Підсилювачі на мікросхемах з однополярним живленням

переважно призначені для підсилення по потужності рівня вхідного аналогового сигналу при харчуванні пристрою від єдиного батарейного або його замінює мережевого джерела живлення.

Такі підсилювачі найчастіше зустрічаються в недорогих радіоелектронних пристроях побутового призначення. При створенні подібних мікросхем чітко проглядається тенденція – використовувати для остаточної збірки підсилювача на мднтажной платі мінімальну кількість зовнішніх навісних резисторів і конденсаторів.

Мікросхему LM386 широко використовують в простих УНЧ з мінімальним числом навісних елементів. Вихідна потужність УНЧ на мікросхемах LM386 не перевищує 0,3 Вт при коефіцієнті посилення до 40 дБ. Помітно підвищити цей коефіцієнт вдається за рахунок нестандартного виконання ланцюга зворотного зв’язку, рис. 29.1, табл. 29.1 [29.1].

Примітка.

При подібному вдосконаленні схеми слід пам’ятати, що одночасно з підвищенням коефіцієнта посилення звужується смуга пропускання УНЧ, змінюються й інші його параметри, знижується стійкість підсилювача.

Характеристики УНЧ на мікросхемі LM386

при варіюванні номіналу резистора в ланцюзі зворотного зв’язку Таблиця 29.1

R1, Ом

3,3

10

33

105

820

Коефіцієнт підсилення, дБ

74

70

54

44

34

Простий УНЧ на основі мікросхеми LM386 в типовому її включенні показаний на рис. 29.2.

УНЧ на мікросхемі ВА5386 – аналогу мікросхеми LM386 (рис. 29.3) може працювати на опір навантаження 4-50 Ом.

Рис. 29.4. Схема типового включення мікросхеми КР1438УН2

Рис. 29.1.УНЧ на мікросхемі LM386 з підвищеним посиленням

Рис. 29.3. Схема УНЧ на мікросхемі ВА5386

Підсилювачі потужності КР1438УН2, КБР1438УН2-4 (аналог LM386N, National Semiconductor) застосовують в апаратурі широкого призначення [29.2]: радіоприймачах, плеєрах, в блоках розгортки телевізорів і т. Д. Підсилювачі працюють в діапазоні живлячих напруг 4-12 В при струмі спокою 8 мА (при 6 В) Вихідна потужність при опорі навантаження 8 Ом і КНЛ на частоті 1 кГц до 10% становить 250 мВт (напруга живлення 6 В) і 500 мВт (9 В). Коефіцієнт посилення по напрузі в тих же умовах (при 6 В) 28 дБ при відключених висновках 1 і 8,46 дБ – при підключенні до цих висновків конденсатора ємністю 10 мкФ. У тих же умовах ширина смуги пропускання 300 і 60 кГц, відповідно. Вхідний опір 50 кОм. Максимальні напруги: вхідна ± 0,4 В, харчування – 15 В.

Типова схема включення мікросхеми КР1438УН2 показана на рис. 29.4 [29.2]. Коефіцієнт посилення пристрою – 50.

УНЧ з квазірезонансного підйомом амплітудно-частотної характеристики на частоті 100 Гц показаний на рис. 29.5 [29.2]. Коефіцієнт посилення на цій частоті – 25 дБ. Смуга пропускання на рівні -3 дБ 30-300 Гц.

Шустов М. А., Схемотехніка. 500 пристроїв на аналогових мікросхемах. – СПб .: Наука і Техніка, 2013. -352 с.