Цифрова техніка

Принципова схема приведена на рис. 8.2. Логічні елементи DD1.1 і DD1.2 утворюють генератор прямокутних імпульсів частотою 2 Гц. До його виходів безпосередньо підключені світлодіоди HL1 і HL2. Резистор R1 служить для них загальним обмежувачем струму. Якщо в точці А напруга +5 В, генератор працює і світлодіоди періодично спалахують і гаснуть. Якщо потенціал точки А однаковий […]

Цей прилад (рис. 8.6) стежить за температурою. Як термодатчика2 використаний один з р – / г-переходів транзистора р – п – р-типу (наприклад, SFT308- VT1, VT2). Цей перехід разом з резисторами R1, R2 і R3, R4 утворює дільник напруги. Тригери Шмітта [(VT3, VT5 і VT4, VT6) та емітерний повторювачі (VT7 і VT8) забезпечують напруга високого […]

Тригери є імпульсні пристрої, які характеризуються наявністю двох стійких станів. Найпростіший тригер має два входи і два виходи (рис. 3.1). Виходи позначають Q і Q. Вихід Q називають прямим, a Q-інверсним. Рівні напруги на обох виходах взаємно інверсний: якщо сигнал Q = 1, то Q = 0, або якщо Q = О, то Q = […]

Схема укорочення імпульсу на рис. 4.7, б зовні дуже схожа на попередню схему. Істотна відмінність, яка обумовлює і особливість дії, полягає в опорі резистора (більше 5 кОм) і в призначення діода. На резисторі R під дією струму, що випливає з вхідного ланцюга ЛЕ, створюється падіння напруги, відповідне високому рівню (U1 > Uпір). Діод VD служить […]

Якщо виникає необхідність перемикати один сигнал на різні виходи, можна скористатися схемою, зображеної на рис. 6.3. Тут застосовані чотири ЛЕ И-НЕ за прямим призначенням. Сигнал подається на вхід Л, а перемикання забезпечується сигналами У \, В2, Вз і В4, одержуваними, наприклад, від електронного перемикача (див. рис. 6.1). Це видно з тимчасової діаграми. В інтервалі U […]

На рис. 5.1 наведені схема і епюри напруги на виході найпростішого мультивібратора, що містить лише два ЛЕ И-НЕ. Схема діє завдяки безперервному перезаряду конденсатора З через резистор R. Якщо, наприклад, на виході DDI напруга високого рівня, то за рахунок зв'язку виходу DDI зі входом DD2 і включення DD2 інвертором на виході DD2 буде напруга низького […]

Схема цього чекає мультивибратора показана на рис. 5.6 і за принципом формування вихідного імпульсу повторює схему на рис. 5.4. Єдина відмінність стосується вхідний ланцюга (зліва від точки Л), призначення якого – вкорочення пускового імпульсу. Таким чином забезпечується незалежність вихідного імпульсу від вхідного. Коли на вході напруга високого рівня, в точці Л рівень напруги також буде […]

На рис. 5.3 наведена схема мультивібратора із трьома ЛЕ И-НЕ. Його також можна розглядати як варіант мультивібратора, показаного на рис. 5.1. Відмінність полягає в способі включення резистора R. Один з його висновків підключений до виходу DD3 замість виходу DDI. Так як входи DD3 з'єднані з виходом DD2, то за принципом дії обидва мультивібратора не розрізняються. […]

має на виході напруга високого рівня, якщо хоча б на один з входів подана напруга високого рівня. Дія такого елемента пояснює рис. 2.7. Вихідний сигнал

здійснює передачу логічного сигналу від входу до виходу без зміни його рівня (тільки зі зміщенням фронтів, визначеним часом проходження сигналу в ЛЕ від входу до виходу), як показано на рис. 2.5. Часто в ролі ио-