В. Мосягин, Великий Новгород

В даний час в Росії і країнах СНД є два ультракороткохвильових діапазону радіомовлення – вітчизняний (УКВ) і зарубіжний (FM), що дає можливість приймати в стерео режимі достатньо багато радіостанцій. Часто виробники радіоприймальної апаратури випускають вироби з так званим розширеним діапазоном, що включає вітчизняний і зарубіжний. Однак аналіз цих приймачів і тюнерів показав, чтр лише деякі з них забезпечують відтворення стереофонічних програм в двох діапазонах. Таким, наприклад, є тюнер «Radi- otechnika Т-7111 FS». Більшість радіоприймачів з розширеним діапазоном працює в стерео режимі лише в одному діапазоні, найчастіше в FM. Сформована ситуація пояснюється тим, що необхідно мати два пристрої декодування стсрг <