Світлодіоди часто використовуються для відображення інформації. Однак сучасні світлодіоди можуть також працювати і як фотогальванічні детектори. Переконатися в цьому просто: потрібно підключити світлодіод до мультиметру і направити на нього джерело яскравого світла.

Рис. 5.1. Світлодіод як фотодетектора

Наприклад, якщо підключити два контакти червоного світлодіода до мультиметру і висвітлити його іншим таким же червоним світлодіодом (рис. 5.1), то мультиметр повинен показати більше 1,4 В. Проте для роботи з світлодіодом в якості датчика по вимагається аналого-цифровий перетворювач (АЦП), який досить дорогий. Далі в цій же главі ми покажемо, як можна включити світлодіод в якості датчика без АЦП, за допомогою одного таймера (або апаратного, якого програмного).

Джерело: Гадре, Д., Цікаві проекти на базі мікроконтролерів tinyAVR / Дхананья Гадре, Нігула Мелхотра: Пер. з англ. – СПб .: БХВ-Петербург, 2012. – 352 с .: іл. – (Електроніка)