Особливості мікросхем на основі комплементарних метал-ок- сид-напівпровідникових структур (КМОП-структур). У вітчизняних реле часу широко застосовуються інтегральні мікросхеми (ІМС). Робоча напруга харчування таких ІМС – 5 – 15 В. Для правильної роботи ІМС, виконаних за КМОП-технології (серій К176, К561), необхідно після включення живлення (або після зниження напруги джерела живлення до 6 В) встановлювати їх у вихідний нульовий стан подачею імпульсу скидання високого рівня на вхід R. В іншому випадку їх внутрішні тригерні елементи можуть залишатися в довільному стані. Імпульс скидання після включення харчування повинен подаватися автоматично, наприклад при використанні ЛС-ланцюжка в тракті харчування.

К176ІЕ2. Це двійковій-десятковий лічильник. При високому рівні на вході управління режимом 2/10 лічильник працює як двійковий, а при низькому рівні – в режимі перерахунку імпульсів з коефіцієнтом 10, тобто розкладання десяткового числа за ступенями двійки. Причому в першому випадку число вхідних імпульсів ділиться на 2, 4, 8, 16, формуючи високі рівні на виходах розрядів 7, 2, 4, 8, 16, а в другому випадку на виході ^ імпульс формується після того, як на тактовий вхід +7 надходить десятий рахунковий імпульс. Дозвіл на рахунок тактових імпульсів здійснюється високим рівнем на вході V. Входи SI – S4 використовуються для попередньої установки лічильника. Висновок 75 є виходом імпульсу переносу (рис. 13.1).

К561ИЕ8. Містить десятковий лічильникдільник частоти. Схема являє собою пятікаскадний лічильник і дешифратор, перетворюючий двоїчний код в логічний сигнал одиничного рівня на одному з десяти виходів. Зміна стану лічильника проводиться фронтом сигналу на вході С1, якщо на вході дозволу С2 присутній низький рівень сигналу. При високому рівні сигналу на вході С2 сигнал тактового входу С] не сприймається і лічильник знаходиться в незмінному стані. При високому логічному рівні на вході С1 стан лічильника змінюється по спаду імпульсів на вході С2. Встановлення лічильника в нульовий стан здійснюється високим рівнем по /? – входу. При цьому високий рівень сигналу встановлюється на виходах 0 і CR (рис. 13.2).

К561ІЕ10. Складається з двох незалежних довічних синхронних лічильників. Кожен лічильник заснований на чотирьох D-тригерах і має чотири виходи Ql – Q4, вхід установки в нульовий стан R, тактовий вхід С і вхід управління Е. Входи Сі Евзаімозаменяеми, але розрізняються протилежними активними рівнями, тому можна організувати рахунок як по фронтах, так і по спадів імпульсів. При високому логічному рівні на D-вході рахунок буде змінюватися синхронно з фронтом тактових імпульсів входу С. При низькому логічному рівні на С-вхо- де рахунок буде вестися синхронно зі спадом тактового імпульсу входу Е (рис. 13.3).

К561ІЕ16. Являє собою 14-раз- рядний двійковий лічильник-дільник з рахунковим входом С, входом скидання лічильника в нульовий стан Л і 12 виходами: від першого, четвертого і всіх наступних тригерів. Тригери, що утворюють лічильник, перемикаються по спаду імпульсів на рахунковому вході. Лічильник не має виходів від другого і третього тригерів. У нульовий стан лічильник встановлюється високим рівнем на вході R (рис. 13.4).

К561ТР2. Містить чотири / W-тригера з трьома станами на виходах. Сигнал дозволу Е є загальним для всіх тригерів. При Е = 0 виходи тригерів переходять у стан з високим внутрішнім опором. Низькі логічні рівні на входах 5і R не змінюють стану тригерів. Вхід R, встановлення тригера в нульовий стан, має більш високий пріоритет перед входом S (рис. 13.5).

Рис. 13.7. К5б1ТЛ1

К561ТМ2. Складається з двох незалежних D- тригерів. Кожен тригер містить інформаційний вхід Д тактовий вхід С, входи установки в нульовий і одиничне стану R і S. Управління з асинхронним входів RuS проводиться сигналами логічної одиниці (сигнали синхронізації Сі інформаційного входу D не змінюють стан тригера під час дії сигналів). При роботі в синхронному режимі на обох входах R і S повинні підтримуватися рівні логічного нуля, а перемикання тригера в стан логічної одиниці (на Q-виході) здійснюється по фронту імпульсу на вході С (по переходу сигналу з нуля в одиницю) (Рис. 13.6). К561ТЛ1. Мікросхема містить чотири логічних елемента 2І-НЕ з гистерезисной характеристикою перемикання (тригери Шмідта, рис. 13.7, а). Передавальна характеристика логічного

елемента має два порога (рис. 13.7, б): верхній з напругою перемикання в стан логічного нуля i /cp6 і нижній з напругою перемикання в стан логічної одиниці Umn. Різниця цих напруг спрацьовування й відпускання становить 0,6 В при напрузі живлення 5 В і 2 В при напрузі 10 В. Це сприяє завадостійкості і забезпечує більш стабільний поріг перемикання, що важливо при пологах фронтах і спадах вхідних сигналів (рис. 13.7, в).

К561ЛА7. Содержітчетирелогіческіх елемента 2І-НЕ (рис. 13.8).

К561ЛЕ5. Містить чотири логічних елемента 2ИЛИ-НЕ (рис. 13.9).

КР1014КТ1А. Високовольтний односпрямованим й струмовий ключ з низьким залишковим опором: 1, 8 – керуючий вхід (затвор); 2, 3,6, 7 вхід (стік); 4,5- вихід (витік) (рис. 13.10).

КР512ПС10. Спеціалізована ІМС – генератор зі змінним коефіцієнтом ділення частоти дл я побудови реле часу (рис. 13.11).

Рис. 13.11. КР512ПС10

Призначення висновків:

RE, F, РЄ – висновки для підключення зовнішньої времязадающей ЛС-ланцюга до пороговим підсилювачів А1, А2 \

S – вхід дозволу роботи подільника частоти;

R – вхід скидання лічильника подільника частоти;

ΚΙ – К5- входи завдання коефіцієнта ділення;

VI, V2 – висновок вихідних імпульсів дільника частоти;

С – вхід дозволу виведення сигналу по виходу V2;

OV – загальний висновок;

Ucc – живлення мікросхеми.

Коефіцієнт розподілу Доц імпульсів задаючого генератора наведено нижче:

Джерело: Шмурьев В. Я., Реле часу напівпровідникові. – Μ .: НТФ “Енергопрогрес”, 2009. – 72 с., Іл. [Бібліотечка електротехніка, додаток до журналу “Енергетик”; Вип. 6 (126)].