Для обепеченія осциллографии велася планова масштабна розробка елементної бази і, в першу чергу, розробка ЕПТ. Роботи велися в ОКБ Московського електролампового заводу в лабораторії А.Хутіленка; в НДІ м Фрязіно під керівництвом Н.Тарасова, В.А.Богаченко, В.А.Шкунова, Ю.В.Чайко; в ОКБ Львівського заводу “Кінескоп” (Е.Мартинова, Б.Кінах, В.Малишев,

Л.О.Кобінец); в ОКБ Новосибірського заводу електровакуумних приладів.

Перевірка параметрів нових ЕЛТ і ЗЕЛТ при їх розробці і виробництві проводилася за допомогою спеціальних стендів, що розробляються осцилографічних відділом ВНІІРІПа. Розробкою стендів займалися М.С.Бусловіч, А.А.Каламкаров та інші фахівці відділу.

У той же час до заводів, що випускають осцилографи у Вільнюсі, Брянську, Львові, Мінську та Митищах, підключилися заводи в Абовяні і Махачкалі.

Абовянського завод

“Вимірювач”

Вільнюський НДІ радіовимірювальних приладів і Вільнюський завод радіовимірювальних приладів

Брянський завод

“Електроапарат”

Горьковський науководослідний приладобудівний інститут (ДНДПІ)

Київське ВО ім. С.П.Корольова

Львівський науководослідний радіотехнічний інститут (ЛНДРТІ)

Махачкалінський приладобудівний завод

Мінський науководослідний приладобудівний інститут (МНДВО)

Мінський приладобудівний завод ім. В.І.Леніна

Мінський завод “Калібр”

Московський завод вимірювальної апаратури (МЗІА)

Митіщинській приладобудівний завод

Логотипи науково-дослідних інститутів і заводів-виробників галузі

Багато сил і здоров’я віддала впровадженню розробок осцилографічного відділу ВНІІРІПа на Вільнюському заводі радіовимірювальних приладів Муза Петрівна Тімен, випускниця Львівського політехнічного інституту.

На Брянському заводі безпосереднім керівником робіт з впровадження був В.П.Парфенов.

Найбільш успішно впровадження розробок проходило на Мінському заводі. Керував впровадженням і супроводом приладів у виробництві заступник головного конструктора заводу С.Н.Юрко, який вніс помітний внесок у розробку осцилографів С1-91, С1-122 та інших.

Значний внесок у створення нових осцилографів належить генеральному замовнику і його представникам, багаторазово який був головами державних комісій з приймання приладів. Відзначимо тут імена А.Н.Стельмашенко і А.В.Болдіна.

Перша сторінка трудової книжки Володимира Андрійовича Сильвеструк

А.Ф. Денисов, Я.М. Россоскій, Люди. Роки. Осцилографи, Вільнюс 2012