Моделювання схеми інвертора на базі сформованого η-МОП-транзистора, результати статистичного аналізу якого викладені та обговорені в розд. 6.4.2, проводилося з використанням програмного засобу ICFlow комплексу компанії MentorGraphics.

Рис. 5.18. Схема моделируемого інвертора (програма ICFlow)

Для ілюстрації принципової ідентичності зазначених програмних засобів в цьому розділі наводяться результати розрахунків, отриманих з використанням обох пакетів. Графічний образ досліджуваної схеми інвертора представлений на рис. 5.18 в середовищі пакету ICFlow.Результати проведення TRAN-аналізу при номінальних значеннях SPICE- параметрів, що входять в схему інвертора ηΜΟΠ-транзисторів, представлені на рис. 5.19.

Рис. 5.19. Результат проведення TRAN-аналізу досліджуваного інвертора при номінальних значеннях SPICE-параметрів (програма ICFlow)

Як спосіб дослідження впливу флуктуацій значущих технологічних параметрів на розкид вихідних характеристик схеми інвертора було вибрано проведення аналізу перехідних процесів в циклі Монте Карло. На підставі даних (див. Табл. 5.3), отриманих на попередніх (технологія-прилад) етапах наскрізного статистичного аналізу номінальні значення трьох обраних для дослідження SPICE-параметрів (глибина залягання р-п-переходу в істоковий / стокових областях п-МОП-транзістораЛ ^, порогове напруга V1HQ і концентрація домішок в підкладці) досліджувався розкид вихідної напруги інвертора як «відгук» флуктуацій технологічних параметрів. У розрахунках прийняті наступні номінальні значення вибраних для дослідження SPICE-параметрів і їх розкид: X = 0,177 ± 3% і FTH0 = 0,513 (±8%).

Рис. 5.20. Результат проведення TRAN-аналізу з урахуванням розкиду SPICE-параметра X. (програма ICFlow)

У процесі досліджень в роботах [108, 109] було наведено три варіанти дослідження впливу статистичного розкиду SPlCE-параметрів на вихідні характеристики інвертора при проведенні TRAN-аналізу в циклі Монте-Карло:

облік розкиду тільки X. при номінальному значенні Ктно (Рис. 5.20-5.22), облік розкиду тільки Vjm при номінальному значенні X. (рис. 5.23-5.25), облік розкиду обох SPICE-параметрів одночасно (рис. 5.26-5.28).

Рис. 5.21. Результат проведення TRAN-аналізу в циклі Монте-Карло з урахуванням розкиду SPICE-параметра X (програма ICFlow, збільшений фрагмент)

Рис. 5.22. Гістограма розподілу параметра X в режимі Монте-Карло (програма ICFlow)

Рис. 5.23. Результат проведення TRAN- аналізу в циклі Монте-Карло з урахуванням розкиду SPICE-параметра Vjm (Програма ICFlow)

Рис. 5.24. Результат проведення TRAN- аналізу в циклі Монте-Карло з урахуванням розкиду SPICE-параметра Дотно (Програма ICFlow, збільшений фрагмент)

Рис. 5.25. Гістограма розподілу параметра VJHQ в режимі Монте-Карло (програма ICFlow) Рис. 5.26. Результат проведення TRAN-аналізу в циклі Монте-Карло з урахуванням розкиду двох SPICE-napaMeTpoB ^ f. і VTH0 (Програма ICFlow)

Ф gntftl «« Хто. ‘ЬШ * ~ <