У найбільш загальному вигляді ОУ являє собою підсилювач, що має два входи і один вихід. Розглянемо основні схеми включення ОУ [3.1] при подачі на його вхід (и) сигналів малого рівня від джерел напруги або струму, табл. 3.1.

Схеми і властивості ідеалізованих пристроїв

на основі операційних підсилювачів Таблиця 3.1

Багаторічний досвід практичного застосування ЗУ дозволив систематизувати основні варіанти їх включення. Використовуючи методи комбінаторики, нескладно вирахувати граничну кількість розумних для використання варіантів включення типового ОУ, що має два входи і один вихід, при мінімальному числі зовнішніх навісних резистивних елементів. Таких схем виявилося всього 8, решта варіанти були відбраковані опитноексперіментальним шляхом.

Таблиця 3. 7 (продовження)

При використанні таблиці підстановки (табл. 3.2) можна синтезувати будь-яку з наведених у табл. 3.1 схем або проаналізувати інші варіанти використання ОУ

Узагальнена схема ідеалізованих пристроїв на основі ОУ

Узагальнену схему пристроїв, представлених в табл. 3.1, можна навести на рис. 3.1, де G “, G+ – Джерела напруги або струму, підключені до входу ОП:

♦ інвертує (-);

♦ неінвертуючий (+).

Рис. 3.1. Узагальнена схема варіантів включення ОУ

З табл. 3.2 випливає, що для всіх розглянутих пристроїв величина резистора г2 = 0, а г6 = оо. Але це не означає, що ці резистори слід виключити з узагальненої схеми (рис. 3.1).

По-перше, ці резистори введені з міркувань симетрії. По-друге, використання, наприклад, резистора г2 дозволяє враховувати властивості джерела сигналів, що підключається до входу ОП Більш того, при побудові реальних схем найчастіше резистор г2 використовують для вирівнювання вхідних струмів ОУ. Величину опору цього різі

Параметри узагальненої схеми включення ідеалізованих пристроїв (табл. 3. Ί) на основі операційних підсилювачів

Таблиця 3.2

КЗ – коротке замикання.

стору визначають зі співвідношення:

Враховуючи, що за винятком схеми диференціального підсилювача г2 = 0, а г6 = °°, для аналізу табл. 3.1 можна навести спрощену версію узагальненої схеми включення ОУ, представлену на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Спрощена схема варіантів включення ОУ

Крім типових схем включення ОУ залежно від їх індівідуадьного будови, з метою корекції характеристик ОУ використовують так звані ланцюги корекції. Зазвичай такі ланцюги складаються з навісних (зовнішніх) резистивної-конденсаторних ланцюжків, що підключаються до додаткових висновків ОУ Особливості підключення таких ланцюжків суто індивідуальні для кожного виду ОУ, і їх застосування зазвичай обумовлено в технічній документацію на даний вид мікросхеми.

Шустов М. А., Схемотехніка. 500 пристроїв на аналогових мікросхемах. – СПб .: Наука і Техніка, 2013. -352 с.