Підсилювачі, основне призначення яких – посилення слабких сигналів з мінімальними власними шумами на виході пристрою, називають малошумящими.

Такі підсилювачі зазвичай використовують у вхідних ланцюгах – УНЧ радіоприймачів, звуковідтворювальної радіоапаратури, наприклад, в мікрофонних підсилювачах, в – пристроях, що сприймають сигнали від високочутливих датчиків, в вимірювальної та медичної апаратури.

Мікросхема КР538УНЗ (близький аналог мікросхеми LM387N фірми NSC, з іншої цоколевкой) являє собою Сверхмалошумящій підсилювач низької частоти, рис. ЗОЛ, табл. 30.1 [30.1]. Випускається КР538УНЗ (К538УНЗ) в корпусах трьох різновидів. Нижче наведені приклади використання мікросхеми, виконаної в корпусі DIP8.

Рис. ЗОЛ. Типова схема включення мікросхеми КР538УНЗ

Верхня частотна межа підсилюються сигналів при відключенні потенціометра R1 (рис. 30.1) досягає 3 МГц. Коефіцієнт посилення в межах від 100-350 до 3000 можна плавно регулювати підстроюванням цього потенциометра. Одночасно в тій же пропорції знижується верхня межа смуги підсилюються частот. Рекомендоване напруга живлення – 6 В (5,0-7,5 В) при струмі споживання до 5 мА. Працездатність мікросхеми зберігається при зниженні напруги живлення до 3 В. Максимальна вихідна напруга для різновиду мікросхеми з літерою «А» досягає 0,5 В, для «Б» – 0,3 В при вихідному струмі до 3 мА; опір навантаження – 2 кОм. Максимальна вхідна напруга – менше 0,2 В. Нормоване напруга шумів на частоті 1 кГц при опорі джерела сигналу до 500 Ом не перевищує 2 нВ / Гц ~0,5. Коефіцієнт гармонік при вихідній напрузі до 0, 1 В – менше 1,5%.

Рис. 30.2. Спрощений варіант включення мікросхеми КР538УНЗ

Рис. 30.3. Варіант схеми УНЧ на мікросхемі КР538УНЗ

Характеристики УНЧ на мікросхемі КР538УНЗ при варіюванні напруги живлення

Таблиця 30.1

Параметр

і, В

^ Пит ‘

6

9

12

υΒκ,/πβ

4

4

4

υ^,,Μδ

720

760

780

Кг,%

0,5

0,3

0,52

Рівень шуму, дБ

<-80

-82

-62

Рис. 30.4. Схема малошумящего УНЧ з ланцюгами частотної корекції

Рис. 30.5. Схема малошумящего магнітофонного підсилювача на мікросхемі КР538УНЗ

Максима; 1ьно спрощений варіант включення мікросхеми КР538УНЗ наведено на рис. 30.2, рис. 30.3 [30.1].

Схема УНЧ на мікросхемі КР538УНЗ з додатково вбудованими ланцюгами частотної корекції показана на рис. 30.4.

Схема малошумящего підсилювача портативного магнітофона наведена на рис. 30.5 [30.2]. Враховуючи специфіку роботи пристроїв, замість регулюючого коефіцієнт посилення потенціометра (R1, рис. 30.1) включений коригувальний послідовний коливальний контур (L1C2), налаштований на частоту 12,5 кГц.

Мікросхема КР1407УД2 – програмований малошумящий ОУ, призначений для застосування в побутової радіоелектронної аппара-

Коефіцієнт посилення по напрузі не менше 5 · 104 при напрузі живлення ± 12 В і 1упр = 4 мкА. Нормоване напруга шуму при цих умовах на частоті 100 Гц не більше 15 нВ. Частота одиничного посилення – 3 МГц. Максимальна швидкість наростання вихідної напруги 0,5 В / мкс. Опір навантаження не менше 2 кОм. Максимальна вхідна напруга не більше 2 В.

Рис. 30,6. Схема малошумящего УНЧ на мікросхемі КР1407УД2

турі. Номінал керуючого резистора R5 визначають за формулою

Типова схема включення мікросхеми КР1407УД2 приведена на рис. 30.6 [30.3].

Шустов М. А., Схемотехніка. 500 пристроїв на аналогових мікросхемах. – СПб .: Наука і Техніка, 2013. -352 с.