Мікросхеми імпульсних стабілізаторів напруги містять такі ж основні функціональні блоки, що і раніше розглянуті мікросхеми управління імпульсними джерелами живлення. Відмінність полягає в тому, що замість трансформатора тут використовують індуктивність, а електричний ланцюг зворотного зв’язку по напрузі утворюється не з вторинної обмотки трансформатора, а з резистивного дільника вихідної напруги. Конструктивно цей резистивний дільник може бути виконаний як безпосередньо на кристалі ІМС, так і бути зовнішнім. Залежно від способів підключення індуктивності і діода розрізняють три типи імпульсних стабілізаторів: підвищує (рис 3.26а), понижуючий (рис 3.266) і інвертується (знижуюче-підвищувальний) (рис 3.26 *) імпульсні стабілізатори [19, 24].

Нижче наведені найпростіші формули розрахунку чисельних значень величини вихідної напруги для підвищувального і понижувального стабілізаторів напруги.

Для підвищуючого стабілізатора:

Для понижуючого стабілізатора:

Рис. 3.26. Імпульсні стабілізатори напруги: підвищує (а), понижуючий (б), інвертується (знижуюче-підвищувальний) (в), період проходження імпульсів на затворі МОП-транзистора (г)

Для инвертирующего стабілізатора:

де / – час відкритого стану вихідного ключового транзистора; Т – період проходження імпульсів (рис 3.26г).

Слід виділити основні переваги мікросхем імпульсних стабілізаторів напруги в порівнянні з мікросхемами лінійних стабілізаторів:

більш високий ККД у випадку, колиоскільки на прохідному транзисторі не розсіюється додаткова потужність

і, отже, більш широка область застосування по вхідному напрузі (тут: UBX – Вхідний нестабілізована напругу, 1 /вих – Вихідна стабілізовану напругу, /н – Струм навантаження);

1) можливість реалізації як функцій пониження вихідної напруги, так і його підвищення і інверсії (лінійний стабілізатор тільки знижує вхідна напруга).

Основний недолік мікросхем імпульсних стабілізаторів і мікросхем управління імпульсними джерелами живлення – це наявність додаткових перешкод і шумів. При застосуванні цих мікросхем у складі конкретних пристроїв необхідно використовувати спеціальні «загороджувальні» фільтри, щоб запобігти попаданню завад в мережу змінного струму, а також використовувати відомі методи корекції коефіцієнта потужності [15], деякі їх них будуть розглянуті в наступному розділі.

Джерело: Білоус О.І., Єфименко С.А., Турцевич А.С., Напівпровідникова силова електроніка, Москва: Техносфера, 2013. – 216 с. + 12 с. кол. вкл.