Сьогодні, через понад 60-ти років з дня утворення ОКБ, необхідно підкреслити, що науково-технічний і виробничий заділ, створений фахівцями довоєнної Польщі, дозволив надалі створити центри радіотехнічної промисловості в західних республіках СРСР (Литві, Білорусії). Згадаємо тут прізвища таких інженерів, як С.Н.Макеев, М.Ц.Столов і Н.С.Бройдо. На щастя, у нас збереглися фотографії цих людей!

На закінчення захотілося привести функціональну схему універсального електронно-променевого осцилографа 1950-х років. У такому вигляді ця функціональна схема проіснувала до початку 1990-х років, коли повсюдне поширення набули цифрові запам’ятовуючі осцилографи.

Технології мінялися дуже швидко. Лампи змінили транзистори, а їх, у свою чергу, змінили мікросхеми. З’явилися двопроменеві, що запам’ятовують, швидкісні ЕПТ, системи зчитування з екрана. Але тільки з появою сучасних швидкодіючих АЦП, схем пам’яті, мікропроцесорів, плоских матричних екранів функціональна схема осцилографа стала такою, якою її знають нові покоління інженерів …

На схемі ви можете прочитати: “Катодний повторювач …” Як же це було давно! Але як же це було цікаво!

Функціональна схема електронно-променевого осцилографа 1950-х років

Першотравнева демонстрація. Зліва направо: О.Волков, О.Ф.Васільева, Р.С.Кулакова, М.М.Есіпенко, Т.І.Каскевіч, Н.С.Бройдо, В.С.Флотскій.

Фото середини 1950-х років.

Це єдина збережена фотографія з Н.С.Бройдо, до війни був начальником виробництва заводу Elektrit

В.М.Левін під час свята

Футболісти. На передньому плані: А.Д.Семенюк, М.І.Ефімчік, А.М.Власкін, А.Ф.Денісов

На демонстрації. Зліва направо: М.Д.Россоскій, Р.І.Березіна, С.С.Фел, Е.Кравчун, М.М.Есіпенко, Т.І.Каскевіч, Х.Г.Зайдельсон, Р.С.Кулакова, О.Ф. Васильєва, Е.Шульженко, Л.А.Тіпенкова. Фото кінця 1950-х років

А.Ф. Денисов, Я.М. Россоскій, Люди. Роки. Осцилографи, Вільнюс 2012