Вимірювання потужності на виході передавального каскаду радіостанції, антени, дуже важливо для радіоаматорів, що запускають не одну-дві, а десяток радіостанцій на рік, особливо якщо потужність передавального пристрою складає десятки ват. Суть запропонованого способу вимірювання полягає в тому, що на вихід передавального пристрою (радіостанції, трансивера) до антенного роз’єму підключають еквівалент антени. Він являє собою радіотехнічний кабель з хвильовим опором 50 Ом довжиною 0.5 м, на кінці якого вольтметром або осцилографом (різниця в дійсному чи справжньому значенні контрольованого параметра напруги) виробляють вимір амплітуди ВЧ сигналу.

Еквівалент антени, що підключається на кінці радіотехнічного кабелю довжиною 50 см, являє собою 20 постійних резисторів МЛТ-2 опором 1 кОм, включених паралельно. Таким чином, загальний опір прикладеного навантаження складає 50 Ом, що узгоджується з хвильовим опором кабелю.

Як відомо, включати передавач будь-якої частоти в режимі «передача» без приєднаної антени можна, оскільки можна вивести з ладу вихідний каскад передавача. Зазвичай це дорогі потужні ВЧ транзистори. Тому в умовах радіоаматорського лабораторії, що не оснащеної спеціальним обладнанням і приладами, допустимо використовувати рекомендований вище еквівалент антени.

При підключенні вольтметра паралельно еквіваленту антени за допомогою вольтметра, очевидно, вдається з’ясувати потужність передавального пристрою, що корисно при його налаштуванні. В даному випадку застосовується формула

де Р – потужність ВЧ випромінювання передавача, Вт;

R – активний опір, Ом;

V = діюче значення напруги ВЧ сигналу, В;

або

де Vm – Максимальне значення напруги ВЧ сигналу, В.

Таким чином, при використанні в якості вимірювального приладу ВЧ вольтметр визначається величина V, а при використанні осцилографа – Іт. Наприклад, при вимірюванні вихідного сигналу на рекомендованому еквіваленті антени осциллографом С1-77 амплітуда ВЧ сигналу виявилася рівною 29 В. Виходячи з цього, вихідна потужність радіопередавача обчислена згідно вищенаведеної формулою Р = (29 / 1.44)2/ 50, що в результаті дає приблизно 8 Вт

Грунтуючись на даній методиці можна швидко обчислити потужність різних радіостанцій.

Джерело: Кяшкаров А. П., Збери сам: Електронні конструкції за один вечір. – М .: Видавничий дім «Додека-ХХ1», 2007. – 224 с .: іл. (Серія «Збери сам»).