять сигнали вертикальних і горизонтальних ліній з елементів DD7.I (3) і DD8.1 (1). Формувач сигналів точкового поля зібраний на логічних елементах DD10.3, DD10.4.

Чергуються чорно-білі вертикальні смуги формуються елементом DD9.3, на вхід якого надходять імпульси дільника частоти 250 кГц, а чергуються чорно-білі горизонтальні смуги формуються елементом DD9.1. На його вхід надходять імпульси частотою 488,28 Гц.

Сигнал шахового поля утворюється з сигналів вертикальних і горизонтальних чорно-білих смуг на елементах DD9.4, DD9.2 і резисторах R4 і R5.

Формувач сигналу вертикальних смуг градації яскравості виконаний на логічних елементах DD1.4, DD5.3, DD5.4 і резисторах R6 – R8 (тимчасова діаграма на рис. 5). На вхід логічних елементів цього формувача надходять сигнали подільника з частотами 62500, 31250, 15626 Гц. У загальній точці з’єднання резисторів R6 – R8 утворюється ступеневу напругу, яка створює на екрані телевізора 8 вертикальних смуг градації яскравості.

Сформовані тест-сигнали надходять на перемикач SBI, а з загального контакту цього перемикача обраний тест-сигнал подається на вихід приладу через ланцюжок R9C5VD2. Тут він змішується з малими та кадровими синхроімпульсами. Перші формуються логічним елементом DD8.2 (тимчасова діаграма на рис. 6, частота рядкових імпульсів 15 625 Гц), а другі – елементами DD5.1, DD5.2 і мікросхемою DD6. Ці сінхроімпульси змішуються елементом DD7.3 і через елемент DD7.4 і діод VDI надходять на дільник напруги R10R11. Інший дільник в цьому ланцюзі, утворений резисторами R9, RI0, призначений для тест-сигналу. Обидва вони забезпечують необхідне амплітудне співвідношення між негативними синхроімпульсами і тест-сигналом, що надходять в позитивної полярності. Змінним резистором Rtl регулюють амплітуду відеосигналу на виході.

Конструктивно прилад може бути виконаний з листового алюмінію або пластин фольгованого склотекстоліти. Можна також підібрати готовий корпус відповідних розмірів від якого-небудь блоку або невеликого приладу (рис. 7, 8). Монтаж виконують на одній платі, в якості якої можна використовувати і відрізок універсальної друкованої плати, розрахованої на пайку мікросхем необхідної серії. У цьому випадку з’єднання між мікросхемами та іншими елементами плати виробляють спеціальним тонким монтажним проводом або проводом ПЕВ 2 діаметром 0,25 … 0.31 мм.

Рис. 5. Формування повного телевізійного сигналу вертикальних смуг градацій яскравості

Рис. 4. Формування горизонтальних ліній

Рис. 3. Формування вертикальних ліній

При монтажі необхідно дотримувати правила пайки мікросхем КМОП-структури. У приладі використані резистори МЛТ-0,125, конденсатори КМ, КТ, КД, К50-6, К50-3. Перемикач SBI –

Рис. 6. Рядкові синхроімпульси, повний телевізійний сигнал вертикальних ліній

Рис. 9. Схема удвоителя частоти

Рис. 10. Формування горизонтальних смуг градації яскравості

Рис. 7. Загальний вигляд приладу МГТІС

Рис. 8. Форма приладу з боку монтажу

ПДМ1-1 або МПН-1, ПМ. Замість мікросхем серії 164 можливе застосування аналогічних мікросхем серій 176, 564, 561.

Схемотехніка приладу дозволяє практично обійтися без його налаштування, необхідно лише встановити рівень відеосигналу змінним резистором RI1 відповідно до осцилограмою на рис. 5, 6.

На рис. 9 показана схема удвоителя частоти, яка дає можливість застосувати в заданому генераторі приладу кварц на 500 кГц замість кварцу на 1 МГц. Подвоювач включають між виходом кварцового генератора (DD1.3 – висновок 10) і входом дільника частоти (DD2 – висновок 1).

При необхідності можна отримати тест-сигнал горизонтальних смуг градацій яскравості. Для цього вузол формування вертикальних смуг градації яскравості, зібраний на елементах DD1.4, DD5.3 і DD5.4, виконують так, як показано на рис. 10. За допомогою додаткового перемикача SB2 вибирають потрібний сигнал градації яскравості.

Кращі конструкції 31-й і 32-й виставок творчості радіоаматорів / Упоряд. В. М. Бондаренко М .: ДОСААФ, 1989, – 112 с., Іл.