Існують різні системи класифікації мікросхем. Залежно від країни і навіть фірми-виробника часто одночасно діє кілька систем класифікації. Розглянемо вітчизняну систему і міжнародну систему Pro Electron.

Вітчизняна система класифікації

Згідно прийнятій системі умовних позначень всі мікросхеми діляться по конструктивно-технологічного виконання на три групи: напівпровідникові, гібридні та інші. До останньої групи відносяться плівкові, вакуумні та керамічні мікросхеми. Кожна група має своє позначення у вигляді цифри:

• 1, 5, 6, 7 – напівпровідникові (позначення 7 присвоєно бескор- пусним мікросхем);

• 2,4,8 – гібридні 3 – інші мікросхеми.

За характером виконуваних функцій мікросхеми поділяються на підгрупи (генератори, модулятори, тригери і ін.) І види (перетворювачі частоти, фази та ін.). Класифікація мікросхем за функціональним призначенням наведена в Табл. 26.

Таблиця 26. Класифікація мікросхем вітчизняного виробництва

Позначення

Підгрупа і вид мікросхем

Формувачі

АА

Адресних струмів

АГ

Імпульсів прямокутної форми

АП

Інші

АР

Розрядних струмів

АФ

Імпульсів спеціальної форми

Продовження

Позначення

Підгрупа і вид мікросхем

Схеми затримки

БМ

Пасивні

БП

Інші

БР

Активні

Схеми обчислювальних засобів

ВА

Схеми сполучення з магістраллю

СБ

Схеми синхронізації

ВВ

Схеми управління введенням-виведенням (схеми інтерфейсу)

ВГ

Контролери

BE

МікроЕОМ

ВЖ

Спеціалізовані схеми

ВІ

Времязадающіе схеми

ВК

Комбіновані схеми

ВМ

Мікропроцесори

ВН

Схеми управління перериванням

ВП

Інші

ВР

Функціональні розширювачі

ВС

Мікропроцесорні секції

ВТ

Схеми управління пам’яттю

ВУ

Схеми мікропрограмного управління

ВФ

Функціональні перетворювачі інформації

вх

Мікрокалькулятори

Генератори

ГГ

Прямокутних сигналів (мультивібратори, блокинг-генератори)

ГЛ

Лінійно-змінюються сигналів

ГМ

Шуму

ДП

Інші

ГС

Гармонійних сигналів

ГФ

Сигналів спеціальної форми

Детектори

ТАК

Амплітудні

Продовження

Позначення

Підгрупа і вид мікросхем

ді

Імпульсні

дп

Інші

дс

Частотні

ДФ

Фазові

Схеми вторинних джерел живлення

ЕВ

Випрямлячі

ЄК

Стабілізатори напруги імпульсні

ЕМ

Перетворювачі

ЄП

Стабілізатори напруги безперервні

ЕП

Інші

ЄС

Системи вторинних джерел живлення

ЕТ

Стабілізатори струму

ЄУ

Схеми управління імпульсними стабілізаторами напруги

Схеми цифрових пристроїв

ІА

АЛУ

ІВ

Шифратори

ід

Дешифратори

ИЕ

Лічильники

ІК

Комбіновані схеми

ІЛ

Полусумматора

ІМ

Суматори

ип

Інші

ІР

Регістри

Комутатори і ключі

КН

Напруги

КП

Інші

КТ

Струму

Логічні елементи

ЛА

Елементи І-НЕ

ЛБ

Елементи І-НЕ / АБО-НЕ

лд

Розширювачі

Продовження

Позначення

Підгрупа і вид мікросхем

ЛЄ

Елементи АБО-НЕ

ЧИ

Елементи І

ЛК

Елементи І-АБО-НЕ / І-АБО

ЛЛ

Елементи АБО

лм

Елементи АБО-НЕ / АБО

лн

Елементи НЕ

лп

Інші

ЛР

Елементи І-АБО-НЕ

лс

Елементи І-АБО

Модулятори

МА

Амплітудні

МІ

Імпульсні

МП

Інші

МС

Частотні

* МФ

Фазові

Набори елементів

нд

Діодів

НЕ

Конденсаторів

НК

Комбіновані

НП

Інші

HP

Резисторів

НТ

Транзисторів

НФ

Функціональні

Перетворювачі сигналів

ПА

Цифро-аналогові

ПВ

Аналого-цифрові

пд

Тривалості

ПЕ

Помножувачі частоти аналогові

ПІ

Подільники частоти аналогові

ПЛ

Синтезатори частоти

ПМ

Потужності

Продовження

Позначення

Підгрупа і вид мікросхем

ПН

Напруги (струму)

пп

Інші

ПР

Код-код

ПС

Частоти (в тому числі перемножувача аналогових сигналів)

ПУ

Рівня (согласователі)

ПЦ

Подільники частоти цифрові

Схеми запам’ятовуючих пристроїв

РВ

Матриці ПЗУ

РЕ

ПЗУ масочний

РМ

Матриці ОЗУ

РП

Інші

РР

ЕППЗУ ПЗУ з багаторазовим електричним програмуванням

РТ

ПЗУ з можливістю одноразового програмування

РУ

ОЗУ

РФ

ПЗУ з УФ стиранням та електричної записом інформації

Схеми порівняння

СА

Компаратори напруги

СВ

Тимчасові

СК

Амплітудні (рівня сигналу)

СП

Інші

СС

Частотні

Тригери

ТВ

Універсальні (типу JK)

тд

Динамічні

тк

Комбіновані

тл

Шмітта

тм

Із затримкою (типу D)

тп

Інші

ТР

З роздільним запуском (типу RS)

тт

Рахункові (типу Т)

Підсилювачі

Продовження

Позначення

Підгрупа івід мікросхем

УВ

Високої частоти

УД

Операційні підсилювачі

УЕ

Повторювачі

УІ

Імпульсних сигналів

КК

Широкосмугові

ВУЛ

Зчитування та відтворення

УМ

Індикації

УН

Низької частоти

УП

Інші

УР

Проміжної частоти

УТ

Постійного струму

Фільтри

ФВ

Верхніх частот

ФЕ

Смугові

ФН

Нижніх частот

ФП

Інші

ФР

Режекторние

Багатофункціональні схеми

ХА

Аналогові

ХК

Комбіновані

хл

Цифрові

хм

Цифрові матриці (в тому числі програмовані)

хн

Аналогові матриці

хп

Інші

XT

Комбіновані матриці

Фоточутливі схеми із зарядним зв’язком

ЦЛ

Лінійні

ЦМ

Матричні

ЦП

Інші

За прийнятою серед вітчизняних виробників системі позначення мікросхеми має складатися з чотирьох елементів:

• перший елемент – цифра, що відповідає конструктивно-технологічної групі;

• другий елемент – дві або три цифри, присвоєні даної серії як порядковий номер розробки.

Перші два елементи складають 3 або 4 цифри, що визначають повний номер серії мікросхеми;

• третій елемент – дві букви, відповідні підгрупі і виду (див. Табл. 26);

• четвертий елемент – порядковий номер розробки мікросхеми в даній серії, в якій може перебувати кілька однакових за функціональною ознакою мікросхем. Це може бути як одна, так і декілька цифр.

Мікросхеми, що розрізняються тільки конструктивним виконанням, мають, як правило, єдине цифрове позначення серії. При чотиризначному номері серії першу цифру порядкового номера серії (або другу цифру номера серії) встановлюють залежно від функціонального призначення мікросхем, що входять в серію. Так, цифра 0 означає, що дана серія мікросхем призначена для комплектації побутової РЕА. Цифра 1 присвоюється аналоговим мікросхем, цифра 4 – мікросхемам 0У, цифра 5 – серіям цифрових мікросхем, цифра б – серії мікросхем пам’яті, як оперативної, так і постійною, цифра 8 – серіям МП. Іноді в кінці умовного позначення додається літера, що визначає технологічний розкид електричних параметрів даного тіпономінала (конкретні значення і відмінності наводяться в технічній документації).

Для мікросхем, використовуваних у пристроях широкого застосування, на початку позначення ставиться літера К, наприклад К561ЛА7. Мікросхеми з кроком висновків корпусу 2.54 або 1.27 мм, призначені для експорту, мають в умовному позначенні перед буквою К букву Е, наприклад ЕК561ЛС2. Для характеристики матеріалу і типу корпусу перед цифровим позначенням можуть додаватися наступні літери:

• А – пластмасовий планарний корпус;

• Е – металополімерний корпус типу DIP;

• І – склокерамічний планарний корпус;

• М – металокерамічний корпус типу DIP;

• Н – керамічний «безвиводние» корпус;

• Р – пластмасовий корпус типу DIP;

• С – склокерамічний корпус типу DIP.

В умовних позначеннях мікросхем, що випускаються в бескорцус- ном варіанті, перед номером серії додається літера Б, наприклад

Б1500. Для безкорпусних мікросхем в умовне позначення через дефіс вводиться цифра, що характеризує відповідну модифікацію конструктивного виконання:

• 1 – з гнучкими висновками;

• 2 – із стрічковими (паучковою) висновками, в тому числі на поліі- мідно плівці;

• 3 – з жорсткими висновками;

• 4 – на загальній пластині (нерозділені);

• 5 – розділені без втрати орієнтування;

6 – з контактними майданчиками без виводів (кристал).

Позначення інтегральних мікросхем по системі Pro Electron

Існують різні системи кодування (позначення, маркування) інтегральних мікросхем (ІМС), як міжнародні, так і місцеві, діючі всередині окремих країн або навіть системи кодування, встановлювані фірмами. У європейських країнах система кодування ІМС аналогічна системі кодування дискретних напівпровідникових приладів і використовується напівпровідниковими фірмами різних країн (Англії, Бельгії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Швеції, Франції, ФРН та ін.).

Розглянемо основні принципи кодування системи, за якою позначення присвоюються міжнародною організацією Association International Pro Electron.

Код складається з трьох букв, за якими слід серійний номер, наприклад: TDA 5630 СТ. Перша літера для одиночних схем відображає принцип перетворення сигналу в схемі: S – цифрове, Т – аналогове, V – змішане (Аналого-цифрове).

Друга літера не має спеціального значення (вибирається фир- мій-виробником по внутрішнім стандартам), за винятком літери Н, якій позначаються гібридні схеми.

Для серій (сімейств) цифрових схем перші дві букви (FA, FB, FC, FD, FE, FF, FJ, FI, FL, FQ, FT, FY, FZ, GA, GB, GD, GF, GM, GT, GX , GY, GZ, НВ, НС) відображають технологічні особливості, наприклад:

• FY – ЕСЛ-серія,

• FD, GD – МОП-схеми,

• FQ – ДТЛ-схеми,

• GA – малопотужні ТТЛ-схеми,

• FL, GF – стандартні ТТЛ-схеми,

• GJ – швидкодіючі ТТЛ-схеми,

• GM – малопотужні з діодами Шотки ТТЛ-схеми,

• НВ – комплементарні МОП-схеми серії 4000 А,

• НС – комплементарні МОП-схеми серії 4500 В.

Третя буква позначає діапазон робочих температур або, як виняток, іншу електричну характеристику:

• А – температурний діапазон не нормований,

• В – від 0 до + 70 ° С,

• С – від -55 до + 125 ° С,

• D – від -25 до + 70 ° С,

• Е – від -25 до + 85 ° С,

• F – від -40 до + 85 ° С,

• G – від -55 до + 85 ° С.

Потім слід серійний номер, що складається мінімум з чотирьох цифр. Якщо він складається менше ніж з чотирьох цифр, число цифр збільшується до чотирьох додаванням нулів перед ними. Крім того, за цифрами може слідувати буква для позначення варіанта (різновиди) основного типу. Типи корпусів можуть позначатися однією або двома буквами.

При дволітерні позначенні типу корпусів (після серійного номера) перша буква відображає конструкцію:

• С – циліндричний корпус,

• D – корпус із дворядним паралельним розташуванням виводів (DIP),

• Е – корпус потужний з дворядним розташуванням виводів (із зовнішнім теплоотводом),

• F – плоский (з двостороннім розташуванням висновків) корпус,

• G – плоский (з чотиристороннім розташуванням висновків) корпус,

• К – корпус типу ТО-3,

• М – багаторядний (більше чотирьох рядів) корпус,

• Q – корпус з чотирирядним паралельним розташуванням висновків,

• R – потужний з чотирирядним розташуванням висновків (із зовнішнім теплоотводом),

• S – корпус з однорядним розташуванням висновків,

• Т – корпус з трирядним розташуванням висновків.

Друга літера показує матеріал корпусу:

• G – склокераміка,

• М – метал,

• Р – пластмаса,

• X – інші.

Позначення корпусів з однією літерою:

• С – циліндричний корпус,

• D – керамічний корпус,

• F – плоский корпус,

• L – стрічковий крісталлодержателя,

• Р – пластмасовий корпус типу DIP,

• Q – корпус з чотирирядним розташуванням висновків,

• Т – мініатюрний пластмасовий корпус,

• U – безкорпусні ІМС.

Оскільки практика ремонту свідчить про те, що часто доводиться мати справу зі старими апаратами та пристроями, для визначення функціональних та інших особливостей мікросхем ранніх випусків можна скористатися наведеними нижче рекомендаціями.

Особливості мікросхем випуску до 1973 р

У старому коді, що діяв до 1973, перші дві букви позначають те ж, що і в сучасному, а третя буква показує функціональне призначення:

• А – лінійне посилення,

• В – частотне перетворення (демодуляція),

• С – генерація коливань,

• Н – логічні схеми,

• J – бістабільні або мультістабільние схеми (подільники частоти, тригери, лічильники, регістри),

• К – моностабільний схеми (одновібратори),

• L – цифрові перетворювачі рівня (дешифратори, драйвери),

• М ^ схеми зі складною логічної конфігурацією (наприклад, суматор),

• N – двухстабільние або мультістабільние схеми (з тривалим зберіганням інформації),

• Q – оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП),

• R – постійний запам’ятовуючий пристрій (ПЗУ),

• S – підсилювач зчитування з цифровим виходом,

• Y – інші схеми.

Наступні перші дві цифри вказують серійний номер (від 10 до 99), а третя цифра – діапазон робочих температур:

• 0 – температурний діапазон не нормований, 1 – від 0 до + 70 ° С, 2 – від-55 до + 125 ° С, 3 – від-10 до + 85 ° С, 4 -від + 15до + 55 ° С, 5 – від -25 до + 70 ° С, 6 – від -40 до + 85 ° С.

Наприклад, ІМС типу FYH121 є цифровий логічної ІМС (буква Н) і відноситься до сімейства FY (ЕСЛ). Вона сумісна з іншими ІМС цієї серії (сімейства) і використовується при тому ж напрузі живлення, при тих же вхідних і вихідних рівнях, має те ж швидкодію. Це третій прилад серії (цифра 12), працює в температурному діапазоні 0 … + 70 ° С.

Джерело: Кяшкаров А. П., Збери сам: Електронні конструкції за один вечір. – М .: Видавничий дім «Додека-ХХ1», 2007. – 224 с .: іл. (Серія «Збери сам»).