Багато тисяч авторських свідоцтв видано в Радянському Союзі на різні способи упаковки низької частоти у високу – на різні способи модуляції. Безліч існує також методів демодуляції, т. Е. зворотного вилучення низької частоти з високочастотної оболонки.

Термін модуляція здавна застосовувався в музиці для позначення переходу з однієї тональності в іншу – зміни ладів. Є й іменник від цього кореня – модуль[6]. Механіки називають модулем відношення діаметра шестірні до числа її зубців. В архітектурі слово модуль також має своє значення.

В електротехніці модуляція – це зміна какойнибудь з характеристик електричного струму-його сили, частоти, фази, відповідно до коливань какоголибо іншого струму.

Модуляція – це не просто змішання струмів, а таке поєднання високочастотного і низькочастотного струмів, коли низькочастотний струм як би віддруковує свою форму на високочастотному.

Струм високої частоти, на який накладається телефонна розмова, називається модульованим струмом, модульованим частотою. Кажуть також «н есущая частота». Це вдала назва. Воно добре показує суть процесу. Висока частота після модуляції несе на собі (або в себе) відбиток струму низької частоти.

Втім, фахівці з, далекої проводового зв’язку – едальнікі »воліють користуватися терміном – перетворення частоти. Виразом ж модуляція користуються, головним чином, радисти. У радіотелефонії несуча, модульований частота зазвичай у багато разів перевищує модулирующую частоту. У багатьох випадках насаджують звукові струми на дуже високу несучу частоту – в мільйони разів перевищує звукову частоту.

У дротового зв’язку несучі частоти в багатьох випадках бувають порівнянними з частотами, що піддаються перетворенню. Так наприклад, при перетворенні частот тонального спектра, що тягнеться до 3 кгц, може бути застосована несуча частота близько 6 кгц \ при груповому перетворенні (про нього мова буде нижче) для перетворення спектра від 60 до 108 кГц несучу частоту беруть рівною 216 кГц.

Самий процес модуляції струму високої частоти звуковими (чи іншими) струмами можна виконувати різними способами: розрізняють амплітудну, фазову, частот * ву модуляції.

Фіг. 6-13. Амплітудна модуляція високочастотного струму за допомогою змінного опору.

Генератор в.ч. виробляє струм з частотою F. Опір мікрофона змінюється з частотою /. Струм на вихо / е ι зменяется за законом: / – /0 sin 2 ^ / 7 (1 -f / π sin 2-V0 · Але можна записати закон зміни струму і в іншому вигляді!

В обох формулах величина т носить назву коефіцієнта модуляції. На малюнку представлений випадок т ■ = 0,5.

Верхня крива – несуча частота, під нею результуючий модульований струм, а поруч з ним схематичне уявлення його спектра.

Простий і часто вживаний спосіб модуляції – це амплітудний спосіб, коли сила високочастотного струму (його амплітуда або діюче значення) змінюється в такт звуковим Калебані. Для цього мікрофон управляє силою коливального струму лампового високочастотного генератора.

У далекій дротового зв’язку застосовується виключно амплітудна модуляція.

Джерело: Електрика працює Г.І.Бабат 1950-600M