Дешифратори

    Примітка. Конденсатори С1 – С2 – 0,1 мкФ, резистори R1 = R2 = 100 кОм, Ю – 300 кОм.

    Примітка. Конденсатори С1 = С2 = 0,1 мкФ, резистори R1 = R2 = 100 кОм, R3 = 300 кОм.