Великим і конструктивно малоустранімим недоліком ОУ є наявність на їх вході початкового зсуву. Цей зсув можна не враховувати при побудові підсилювачів змінного струму на основі ОУ, оскільки в них зазвичай використовують розділові конденсатори. При побудові підсилювачів постійного струму доводиться рахуватися з необхідністю компенсації постійного зміщення на вході ОУ. Ця напруга не відрізняється стабільністю і може змінюватися при зміні температури, часу роботи і в силу інших причин.

Рис. 4.2. Варіант схеми компенсації початкового зсуву

Рис. 4.7. Схема компенсації початкового зсуву на вході ОП

Деякі схемні рішення, призначені для вирішення проблеми компенсації початкового зсуву на вході (входах) ОУ, наведені нижче. Найпростіша схема (рис. 4.1) складається з регулюючого потенціометра R3. Резистор R1 призначений для зниження впливу регулюючого елемента – потенціометра R3 на вхідний опір підсилювача. Резистори R2 і R4 забезпечують «розтяжку» діапазону регулювання, більш плавний і точний характер регулювання.

Орієнтовні номінали елементів схем: потенціометр R3 – од …. сотні килоом, R1 – на два порядки або більше вище номіналів резисторів, підключених до входу ОУ; R2 = R4 – на порядок вище номіналу R3.

Варіант схеми компенсації початкового зсуву на основі резистивних подільників (рис. 4.2) дозволяє забезпечити плавне регулювання напруги. Для реалізації схеми зазвичай R2 = R4 »(R3« R5 = R6). Наприклад, R2 = R4 = 33 кОм; R3 = 200 Ом; R5 = R6 = 27 Ом, Rl = 10 кОм. Це дозволяє регулювати напругу зміщення в межах ± 10 мВ при типових напружених живлення ОП ± 12,6 В.

Рис. 4.6. Варіант схеми регулювання напруги зсуву

Компенсатор зсуву нуля ОУ, рис. 4.3 (верх), дозволяє плавно регулювати напругу на вході операційного підсилювача в межах від +150 до -150 мВ. Звузити ці межі в 3 рази можна за рахунок збільшення номіналу резистора R3 до 3 МОм, або зниження номіналу резистора R2 до 3,0-3,3 кОм. Третій варіант – заміна потенціометра R6 ланцюжком рівновеликих опорів R5 = R6 = R7, рис. 4.3 (низ).

Ще один варіант схеми компенсації початкового зсуву ОУ, рис. 4.4, використовує для стабілізації напруги зсуву два прямосмещенного діода VD1 і VD2. Розвитком цієї ідеї служить наступна схема, рис. 4.5. Для додаткового підвищення стабільності напруги зсуву використані генератори стабільних струмів (ГСТ)У в якості яких можна в простому випадку використовувати високоомні резистори.

Прості ГСТ розглянуті також у книзі [4.1, 4.2]. Схема, рис. 4.5, за рахунок паралельного включення декількох регулюючих елементів R2j-R2n дозволяє компенсувати незалежно один від одного початкові напруги зсуву декількох ОУ

Зазначу, що в якості елементів стабілізації початкового зсуву можуть виступати не тільки напівпровідникові германієві або кремнієві діоди або їх послідовно включені ланцюжка, а й спеціальні елементи, призначені для стабілізації напруги – стабістори, стабілітрони, спеціалізовані мікросхеми, рис. 4.6.

Інші способи компенсації більш детально викладені в монографії [4.3].

Шустов М. А., Схемотехніка. 500 пристроїв на аналогових мікросхемах. – СПб .: Наука і Техніка, 2013. -352 с.