Реле типу РСВ01-4 призначене для використання в схемах релейного захисту і системної автоматики електроенергетичних об’єктів, у промисловій апаратурі різного призначення для селекції керуючих сигналів по тривалості або для передачі їх в контрольовані електричні ланцюги з встановленою ви- лсожкой часу.

Основні технічні характеристики реле типу РСВ01-04 наступні.

Номінальна напруга живлення реле:

• постійного струму – 24, 48, 60, 110, 220 В;

• змінного струму – 100, 110, 127, 220, 380 В.

Номінальна частота змінного струму – 50 – 60 Гц.

На постійному оперативному струмі напругою 48 і 60 В використовуються реле з робочою напругою 24 В. При змінному оперативному струмі 380 В використовуються реле на напругу 220 В. І в тому, і в іншому випадку послідовно з реле повинен бути включений зовнішній баластний резистор.

Можливі діапазони регулювання уставки витримки часу: 0,1 с – 100 год; 0,1 – 10 с; 0,01 – 10 хв; 0,01 – 10 год; 0,1 – 100 с, хв, год.

Спосіб регулювання уставки – ступінчастий.

Дискретність регулювання уставки по діапазонах регулювання: 0,1 – 10с – 0,01 с; 0,01 – 10хв – 0,01 хв; 0,01 – 10год – 0,01 год; 0,1 – 100 с, хв, год – 0,1 с, хв, год.

Комутаційназдатність контактів при напрузі від 24 до 250 В:

• у колах постійного струму при струмі до 1 А з τ <0,02 с – 30 Вт;

• в ланцюгах змінного струму при струмі до 2 А і cos φ> 0,06 – 250 В · А

Потужність, споживана реле по ланцюгах харчування:

• при напрузі постійного струму 24 – 220 В – не більше 5,5 Вт

• при напрузі змінного струму 100 – 220 В – не більше 7,0 В · А;

• при напрузі 380 В – не більше 20 В ■ А.

Споживана потужність для реле з номінальною напругою

48,60 і 380 В вказується з урахуванням включення реле із зовнішнім баластовим резистором.

Уставки за часом спрацьовування реле розраховуються за формулою, з:

де Κγ, К2 і Κ2 – Коефіцієнти, обрані вилками перемикача уставок на лицьовій панелі реле і приймаючі такі значення: До2 = \, 10; До2 — 1, 60; Κγ = 1, 60; Ση – сума оцифровок вилок перемикача п, встановлених в робоче положення (аналогічно РСВ-160, РСВ-260).

Принципова електрична схема реле наведена на рис. 6.1.

При подачі напруги на реле формуються випрямлена напруга живлення ланцюгів вихідного електромагнітного реле і стабілізовану напругу (5 В) для живлення мікросхем. Одночасно на виході логічного елемента LD1.3 встановлюється високий рівень логічного сигналу, який подається на Л-входи генератора і лічильників, переводячи їх в кульове стан. Після заряду конденсатора СЗ на виході DD1.3 встановлюється низький рівень логічного сигналу і генератор імпульсів стабільної частоти, виконаний на мікросхемі DD2, починає працювати. Частота імпульсів генератора задається за допомогою вилок перемикачів коефіцієнтів До2, До2, Κγ (табл. 6.1).

Слід зауважити, що при зміні коефіцієнта К2 змінюється не тільки коефіцієнт розподілу ОД2, але і частота внутрішнього генератора тактових імпульсів.

Імпульси з виходу генератора надходять на виконавчі лічильники DD3.1, DD3.2 і DD4.1, вимкнені послідовно. Виходи лічильників з’єднуються з перемикачами уставок п. На виходах лічильників формуються високі логічні рівні в прямому двійковому коді (вихід Q4 DD4.1 – старший, вихід Q1 DD3.1 – молодший).

В процесі набору заданої витримки часу напруга високого рівня UK п, Що подається через резистор R13 на вхід логіче-

Рис. 6.1. Принципова схема реле РСВ01-4

Таблиця 6.1

Коефіцієнти

Логічні рівні на висновках DD2

ДогДо2До3

Коефі-

Діапазон

*3

до2

*1

1

12

13

14

15

ціснт поділу DD2

ЬЬ) Дс рже До

часу

1

1

1

0

0

0

0

0

1

2048

0,1 – Юс

1

60

1

0

1

0

0

0

60

122 880

0,01 – 10 хв

1

60

60

0

1

0

1

0

3600

1 228 800

0,01-10 ч

10

1

1

1

0

0

0

0

10

131 072

0,1 – 100 с

10

60

1

1

1

0

0

0

60

7 864 320

0,1 – 100 хв

10

60

60

1

1

0

1

0

36000

78 643 200

0,1 – 100 год

ського елемента DD1.2, шунтируется низькими логічними сигналами з виходів довічних лічильників через відкриті діоди перемикача уставок. При цьому на виході DD1.2 формується сигнал логічної одиниці, транзистор VT1 відкритий, a VT3 закритий, вихідне реле KL1 знеструмлено.

Після того як на всіх виходах лічильників, які підключені до контактів перемикача витримки часу до встановлених вилками, одночасно з’являться високі логічні рівні, на вході ДШ..2сформіруется сигнал логічної одиниці, а на його виході – відповідно логічного нуля. За рахунок диференціюються ланцюжка С8 R17на виході DD1.4 короткочасно формується сигнал високого рівня, і транзистор VT2 відкривається. Одночасно низьким рівнем з виходу DDL 2 закривається транзистор VT1, що забезпечує відкривання транзистора VT3. Реле KL обтекаєтся струмом і спалахує світлодіод на лицьовій панелі реле. Після закриття транзистора VT2 реле KL і раніше утримується в спрацювати стані струмом, що протікає через транзистор VT3.

Реле РСВ01-4 може перебувати в спрацювати стані як завгодно довго. При зникненні живлячої напруги UH і при подальшій його подачі знову короткочасно формується імпульс скидання для лічильників і реле правильно виробляє відлік часу.

Джерело: Шмурьев В. Я., Реле часу напівпровідникові. – Μ .: НТФ “Енергопрогрес”, 2009. – 72 с., Іл. [Бібліотечка електротехніка, додаток до журналу “Енергетик”; Вип. 6 (126)].