Амплітудний детектор являє собою випрямляч, на виході якого включений накопичувальний конденсатор. Амплітуднийдетектор на ОУ являє собою однополуперіодний випрямляч на ОУ, навантажений на конденсатор.

На відміну від випрямлячів-детекторів, використовуваних для живлення радіоелектронних вузлів, амплітудні детектори призначені для запам’ятовування екстремальних значень вхідного сигналу.

У типовій схемі амплітудного детектора при зростанні рівня вхідної напруги напруга на накопичувальному конденсаторі С1 (рис. 16.1) зростає. У разі подальшого зниження рівня цієї напруги напруга на конденсаторі С1 залишається незмінним (т. е. запам’ятовується). Заряд на конденсаторі зберігається протягом часу, обумовленого струмом витоку конденсатора, або підвищується за умови зростання напруги на вході пристрою вище попереднього екстремального значення [16.1,16.2].

Для того, щоб зробити скидання заряду конденсатора С1, рис. 16.1, і підготувати пристрій для наступного циклу роботи використовують імпульс скидання, що подається на керуючий вхід електронного ключа, наприклад, польового транзистора, підключеного паралельно накопичувальному конденсатору.

Двохкаскадний амплітудний детектор позитивного рівня, рис. 16.2-16.4, являє собою більш досконале пристрій: він

Рис. 16.4. Схема модифікованого двухкаскадного амплітудного детектора з ланцюгом скидання

Рис. 16.3. Схема модифікованого амплітудного детектора

Удосконалення схем амплітудних детекторів торкнулися і ланцюгів скидання накопичувального конденсатора. Одна з подібних схем наведена на рис. 16.4 [16.2].

містить повторювач напруги на мікросхемі DA2. Це мінімізує вплив опору навантаження на саморазряд накопичувального (запам’ятовує) конденсатора С1. Одночасно підвищується точність перетворення.

Для зниження струмів витоку конденсатора С1 через обратносмещенного діод VD2 у схемі модифікованого амплітудного детектора, представленої на рис. 16.3, використаний додатковий діод VD3 і резистор R3 [16.2].

Практична схема мілівольтметра змінного струму на мікросхемі DAI NE531 з використанням прецизійного випрямляча наведена на рис. 16.5 [16.3].

Для використання у побутовій радіоапаратурі була розроблена спеціалізована мікросхема К157ДА1. Мікросхема представляла собою двоканальний двухполуперіодний випрямляч середнього рівня аудіосигналів для використання в звуковідтворювальної стереофонічною апаратурі. До складу мікросхеми К157ДА1 (рис. 16.6, [16.4]) входили:

♦ два ідентичних каналу, що містять передпідсилювач на ОУ і перетворювач двополярного сигналу;

схема стабілізації напруги живлення.

Харчування мікросхема могла отримувати від двополярного джерела напруги ± (3-20) В при сумарному споживанні струму при відсутності вхідного сигналу до 1,6 мА. Коефіцієнт посилення мікросхеми по напрузі при напрузі живлення ± 15 В – 7-10 до верхньої межі частоти не нижче 100 кГц. Вихідна напруга – до 9 В при струмі навантаження 2,5-6,0 мА. Висновки 8 і 14 мікросхеми – висновки подільника зворотного зв’язку. Висновки 9 і 13 – висновки детектора для з’єднання із загальною шиною (рис. 16.6).

Приклад використання мікросхеми К157ДА1 для індикації рівня аудиосигнала стереофонічного підсилювача наведено на рис. 16.7 [16.4].

Оскільки двуполярное харчування мікросхеми малоприйнятною при її роботі в нестаціонарних умовах, для однополярного живлення мікросхеми К157ДА1 була передбачена схема включення, наведена на рис. 16.8 [16.4].

Пристрій забезпечує одноканальну реєстрацію квазіпіковий значень вхідного сигналу. Час інтеграції визначається RC-твором інтегруючого ланцюжка і для наведених на рис. 16.8 номіналах близька 10 мс. Час розряду конденсатора СЗ приблизно дорівнює 300 мс.

Рис. 16.7. Типова схема включення мікросхеми К157ДА1 в якості двухканального двухполуперіодного випрямляча середнього значення аудиосигнала

Рис. 16.8. Типова схема включення мікросхеми К157ДА1 при однополярному харчуванні

Рис. 16.9. Схема індикатора середнього значення сигналу на мікросхемі К157ДА 7

Для вимірювання середнього рівня сигналу, більш точно відповідає слухового сприйняттю й оцінці гучності сигналу, може бути використаний індикатор, схема якого представлена ​​на рис. 16.9 [16.4]. Коефіцієнт перетворення мікросхеми в такому включенні близько 50 мкА / В, Його можна регулювати підстроюванням потенціометра R2.

Шустов М. А., Схемотехніка. 500 пристроїв на аналогових мікросхемах. – СПб .: Наука і Техніка, 2013. -352 с.