Багато є приладів, які відгукуються і на постійний, і на змінний струм: електромагнітні, електростатичні, теплові, електродинамічні. Але прилади ці не так чутливі, як магнітоелектричні, і шкали їх не так рівномірні. Магнітоелектричний прилад має багато цінних властивостей. Одна біда – озивається магнітоелектричний прилад тільки на постійний струм. Щоб наперекір його «природі» використовувати нею все ж для вимірювань змінного струму, спеціально перетворюють змінні струми в постійні – ставлять різного роду малопотужні перетворювачі.

Фіг. 3-16. Схема включення миллиамперметра з термоперетворювачем.

Найпростіші й дешеві-це випрямлячі (вентилі) з маленьких мідних, покритих закисом міді пластинок. Але випрямні властивості купроксних вентилів змінюються з частотою струму, такі купроксние вимірювальні прилади не дуже точні, а для досить високих частот вони і зовсім не годяться.

Щоб точно міряти струми високої частоти, ч »асто застосовують термопреобразователи (фіг. 3-16). До нихромовой зволіканні приварюється найтонша термопара. За зволіканні пропускається високочастотний струм. Зволікання нагрівається сама і нагріває термопару. А та розвиває по-

ОЮйнНое напругу, Kotopoe вимірюється магнітоелектричні прилади. Грубі термопари вимагають для нагріву декількох десятих ампера, а чувствітельние- дають відхилення магнітоелектричного приладу на повну шкалу при декількох міліампер високочастотного струму. Тонку зволікання високочастотний струм гріє точно так само, як постійний струм або струм низької частоти. Тому прилад з термоперетворювачем можна градуювати на постійному струмі.

У приладів з термопреобразователямі шкала квадратична, так як розвивається в зволіканні тепло пропорційно квадрату сили струму. Ще особливість термопреобразователей: вони витримують лише незначну перевантаження. Досить в 2 рази перевищити номінальне значення струму, і термоперетворювач згорить.

Часто для вимірювань змінні струми випрямляють за допомогою електронних ламп. Про лампових вимірювальних приладах буде окрема розмова.

Але не завжди для вимірювань переробляють змінні струми в постійні. Буває й так, що постійний струм перетворюють на змінний. Це в тих випадках, коли підлягає контролю постійна напруга дуже мало. Його потрібно попередньо підсилити, а посилювати змінний струм легше, ніж постійний.

Джерело: Електрика працює Г.І.Бабат 1950-600M