Формувачі команд

Принципова схема     Нескладний і шифратор, виконаний на мікросхемі CD4047 (вітчизняний аналог відсутній). Тут потрібно мінімум навісних елементів (рис. 2.8). Мікросхема містить автоколивальний мультивібратор, частота роботи якого визначається постійної часу ланцюга RC, яка підключається до висновків 1-3.

Принципова схема     Універсальність мікросхеми таймера дозволяє побудувати на її базі автоколивальний мультивібратор. Принципова схема такого пристрою наведена на рис. 2.6. Відомо, що тривалість позитивних імпульсів на виводі 3 мікросхеми визначається, наприклад при замкнутому S1, виразом ти = 0,685 (R1 + R5) C1.

Принципова схема     На рис. 2.4 наведено класичний варіант автоколивального мультивібратора на транзисторах. З принципом дії такого пристрою можна познайомитися в розділі 2.3.2. В силу симетрії плечей мультивібратора, останній виробляє практично прямокутні коливання (меандр), частота проходження яких визначається перемикаються резисторами R3-R6 і ємностями конденсаторів С2, СЗ.

  Принципова схема Принципова схема двоканального варіанту шифратора наведена на рис. 2.49. За основу була взята схема, розглянута в розділі 2.3.5, яка доповнена логічними елементами, що поліпшують форму вироблюваних канальних імпульсів. Змінено також і схема формувача вихідних імпульсів. Збільшення кількості каналів здійснюється простим додаванням однакових формують секцій.

Принцип дії При розгляді загальних принципів пропорційного управління зазначалося, що в найпростіших пристроях на базі мультивибраторов взаємний вплив каналів досить істотно. Було показано, що введення асиметрії між канальними імпульсами покращує ситуацію. Можна, крім того, залишати вихідні тривалості однаковими, але збільшувати їх абсолютні значення. При цьому буде зростати період повторення (безболісно його можна збільшувати до 20 […]

Принципова схема Якщо не потрібна висока оперативність передачі команд, десятіканальний шифратор можна реалізувати на спеціалізованій мікросхемі телефонного номеронабирача. Випускається достатньо широкий асортимент як вітчизняних, так і імпортних мікросхем для телефонних апаратів. Відмінною особливістю таких мікросхем є низька напруга живлення і малий струм споживання. Для використовуваного примірника це 1,5-4,5 В і 150 мкА відповідно.

Принципова схема     Універсальність мікросхеми таймера дозволяє побудувати на її базі автоколивальний мультивибратор. Принципова схема такого пристрою наведена на рис. 2.6. Відомо, що тривалість позитивних імпульсів на виводі 3 мікросхеми визначається, наприклад при замкнутому S1, виразом ти = 0,685 (R1 + R5) C1.

Принцип дії Основна перевага кодово-імпульсної модуляції перед імпульсної полягає в істотно більшому числі переданих команд при тій же кількості імпульсів в кодової посилці. Якщо в щойно розглянутому шифратори десятьма імпульсами можна передати лише десять різних команд, то при використанні десятіпозіціонного двійкового коду – 210 = 1024 команди.

Принципова схема Мікросхема таймера КР1006ВІ1 є багатофункціональним пристроєм і використовується в самих різних електронних конструкціях. На її базі зручно реалізови-вати як автоколивальні, так і чекають мультивібратори. Тривалість імпульсів в обох випадках можна регулювати зміною сталих часу ланцюгів заряду і розряду накопичувального конденсатора або зміною величини постійного напруги на виводі 5 мікросхеми.

Принципова схема У розділі 1.2.2 відзначалися недоліки двоканального шифратора, виконаного на базі автоколебательного мультивібратора. Однак у цілому ряді випадків (наприклад для найпростіших моделей-іграшок) взаємної зв'язком між каналами можна знехтувати. Якщо модель знаходиться в полі зору оператора, то нескладно відпрацювати поправку на цей зв'язок в процесі управління. Позитивним же якістю такого шифратора є його простота.