М. ЛАВ (ЧССР)

В результаті багаторічного спілкування з радіоаматорами, захоплюються звукотехніки, автор зробив висновок, що навіть найбільш грамотним з них не повною мірою ясні багато сторін процесу звуковідтворення. Не надто добре відомі, наприклад, співвідношення між імпедансі систем гучномовців і вихідними потужностями підсилювачів, а також стійкістю систем до тривалих навантажень. Не часто конструкторами забезпечується достатня стабільність підсилювачів при комплексному характері навантаження.

Але є також чимало радіоаматорів, які сміливо пускаються в конструювання гучномовців, виходячи при цьому з вельми скромного запасу знань у цій області. Результатом цього, як правило, бувають розчарування і недовіра до першоджерел.

У вміщеній нижче статті міститься ряд рекомендацій по конструюванню і виготовленню системи гучномовців з електронним фільтром, що володіє хорошими якісними показниками. При цьому конструкцію можна легко пристосувати для роботи в системі, відмінній від описаної.

Система гучномовців буває зазвичай найбільш слабкою ланкою при складанні тракту звуковідтворення. Одне із самих основних умов успіху – вибір динамічних головок – не буває в наших умовах особливо важким, оскільки їх вузький асортимент не надає занадто багато можливостей. Проблеми виникають при розробці фільтра ,, який повинен забезпечити необхідні параметри системи. Параметри динамічних головок зазвичай на різних частотах звукового діапазону не залишаються постійними. Це насамперед стосується їх власного повного опору. В інтервалі відтворюваних частот змінюються його дійсна і уявна складові. Ця зміна слід дуже ретельно внести в розрахунок пасивного ЛСЕ-фільтра. Якщо до того ж взяти до уваги, що і сам по собі фільтр навантажений по потужності, а значить, працює не зовсім ‘лінійно, і що на результуючі параметри системи гучномовців впливає і їх фазування, результат роботи може виявитися значною мірою справою випадку, а не задуму.

У практичному конструюванні до цих проблем додаються труднощі і з елементної базою. Часто рекомендовані паперові конденсатори при вимірюваннях не тільки проявляють себе як ємність, але і володіють ще значною індуктивністю. Таким чином, елемент виявляється, скоріше, фільтром, ніж конденсатором. Подібні проблеми виникають і при використанні оксидних (електролітичних) конденсаторів.

У цих умовах успіху можна досягти тільки в разі, якщо розраховані номінали елементів будуть уточнені в процесі робочих вимірювань сконструйованої системи гучномовців. Оскільки в розпорядженні радіоаматора, як правило, немає заглушеній акустичної камери і відповідних вимірювальних приладів, можна шукати вихід у проектуванні гучномовця з електронними фільтрами.

При конструюванні слід нагадати деякі основні параметри гучномовця.

Частотна характеристика – це залежність створюваного гучномовцем акустичного тиску від частоти при постійній підводиться електричної потужності. Рівень тиску виражається в децибелах. Цю залежність прийнято вимірювати при потужності, що підводиться 1 В · А і відстані до вимірювального мікрофона 1 м. Від рівномірності частотної характеристики багато в чому залежить якість відтворення в прямому поле, т. е. в поле прямого сигналу, без відображення від стін приміщення. ‘4

Характеристика спрямованості – це залежність акустичного тиску від положення місця прослуховування по відношенню до осі системи гучномовців при постійних частоті і підводиться електричної потужності. Рівномірність характеристики спрямованості визначає величину кута, в якому буде існувати рівномірне пряме поле, випромінюване гучномовцем (рис. 1).

Потужності характеристики – це залежність акустичної потужності від частоти при постійній підводиться електричної потужності. По цій характеристиці можна судити і про рівномірність * характеристик спрямованості у всьому інтервалередаваемих частот. ^ Від рівномірності мощностной характеристики і акустичних властивостей простору, в якому ведеться прослуховування, залежить рівномірність дифузного поля, т. Е. Енергії відбитого звуку, збуджуваного прямим звуком.

Рис. 1. Приклад характеристики спрямованості гучномовця ARS811.

Чутливість гучномовця – це залежність, определя- ‘ющая рівень акустичного тиску при нормализованной підводиться електричної потужності на даній відстані.

Максимальна потужність, що підводиться – це максимально можлива електрична потужність, яку здатний випромінювати гучномовець без Пошкоджень. Цей параметр разом з чутливістю визначають величину максимального створюваного акустичного тиску.

Імпедансна характеристика – це залежність повного опору гучномовця від воспроизводимой частоти.

При проектуванні й виготовленні гучномовця для високоякісного звуковідтворення (для інших цілей; наприклад для озвучування великих просторів, потрібні інші якості) потрібно прагнути досягти рівномірності не тільки частотної, але й моостной характеристики, мінімальних спотворень і максимального акустичного тиску. Імпедансна характеристика повинна бути можливо більш рівномірною з метою максимального використання потужності підсилювача, а значить, досягнення максимального акустичного тиску у всій смузі переданих частот.

При випробуваннях електроакустичних пристроїв було встановлено, що можна досягти окремих високих результуючих показників за допомогою взаємного комбінування підсилювачів і гучномовців. Якісна різниця нерідко викликається впливом на підсилювач з боку підключеного до нього гучномовця. Як правило, ступінь цього впливу визначається комплексним імпедансом системи.

У несприятливих випадках агрегат може навіть самовозбудітся. Така ситуація виникає насамперед у високоякісних системах зі складними пасивними фільтрами (рис. 2). Тому в. Нині всі частіше починають з’являтися гучномовці з активними фільтрами (рис. 3). Перевага таких фільтрів – оптимально розрахована система підсилювачгучномовець, що дозволяє значно легше досягти високих результуючих параметрів і хорошого узгодження гучномовця з підсилювачем.

• Головки гучномовця (насамперед низькочастотна) для своєї роботи вимагають живлення від ідеального джерела, т. Е. Від джерела з мінімальним внутрішнім опором. Від цього опору залежить коефіцієнт загасання, а значить, і вірність відтворення перехідних процесів. Так як низькочастотна головка працює з частотами як вище, так і нижче резонансної, внутрішній опір джерела для неї особливо критично.

Інша проблема, розв’язувана з допомогою активного фільтра, – це можливість включення в гучномовець головок з різною чутливістю або опором. Можливість такого включення при пасивному фільтрі утруднена, особливо якщо чутливість низькочастотної головки більш висока, ніж інших. Її чутливий, враховуючи загасання, неможливо знизити пасивними засобами.

Новим напрямком подальшого розвитку в цій галузі з’явилися гучномовці з електронними фільтрами і електромеханічної зворотним зв’язком – ЕМОС (на рис. 3 цей ланцюг показана штриховою лінією). Електромеханічна зворотний зв’язок знайшла застосування в НЧ голівках гучномовців фірми. «Філіпс» (рис. 4). Низькочастотна головка, як уже говорилося, – працює на частотах поблизу власного резонансу і тому є джерелом найбільших спотворень. Спотворення можна обмежити шляхом введення зворотного зв’язку між мембраною (дифузором) головки і підсилювачем потужності. Фірма «Філіпс» здійснила відтворення відхилень мембрани за допомогою датчика прискорення, закріпленого на звуковій котушці головки. Інші фірми використовують зміна ємності між металізованої мембраною і розміщеним .Сподіваюся ній електродом у вигляді

сітки. Результуючим ефектом ЕМОС стало поліпшення відтворення нижчих частот при використанні головок з малим діаметром дифузора і в гучномовці з малим об’ємом при збереженні прийнятного рівня спотворень.

Вирівнювання частотної характеристики в низькочастотної частини смуги частот обмежена, однак, при вищих рівнях акустичного тиску ;. Коефіцієнт корисної дії головки при цьому не можна змінити навіть за допомогою зворотного зв’язку.

Електромеханічну зворотний зв’язок починають застосовувати також в голівці среднечастотних і навіть високочастотних з метою поліпшення параметрів передачі головок, насамперед відтворення імпульсних сигналів.

Як випливає зі сказаного вище і порівняння різних показу телей, проектування гучномовця з електронним фільтром порівняно простіше, ніж з пасивним, і якісні характеристики Виходять більш високими. Недоліком же такого гучномовця є кілька дорожча електронна частина пристрою.

З метою досягнення компромісного співвідношення між якістю І вартістю була спроектована триканальна система з активним двуполосним фільтром, функціональна схема якої показана на рис. 5. Один канал призначений для окремого харчування НЧ головки, інший канал з власним підсилювачем потужності живить СЧ і ВЧ. Головки, причому частотне розділення каналів для цих головок веде пасивний фільтр. Окремий потужний підсилювач для НЧ головки забезпечує мінімальне внутрішній опір джерела, а значить, і оптимальне затухання її рухомої системи, і, в кінцевому підсумку, стабільність підсилювача. До другого каналу пред’являються великі-вимоги не стільки & ЕЕГ боку внутреннег о.со1щотівленюг, скільки до рівня спотворень на верхній ділянці, · смуги.

Внутрішній об’єм гучномовця обраний рівним приблизно 30 літрам з окремим простором, в якому розміщено електронний блок. З НЧ головок обрана головка ARN665, для середніх частот використана головка з круглим дифузором AR0667, яка забезпечує мінімальні спотворення і при великих рівнях акустичного тиску. Для роботи на вищих частотах використана еліптична головка із закритим дифузором ARV081. Вона зручна насамперед завдяки своєму спрямованому дії і задовільною чутливості, а також здатності витримувати тривалі навантаження.

Електронний блок складається з активного фільтра, що розділяє смугу частот на два канали, двох потужних підсилювачів, пасивного фільтра і блоку живлення. Активний фільтр, використаний в системі, двуполосний, тому досить забезпечити точне поділ частот і ефективне придушення частот за межами граничної (не менше 12 .дБ / октаву). Схема фільтру і вхідного предусилителя наведена на рис. 6.

На вході фільтра включена підсилювальна щабель з малим посиленням і малим вихідним опором. Вона зібрана на транзисторі Τι за схемою з загальним емітером. Посилення по · змінному струму обмежено про тр іца ті л ьн ой, зворотним зв’язком (резистор / ^ Конденсатор С3 (А також і С4) Обмежує верхню підсилюються частот, підвищуючи цим стабільність роботи щаблі.

Триланковий фільтр нижніх частот зібраний на транзисторі Т2, Включеному емітерний повторювачем. Резистори R6, Я7, Rg ілгондеатори С5, Cg, С7 визначають верхню частоту β діапазону. Два

КС-з”ш включені в ланцюг зворотного зв’язку; Частота при нерівномірності 3 дБ визначається формулою

де R = R $ – Rj – Rg і. С = С5 =. Зб = С7.

Фільтр, що пропускає високі частоти, зібраний на транзисторі Ту Нижня частота смуги пропускання задана трьома ЯС-ланками. Так само як і у високочастотному фільтрі,

Цей фільтр забезпечує навіть з неточно підібраними деталями задовільний поділ каналів з достатньою крутизною характеристики. Підбором деталей можна домогтися необхідної крутизни або точної установки частоти поділу каналів, а також хорошою фазової характеристики.

Вихідну потужність загального підсилювача середн високочастотного каналів поділяють для окремих головок пасивні ланцюги, складені зі звичайних ХС-фільтрів, включених паралельно (рис. 7). Для живлення среднечастотной головки частотний інтервал зверху обмежений ХС-фільтром ЬХЗКомерсант з крутизною 12 дБ / октаву, а рівень сігаала знижений резистором R2, Включеним послідовно з головкою. Резистор Rj, включений паралельно з ХС-фільтром, вирівнює результуючу частотну характеристику. Резистор R2, Включений між фільтром і голівкою ,, повинен перешкоджати випадковому зміни рівня високих частот, викликаному різною чутливістю головок.

Фільтр для ВЧ головки має крутизну 18 дБ / октаву. Використання фільтра з більшою крутизною було обумовлено конкретними параметрами використаної головки. Вона має закритий діффузодержатель з малим об’ємом і тому має чітко вираженим високо розташованим (близько 1 кГц) власним резонансом. Для отримання неспотвореного відтворення цей резонанс необхідно .подавіть.

Всі використані у фільтрі конденсатори складені з декількох конденсаторів меншої ємності. Тому можна легко змінювати граничні частоти окремих каналів. Котушки Xj і L2 – Безкаркасні, без сердечника. Цим виключаються спотворення, викликані насиченням осердя котушки при великих потужностях. Обидві котушки мають внутрішній діаметр 25 мм (діаметр оправки) і довжину намотування 35 мм. Після намотування котушки слід або обмотати лакотканиною, або просочити клеєм БФ-2.

1’іс. 7. Схема пасивного фільтра.

Частотна межа поділу каналів не може бути випадковою. Кожна головка сконструйована таким чином, що може високоякісно відтворювати лише відносно вузьку смугу частот. Тому при проектуванні гучномовця вибір головок визначає і число каналів, на які потрібно буде розділити весь частотний інтервал відтворення.

Завод-виробник рекомендує для головки ARN665 застосовувати замкнутий акустичний відбивач з максимальним об’ємом 30 літрів. При більшому обсязі відбивача рівень передачі нижчих частот зменшується занадто сильно за рахунок меншого навантаження дифузора і зростають нелінійні спотворення, обумовлені великими амплітудами коливання дифузора. Частотна характеристика цієї головки в акустичному відбивачі рекомендованого обсягу рівномірна до частоти 500 Гц, а потім звуковий тиск по осі головки зросте. При вимірюванні мощностной характеристики видно, що при цій же частоті починається її яскраво виражене зниження. Така нелінійність обумовлена ​​обмеженою жорсткістю дифузора, завдяки чому головка випромінює більш, високі частоти тільки у вузькому кутовому просторі, а не всією поверхнею дифузора. У силу цього вигідно використовувати НЧ голівку тільки для передачі нижчих частот.

Вибір головки для верхньої частини смуги передачі обумовлений насамперед вимогами до її спрямованості випромінювання, рівномірності частотної характеристики і навантажувальної спроможності (здатності витримувати тривалі навантаження). При вимірах ВЧ головки ARV081 виявилося, що її частотна характеристика щодо рівномірна починаючи від частоти 2 кГц; на частоті 1000 – 1500 Гц існує чітко виражений резонанс, а на частотах нижче резонансу настає різке зниження чутливості.

Так як робота головки на частотах, близьких до резонансу і нижче, небажана, прийнято поділ каналів ВЧ і СЧ на частоті близько 4-5 кГц. Більш висока частота поділу була б неоптимальною, оскільки смуга для СЧ головки виявилася б занадто широкою. Частота поділу не надто віддалена від резонансної частоти, але обрану крутизну фільтрації можна вважати цілком достатньою.

Третя головка, яка перекриває решту смугу частот, повинна мати рівномірну частотну характеристику і характеристику спрямованості, а також малі · спотворення і при більш ‘високих, акустичних тисках. Щоб, на роботу цієї головки не чинили впливу коливання повітря, створювані НЧ головкою і не зменшувалася навантаження НЧ головки через недостатню пружності дифузора СЧ головки, слід останню закрити зсередини гучномовця дюралюмінієвим кожухом. Роздільна частота між НЧ і СЧ смугами приблизно дорівнює 600 Гц, тому обсяг необхідного простору за СЧ головкою повинен бути близько 2 л. Це простір потрібно “Заповнити звукопоглинальним матеріалом (Itaver або Rolaflex). Заполнитель ні в якому разі не повинен стикатися з дифузором. Щоб СЧ головка не працювала на частотах ВЧ каналу, що призвело б до небажаної інтерференції, що негативно впливає на характеристики спрямованості та рівень спотворень, робоча смуга частот СЧ каналу обмежена зверху на рівні 5 кГц.

v Характеристики використаних головок зведені в таблицю.

Елементи ‘активного і пасивного фільтрів розміщені на загальній друкованій платі (рис. 8). Котушки прикріплені до друкованої плати трьома скобами кожна. Скоби.согнути з мідного дроту діаметром 1 мм і впаяні в ‘плату (для цього передбачено шість

Основні характеристики головок

пар друкованих майданчиків з отворами). Колодка вихідного роз’єму пасивного фільтра встановлена ​​на кронштейні, прикріпленому до “платі.

По ряду міркувань з описуваної системою добре узгоджується оконечная стереофонічна щабель підсилювача TW40B «Юніор», виготовляється підприємством «Електроніка» Спілки сприяння армії. Цей ступінь підходить не тільки за своїми параметрами, але

Рис .. ‘Я. Креслення друкованої плати активного і пасивного фільтрів (штрихами позначені елементи пасивного фільтра).

і за виконанням, що дає можливість використовувати її з · мінімальними переробками. Іншою перевагою цієї конструкції є те, що її вузли виготовлені і скомплектовані з урахуванням збірки цих підсилювачів в аматорських умовах.

Схема підсилювача потужності каналу НЧ зображена на рис. 9. Ніяких схематехніческіх змін в підсилювачі не було зроблено. Змінені лише номінали деяких деталей з метою отримання мінімальних спотворень за рахунок незначного зниження вихідної потужності. Рівень потужного вихідного сигналу по окремих смугах в ланцюгах попереднього посилення не регулюється; посилення можна змінювати підбором лише параметрів ланцюгів зворотного зв’язку в підсилювачах потужності. Такий спосіб регулювання підсилення також сприяє ‘зменшенню спотворень.

Ємність вихідного конденсатора зв’язку С6 збільшена до 1500 мкФ, що знижує спотворення на нижчих частотах.

Другий підсилювач (СЧ, ВЧ) відрізняється, тільки номіналами резистора jR7 (150 Ом) і конденсатора С6 (500 мкФ). Тут ємність конденсатора С $ зв’язку, навпаки, зменшена до 500 мкФ. Цього; по-перше, цілком достатньо для пропускання всіх частот каналу аж до самої нижньої, а, по-друге, це дещо підвищить стійкість роботи підсилювача.

Посилення в обох підсилювачах встановлюють підбором резистора Л7. Коефіцієнт, посилення визначається ставленням опорів резисторів в петлі зворотного зв’язку:

Так як опір резистора багато менше, ніж Rj, Цілком можна вважати, що

Блок живлення не піддавався ніяким змінам. Його схема зображена на рис. 10.

Конструктивне розташування на друкованій платі кінцевих ступенів і блоку живлення також не змінено, тільки дещо зменшені розміри тепловідведення і просвердлений один отвір діаметром 4,3 мм. Креслення плати показаний на рис. 11.

Потужні транзистори встановлені на теплоотводе у вигляді відрізка дюралюмінієвого куточка 30 х 60, прикріпленого до плати. Під них підкладені слюдяні ізоляційні прокладки. На теплоотводе змонтований і мережевий трансформатор. Плата фільтрів укріплена над платою підсилювачів на трьох різьбових шпильках. На рис. 12 показані змонтовані плати підсилювачів і фільтрів.

До вільної полиці тепловідведення прикріплена лицьова панель пристрою, виготовлена ​​з дюралюмінію товщиною 3 мм. На ній змонтовані роз’єм мережного введення, патрон контрольної неонової лампи, мережевий вимикач, регулятор рівня і вхідний роз’єм.

Вихід підсилювача потужності каналу НЧ підключають до колодки роз’єму, змонтованої на платі фільтрів.

Мережевий трансформатор Тр \ намотаний на муздрамтеатрі перетином 28 х 36 мм з трансформаторної сталі. Первинна обмотка, складається з 1030 витків дроту ПЕВ-2 0,35. Вторинна обмотка містить 165 витків дроту ПЕВ-2 1,0. Струм холостого ходу трансформатора становить приблизно 60 мА.

Налагодження, як і завжди, починають з перевірки блоку живлення. Це найзручніше робити, коли плата фільтра ще не. приєднана до плати підсилювачів. Виймають запобіжники підсилювачів і включають між висновком +30 В і загальним проводом резистор опором 680 Ом, 0,5 Вт Включають блок живлення і вимірюють напругу на конденсаторі Cj. Якщо вольтметр показує напругу 45-49 В, блок живлення можна вважати працездатним. У тому випадку, коли робота трансформатора супроводжується гудінням, потрібно · Або підтягти стягують гвинти або, краще, просочити магнопровод рідким синтетичним лаком. Цю операцію проводять при ослаблених стягивающих гвинтах, щоб лак затікав між пластинами, а потім гвинти стягують.

Далі налагоджують кінцеві ступені підсилювачів потужності. Для цього найзручніше живити підсилювачі від блоку живлення з електронною захистом від перевантажень. Якщо такого блоку, ні, підключають наявний блок літанія через регулювальний автотрансформатор. Поступово підвищуючи мережеве напруга від самого малого і постійно контролюючи споживаний потужними підсилювачами струм, прове-

Рис. 11. Креслення друкованої плати підсилювачів Потужності і блоку живлення (позначені деталі тільки одного підсилювача; деталі блоку живлення домечени штрихами).

Рис. 12. Плати електронного блоку в · зборі (вид зверху; плата фільтрів відкинута).

ряют їх працездатність. Це дозволить вберегти від пошкодження: дорогі деталі в разі будь-якої несправності або помилок .в збірці. При номінальній напрузі живлення струм спокою (без сигналу на вході) крайовою ступені повинен бути менше 170 мА.

Таким же чином перевіряють і другий канал. Далі вимірюють режим транзисторів по постійному струму в каналі НЧ. Якщо ці напруги не відрізняються від зазначених на схемі більш ніж на ± 20%, приступають до вимірювань параметрів підсилювачів. До входу підсилювача каналу НЧ підключають звуковий генератор, а до виходу – навантажувальну колодку. Нагрузочная колодка являє собою штиркової відповідну частину роз’єму, встановленого на платі фільтрів. Цей роз’єм призначений для підключення головок гучномовця. До висновків колодки припаюють три резистори, які будуть служити еквівалентом навантаження. Навантаженням каналу НЧ повинен бути резистор опором 4,7 Ом, потужністю 10 Вт, решта каналів навантажують резисторами такого ж опору, потужністю 6 Вт Паралельно резистори каналу НЧ підключають низькочастотний вольтметр і осцилоскоп. При замкнутому вході підсилювача вольтметр не повинен показувати напруга більше 300 мкВ – це напруга перешкод, переважно фон від мережі. Збільшують напругу вхідного сигналу, і як тільки воно досягне 750 мВ, синусоїда на екрані осцилоскопа повинна почати симетрично обмежуватися.

Канал СЧ – ВЧ налаштовують аналогічно, але обмеження вихідного сигналу має наступати при. збільшенні вхідної напруги понад 500 мВ.

З’єднують електрично плати системи, включають в плюсову ланцюг живлення міліамперметр постійного струму і включають пристрій в мережу. Якщо струм, споживаний активним фільтром, не перевищує 18-20 мА, міліамперметр можна відключити.

Для вимірювань параметрів пасивного фільтра до навантажувальні резистори одного з його виходів підключають низькочастотний вольтметр, а паралельно йому – осцилоскоп. До входу системи підключають звуковий генератор. Результуючі частотні характеристики всіх трьох каналів повинні відповідати показаним на рис. 13. Так як навантажувальні резистори при роботі можуть сильно нагріватися, рекомендується проводити вимірювання вихідних характеристик при 0,1 вихідної потужності. Якщо результати всіх вимірювань відповідають наведеним вище вимогам, фільтр готовий до вбудовування його в ящик гучномовця.

Акустичний відбивач (панель, на якій встановлені головки) повинен бути жорстким і пружним, але · не повинен мати схильності до власних резонансам. Цим умовам найкращим чином задовольняє древесностружечная плита (ДСП) товщиною 18-20 мм. Ящик гучномовця виконаний з такої ж плити як одне ціле з акустичним відбивачем. Ззаду ящик закривають знімною панеллю і прикріплюють десятьма шурупами діаметром 5 і довжиною 40 мм з потайною голівкою. Середньочастотна головка закрита зсередини дюралюмінієвим ковпаком. Ковпак разом зі звукопоглинальним матеріалом монтують в ящик із зовнішнього боку, потім в ковпак вставляють головку і кріплять весь пакет зовні до ящика гучномовця. Знизу в ящику зроблений відсік висотою 90 мм для розміщення електронного блоку. Форма і розміри ящика гучномовця показані на рис. 14. Форма гучномовця спереду (захисна сітка рнята) показаний на рис. 15.

Високочастотна головка має закритий ззаду дифузор, поетоми зручно розмістити на кронштейні перед СЧ головкою. Таким чином легко забезпечуються співвісність обох головок і мінімальна зміна частотних характеристик в зоні верхньої розділової частоти.

Низькочастотна головка закріплена на акустичній панелі також із зовнішнього боку. Внутрішній об’єм ящика заповнений 150 г звукопоглинального матеріалу Jtaver або Rotailex. Перед тим як остаточно змонтувати всі головки, слід підвести до них дроти і змонтувати їх па колодці роз’єму згідно зі схемою, показаної на рис. 16. Колодку виводять в нижній відсік ящика. Гніздова частина роз’єму ‘також повинна бути розпаяна відповідним чином.

Заключним етапом виготовлення ящика є герметизація всіх отворів і швів як в місцях кріплення ковпака, перегородок та інших деталей, так і в місцях виведення сполучних проводів. Для герметизації найкраще підходить шпаклівка Colorplast.

Декоративна сітка, що закриває ящик спереду, патянута на знімну дерев’яну рамку. Рамка фіксується в ящику чотирма засувками, прикріпленими, по кутах. Ящик зовні потрібно фане-

Рис. 13. Амплітудно-частотні характеристики каналів електронного блоку гучномовця.

Рис. 14. Основні розміри ящика гучномовця.

Рис. 15. Вигляд спереду гучномовця без захисної сітки.

Рис. 16. Схема · підключення головок до роз’ємів.

Рис. 17. Зовнішній вигляд гучномовця.

ровать або обклеїти декоративною плівкою. Зовнішній вигляд готового гучномовця показаний на рис. 17.

Електронний блок встановлюють у нижній відсік ящика гучномовця, фіксують його і з’єднують роз’єм живлення ‘навантаження.

На закінчення проводять випробування повністю зібраного гучномовця. Отримана частотна характеристика (знята в акустичній камері на відстані 1 м від вимірювального мікрофона при вхідній напрузі 0,35 В) представлена ​​на рис. 18. При максимально допустимому вхідному рівні акустичний тиск систем ми досягає 103 дБ. При акустичному тиску 100 дБ коефіцієнт гармонійних спотворень на частотах від мінімальної до 300 Гц менше 4%, на більш високих частотах – менше 2%.

Якщо, описані гучномовці передбачається експлуатувати з програвачем грамплатівок, то для підключення всього комплексу до мережі потрібно мережевий подовжувач на чотири розетки (два гучномовці, підсилювач і програвач). Для того щоб було зручніше включати весь комплект апаратури, в корпус подовжувача доцільно вбудувати простий автоматичний вимикач, схема якого показана на рис. 19. При включенні одного приладу цей пристрій автоматично включить інші.

Як тільки буде включена в мережу навантаження, підключена до ‘розетці Шь на діодах Д1 – Д4 з’явиться падіння напруги, достатня для відкривання симистора Д5. Він відкриється і підключить до мережі решта навантаження, вилки яких вставлені в розетки Ш2 – Ш4. Зазвичай подовжувачі виконують у вигляді продолговатооробкі з розетками. Усередині такої коробки завжди знайдеться місце для монтажу чотирьох діодів, резистора і симистора. Число розеток в ланцюзі симистора може бути будь-яким, важливо тільки, щоб загальний струм через симистор НЕ · перевищував допустимого значення .. Струм навантаження, підключеного до розетки Шь теж не повинен перевищувати допустимого для діодів Дх – Д4 значення.

Джерело: Конструкцій радянських і чехословацьких радіоаматорів: Зб. статей.-Кн. 2.-М .: Енергоіздат, 1981, – 1.92 с., Іл. – (Масова радиобиблиотека; Вип. 1032).