Цифрова техніка

Будь електронний пристрій незалежно від призначення і ступеня складності складається з активних (транзистори, інтегральні мікросхеми) і пасивних (резистори, конденсатори, дроселі) компонентів. Інтегральна мікросхема (ІМС), або, коротше, мікросхема, являє собою виріб з активних і пасивних елементів і з'єднувальних провідників, виконане в обсязі і на поверхні напівпровідникового кристала таким чином, що створюється певна електронна схема. Кристал поміщений […]

Правильність дії будь-якого з описаних пристроїв можна встановити, контролюючи напруги в різних точках схеми. Це виконується за допомогою: вимірювального приладу, осцилографа, пробника логічного рівня. Для контролю можна застосовувати багато типів вольтметрів та комбіновані вимірювальні прилади (тестери). Всі вони володіють високим вхідним опором, що значно перевищують вихідний опір ЛЕ (Приблизно 130 Ом для ІМС універсальних серій). […]

На виході ЛЕ И-НЕ (схеми збігу з інверсією вихідного сигналу) виникає напруга низького рівня, коли на всі його входи подано напруга високого рівня. Принцип дії докладно розглянуто в першій чолі (рис. 1.1 та 1.2). Це основний елемент сімейства ТТЛ.

Для створення дуже коротких (десятки наносекунд) імпульсів, що збігаються з фронтом вхідного сигналу, використовується час затримки імпульсу при проходженні через ЛЕ. З цією метою ЛЕ DDI … DD3 включаються як інвертори (рис. 4.9), причому послідовно, один за іншим. (Число інверторів має бути непарною.) Останній ЛЕ (DD4) Грає роль схеми збігу для сигналів високого рівня. Це […]

  Призначення шифратора – перетворювати задану сукупність вхідних сигналів в іншу сукупність – вихідних сигналів. Схема, яка діє згідно з таблицею істинності, наведена на рис. 6.2. У ній використані п'ять ЛЕ И-НЕ. З них DDI, DD2 і DD3 включені як інвертори, a DD4 і DD5 – Як елементи І-НЕ.

Рис. 5.5. Режим мультівібратор з двома ЛЕ І – НЕ і транзистором Схема цього чекає мультивібратора (рис. 5.5) 'по суті збігається зі схемою на рис. 5.4. Єдина відмінність в тому, що входи елемента DD2 підключені до точки з'єднання резистора і конденсатора через транзистор р-п – ​​р-типу, включеного як емітерний повторювач. Крім того, відсутня діод, роль […]

Для контролю зібраних пристроїв, у тому числі і тих, схеми яких були описані в попередніх розділах, необхідно мати джерело живлення, прилад для перевірки дії пристрою, генератор вхідних сигналів У загальному випадку перевірка здійснюється за схемою, наведеною на рис. 7.1. Висновки від корпусів окремих блоків (точки A, В, С і D) обов'язково повинні бути з'єднані між […]

Як випливає із самої назви, логічний елемент АБО-НЕ (схема АБО з інверсією вихідного сигналу) відрізняється від елемента АБО наявністю інвертора на виході, і тому тут вихідні сигнали інверсний сигналам вихідного елемента: коли хоча б на один з входів подана напруга високого рівня, на виході буде напруга низького рівня. Це можна бачити на рис. 2.8, а, […]

Працездатність транзисторів типу р – п – р і п – р – п можна визначити, зібравши прилад за схемою на рис. 8.1. Тут напругу живлення змінної полярності, завдяки чому перевірка транзисторів обох типів виконується без додаткових перемикань. На бази піддослідних транзисторів подаються прямокутні імпульси. Забезпечується це генераторами відповідно на 1,5 Гц (елементи DDI Л […]

Схема пристрою, що подає сигнал тривоги (при відкриванні дверей, шафи, шухляди і т. п.) наведена на рис. 8.3. Блок G являє собою генератор прямокутних імпульсів з робочою частотою в межах 800-3000 Гц (область найбільшої чутливості вуха). Транзистори VT1, VT2 і VT3 утворюють підсилювач, навантаженням якого служить мініатюрна звукова головка НА. Коли точки А і В […]