Типовий симистор має три електроди: МТ1, МТ2 і керуючий електрод G (рис. 2.19). Симистор є пристроєм, здатним проводити струм в двох напрямках. Симистор еквівалентний двом тиристорам, сполученим назустріч один одному, які мають загальний керуючий електрод (рис. 2.19б).

Рис. 2.19. Символьне позначення (а), еквівалентна схема (б) вольт-амперна характеристика (в) симистора

Коли потенціал електрода МТ2 вище, ніж МТ1, тиристор 1 знаходиться в прямому включенні і може бути переведений в провідний стан впливом на керуючий електрод (рис. 2Л9в).

Коли потенціал електрода МТ1 вище, ніж МТ2, тиристор 2 зміщений у прямому напрямку і може бути переведений в провідний стан впливом на керуючий електрод.

Таким чином, симистор здатний проводити струм в обох напрямках. Для включення тиристора потрібно вплив позитивного керуючого струму по відношенню до катода. Навпаки, симистор може бути переведений в провідний стан як позитивним керуючим струмом, так і негативним.

Джерело: Білоус О.І., Єфименко С.А., Турцевич А.С., Напівпровідникова силова електроніка, Москва: Техносфера, 2013. – 216 с. + 12 с. кол. вкл.