Програмовані ОУ дозволяють на вибір споживача за допомогою зовнішніх керуючих сигналів, зазвичай сигналів цифрового коду, східчасто змінювати його характеристики, наприклад, вибирати активний вхід, задавати коефіцієнт передачі і т. д.

Рис. 10.1. Схема внутрішньої будови і цоколевка мікросхеми НА-2400

Рис. 10.2. Схема неінвертірующего ОУ з перемикається коефіцієнтом передачі 0; 1; 2; 4; 8

Рис. 10.3. Схема широкосмугового (до 5 МГц) инвертирующего ОУ з перемикається коефіцієнтом передачі 0; 7; 2; 4; 8

На рис. 10.1 наведено приклад реалізації принципу роботи програмованого ОУ – мікросхема НА-2400 фірми Harris Semiconductor. За допомогою цифрового коду, що подається на входи DO, D1, Дозвіл, стає активним (включається) той чи інший вхідний ОУ А1-А4. Здавалося б, що простіше перемикати на вході за допомогою аналогових ключів входи загального підсилювача, проте таке рішення дозволить лише коммутировать зовнішні джерела сигналів і вибирати один з них. Крім того, неминучі нелінійні спотворення і втрати вхідного сигналу, обумовлені неідеаль- носгью роботи аналогових ключів.

На рис. 10.2-10.5 наведені приклади практичного використання запрограмованої мікросхеми НА-2400.

Рис. 10.4. Схема електронного атенюатора з коефіцієнтом ослаблення 7: 7; 7: 2; 7: 4; 1: 8

Рис. 70.5. Схема двухвходового пристрої сумматора-вичітателя сигналів з інверсією фази або без інверсії

Шустов М. А., Схемотехніка. 500 пристроїв на аналогових мікросхемах. – СПб .: Наука і Техніка, 2013. -352 с.