Автоматика

Ha рис. 4.3 наведена електрична схема блоку управління підсилювачем, зображеним на рис. 4.4.  

Сигналізація, схема якої показана на рис. 3.1, побудована на одній мікросхемі 4081 (КМОП структури), що складається з чотирьох логічних елементів І. Ця схема забезпечує тимчасову затримку по входу і виходу (якщо автоматична перевстановлення відбудеться після закінчення приблизно двох хвилин після спрацювання і якщо сигнал спрацювання не повториться).