Діоди

В останні роки за кордоном для захисту дорогого устаткування все частіше застосовують швидкодіючі TRANSIL-, TRISIL-й TVS-діоди (зустрічаються й інші назви цих елементів). Незважаючи на різні назви, це один клас приладів – сапрессоров, що мають невелику відмінність в характеристиках і, відповідно, областях застосування. Ці елементи були спеціально розроблені для придушення перенапруження, що виникає при перехідних процесах, […]

Під діодом звичайно розуміють електровакуумні або напівпровідникові прилади, які пропускають змінний електричний струм тільки в одному напрямку і мають два контакти для включення в електричний ланцюг. Одностороння провідність діода є його основною властивістю. Це властивість і визначає призначення діода: